Iivari Kunttu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Iivari Kunttu

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Leading Research Scientist @HAMK Smart Research Unit

Adjunct Professor in data analytics and knowledge management @University of Vaasa


Dosentti, Vaasan yliopisto, data-analytiikka ja tietojohtaminen 

Pääasialliset tutkimus- ja kehittämisalueet: älykäs biotalous, digitaaliset palvelut, palveluliiketoiminta, data-analytiikka ja verkostoitunut tuotekehitys.

Main areas of research include smart bioeconomy, digital services, service business development, data analysis and networked R&D

Projektit

BIOHILA - Precise biomass information for agricultural carbon budget calculations by combining satellite and field data with ecosystem modelling, UVIDI - Uudistavan viljelyn osaamisen ja digitalisaation kehittäminen Hämeessä, VÄLKKY - Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä

Osaaminen

Digitaaliset palvelut, Palveluliiketoiminta, tuotekehitys, Data-analytiikka

Tutkinnot

M.A. (Educ), Tampere University, 2020, PhD (Econ), University of Vaasa, 2017, PhD (Tech), Tampere University of Technology, 2005, M.Sc. (Tech), Tampere University of Technology, 2000

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU