Jari Komsi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Jari Komsi

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Koulutuspäällikkönä: Rakennustekniikka, Construction Engineering ja Rakennusalan työnjohto

Työhuoneeni B-237 on Visamäessä, B-rakennuksen toisessa kerroksessa

Projektit

International Language Networking, VIA yhteistoteutukset, Pub-Wood Project, Building Constructions in International Context

Osaaminen

Safety, Työmaasuunnittelu, Korjausrakentaminen, tuotannonsuunnittelu

Tutkinnot

TAMK, Hamk University of Applied Scienses, RATEKO

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU