Harri Mattila - Hämeen ammattikorkeakoulu
Harri Mattila

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Dosentti, Tekniikan tohtori Harri Mattila

Olen monipuolisella työkokemuksella varustettu ympäristöalan ammattilainen. Kotimaisten yksityisen ja julkisen sektorin töiden lisäksi olen työskennellyt yhteensä noin 7 vuoden ajan Tansaniassa, Keniassa ja Etiopiassa. HAMK on ollut työpaikkani vuodesta 2000 lähtien (poislukien lyhyet virkavapaudet kehitysyhteistyön vuoksi).

HAMK:ssa työskentelyn lisäksi harjoitan vesihuoltoon liittyvää tutkimusta Tampereen yliopiston CADWES (Capacity Development in Water and Environmental Services) -tutkimusryhmässä.

Associate Professor, D.Sc. (tech.) Harri Mattila

I am an expert in environmental sector thanks to my versatile working experience. My work history includes duties both in public and private sector and in East-Africa as well: totally seven years in Kenya, Tanzania and Ethiopia. At HAMK, I have been working since 2000 (excluding short periods in development co-operation projects).

I am involved in research activities on water services at Tampere University also. I am a member in the research group called CADWES (Capacity Development in Water and Environmental Services).

Projektit

Useita vesihuoltoon liittyneitä kehitysyhteistyöprojekteja Itä-Afrikassa aikavälillä 1985-2014, Pyhäjärven (Säkylä,Eura,Yläne) suojeluprojekti 1995-1999, HAMKissa lukuisa määrä ympäristö-, koulutus-, kiertotalous- ja yrityskehityshankkeita ja esimerkiksi HAMKin tohtorikoulutuksen käynnistamishanke, Beyond-yhteistyöverkoston (HAMK, Feevale University, VIA University College) käynnistäminen, ym., Vuodesta 2014 asti HAMK:n ja Lounais-Hämeen kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti edistämässä Forssan seudun Järkivihreätä strategiaa, Several water, sanitation and health development co-operation projects in East-Africa 1985-2014, Lake Pyhäjärvi restoration project in Finland 1995-1999, At HAMK: number of environmental, education and industry development projects, involved in launching doctoral studies, implementation of activites of Beyond Alliance (HAMK, Feevale University and VIA Unversity College)

Osaaminen

Vesistöjen kunnostus, Ympäristöteknologian ratkaisut, Kiertotalous ja teolliset symbioosit, Kehitysyhteistyö, Ekologinen sanitaatio, Vesihuolto, erityisesti hajautetut ratkaisut (dosentuuri Tampereen yliopistolla), Lake and river restoration, Environmental technology, Circular economy and industrial symbiosis, Development co-operation, Ecological sanitation, Water services, specially decentratized ones (adjunct professorship at Tampere University)

Tutkinnot

- rakennustekniikan diplomi-insinööri (1985, TTKK, yhdyskuntatekniikka/vesihuolto), - tekniikan tohtori (2005, TTY, ympäristöteknologia, ympäristölainsäädäntö), - ammatillisen opettajan pätevyys (2008, HAMK), M.Sc. in civil engineering (1985, Tampere University of Technology), D.Sc. (Tech) (2005, Tampere University of Technology), Qualified professional teacher (2008, HAMK)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU