Helena Kautola - Hämeen ammattikorkeakoulu
Helena Kautola

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Bioprosessitekniikan yliopettaja (Tekniikka/1997-2014, Biotalous/2014-)

Dosentti, bioteknologia (1992/ TKK-2010/Aalto-), Aalto yliopisto, Kemian tekniikan korkeakoulu

Dosentti, prosessiteknologia (1998), Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta/ elintarviketeknologia

Strategisen tutkimuksen neuvoston (Suomen Akatemia/STN) jäsen 2019-2021

Projektit

OPTIFEL - Optimised food products for elderly populations, EC-FP7-KBBE-2012-6, OPTIFEL-FP7-311754, Pentose utilization, Microbial production of organic acids, Bioethanol production, Development of starter cultures, Pedagogic development of process design studies

Osaaminen

Prosessisuunnittelu, Käymisteknologia, Elintarviketeknologia, Sovellettu teollinen mikrobiologia

Tutkinnot

Teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto yliopisto), Kemian tekniikka, Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, University of Toronto, Biochemical Engineering, Kanada, post doc 1992, Tampereen yliopisto, KOHA 2010, Opetushallitus, Opetushallinnon tutkinto

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU