Heidi Heikkilä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Heidi Heikkilä

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Opetusassistentin ydintehtäviä ovat opetusta tukevat tehtävät sekä opiskelijaprojekteissa mukanaolo henkilökunnan edustajana.

Opetusta tukevia tehtäviä ovat esimerkiksi opetusmateriaalin luonnostelu, lähtötietojen hankinta harjoitustöihin sekä tarvittaessa yhteydenpito sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin.
Opiskelijaprojekteissa opetusassistentin rooli muovautuu tarpeen mukaan. Se voi olla kaikkea mittalaitteiden asennuksesta matkalippujen hankintaan. Kokemuksesta kertyneen opiskelijanäkökulman tuominen opetuksen suunnitteluun kuuluu myös opetusassistentin tehtäviin.

Osaaminen

Opiskelijanäkökulma, Opetusta tukevat tehtävät, opiskelijaprojektit, projektityöskentely

Tutkinnot

Hämeen ammattikorkeakoulu, liikennealan insinööri (2018)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU