Helena Kautola

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Bioprosessitekniikan yliopettaja (Tekniikka/1997-2014, Biotalous/2014-)

Dosentti, bioteknologia (1992/ TKK-2010/Aalto-), Aalto yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu

Dosentti, prosessiteknologia (1998), Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta/ elintarviketeknologia

Strategisen tutkimuksen neuvoston (Suomen Akatemia/STN) jäsen 2019-2021

Projektit

OPTIFEL - Optimised food products for elderly populations, EC-FP7-KBBE-2012-6, OPTIFEL-FP7-311754, Pentose utilization, Microbial production of organic acids, Bioethanol production, Development of starter cultures, Pedagogic development of process design studies

Osaaminen

Prosessisuunnittelu, Käymisteknologia, Elintarviketeknologia, Sovellettu teollinen mikrobiologia

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU