Irina Aittomäki - Hämeen ammattikorkeakoulu
Irina Aittomäki

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Tehtäviini kuuluu PPP-järjestelmäkokonaisuuden kehittäminen yhdessä koulutusten edustajien ja oman tiimin jäsenten kanssa. Osallistun aktiivisesti Peppi-konsortion OPO-teemaryhmän työskentelyyn, korkeakoulujen välisiin kehitysprojekteihin (mm. RAP+) ja vedän Pepin kieleistystyöryhmää. Lisäksi päivitän HAMKin julkisten sivujen Opiskelija ja Students -osuuksien tietoja sekä teen ohjevideoita henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön suomeksi ja englanniksi. 

My work includes developing PPP systems together with my team members and staff of our degree programmes. I actively develop Peppi in the OPO theme group, participate in topical Peppi projects and I run Peppi's localisation team. In addition, I update the information on our Students pages and make video tutorials for staff and students in Finnish and English.

Projektit

INSSI-hanke, KesäAMK-hanke, Rakenteet-työryhmä, HAMK Celebration, Evo Jamboree, Kestävän kehityksen ja matkailun koulutusohjelmien ohjaaja/assistentti, Biotalouden johtotiimien sihteeri, PPP-pääkäyttäjä, Osaamismerkki: Henkilötietojen käsittely (tietosuoja) https://openbadgepassport.com/app/badge/info/64495, Osaamismerkki: Yhteisöllisen työskentelyn osaaja https://openbadgepassport.com/app/badge/info/25092, Osaamismerkki: Video-editointi https://openbadgepassport.com/app/badge/info/119561, Osaamismerkki: Infograafit https://openbadgepassport.com/app/badge/info/120775, Pepin kieleistystyöryhmä

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU