Jaana Muttonen

Tietoja minusta

Työskentelen tutkimuspalvelupäällikkönä Ammatillisella opettajakorkeakoululla ja HAMK Edu -tutkimusyksikössä. Pääpaino työssäni on tukea tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Monenlaiset opekorkean henkilöstö-, talous- ja yleishallintoon liittyvät asiat ovat myös osana tehtäviäni.

Osaaminen

TKI-toiminta, hankerahoitus, hankkeiden suunnittelu, Ammatillinen opettajankoulutus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU