Johanna Salmia - Hämeen ammattikorkeakoulu
Johanna Salmia

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen luova insinööri, hortonomi ja ammatillinen opettaja, jonka erityisiä kiinnostuksenkohteita ovat teknologia ja kaikenlaiset uudet härpäkkeet, asioiden kehittäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen. Toimin avoimesti ja yhteisöllisesti. Olen hyvä vetämään projektit alusta loppuun.

Toimin kehittämispäällikkönä ja teen opetuksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä niin omassa Biotalouden yksikössämme kuin HAMKin tasollakin. Lisäksi toimin Biotalouden kontaktihenkilönä ja opetan Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka) eli Biotalouden insinööri -koulutuksessa.

Minulla on vankka kokemus niin esimies- kuin projektinvetotehtävistä ja mielelläni toimin sekä tiimissä että työstän asioita hyvin itsenäisesti. Olen tehnyt myös sekä käyttöliittymäsuunnittelua että maisemasuunnittelutehtäviä. Hallitsen näpsäkästi erilaiset yhteisöllisen työskentelyn välineet, sometyökalut ja virtuaaliympäristöt sekä kirjoitan mielelläni. Olen tehokas organisoija, aktiivinen toimija ja nopea ottamaan haltuun uusia asioita.

Tällä hetkellä työskentelen mm. seuraavien projektien ja asioiden parissa.

- ePortfolio

- opiskelijoiden TVT-osaamismerkkien edelleen kehittäminen

- HAMK 100 -valmennus, erityisesti O365-työvälineet ja uudet digivälineet

- Biotalous (tieto- ja viestintätekniikka) -insinöörikoulutuksen kehittäminen


Oma ePortfolioni: https://sites.google.com/view/johannasalmia/home

LinkedIn -profiilini: https://www.linkedin.com/in/johannasalmia/

Projektit

Mobiilisti, Avomobiilit, Mobiilikesäkoulu, HAMK osaamismerkit määrittely, Okm-digitaalisuus projekti, FUAS-virtuaalikampus, BYOD Biotaloudessa, YouTuben käyttöönotto HAMKissa, Opiskelijoiden TVT-osaamismerkit, Biotalouden tuotteistaminen, moduulipohja, aikataulupohjat, ohjeistukset, Itseoppimismoodlet: kasvit, ePortfolio, DLB-projekti (Biotalous Suomi-peli, oppimismateriaaleja, kursseja), LeaDTeam

Osaaminen

organisoiminen, projektinhallinta, mobiilit, mobiilioppiminen, yhteisölliset toimintatavat, tapahtumajärjestely, Digitalisaatio, mLearning, sosiaalinen media, avoimet oppimisympäristöt, kommunikointi, ongelmanratkaisu, käyttöliittymäsuunnitelu, maisemasuunnittelu, prosessikehitys, virtuaaliympäristöissä työskentely, esimiestehtävät, management, Osaamismerkit: http://bit.ly/1O9XIoT (Yhteisöllisen työskentelyn osaaja), http://bit.ly/24tXJgF (Some-Noviisi), eportfolio

Tutkinnot

Tampereen Teknillinen Yliopisto TTY, HAMK (ammatillisen opettajan pätevyys), HAMK (Maisemasuunnittelun hortonomi), TUT/Edutech (Ohjelmistotuotannon johtamisen PD-ohjelma), HAMK AOKK (Digope-erikoistumiskoulutus)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU