Jyrki Hapulahti

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Autourheilu- ja järjestöaktiivi riksulainen, RiiUAn hallituksen jäsen, AKK liittovaltuutettu, kunnan varavaltuutettu, sihylautakunnan ja ympäristö- ja rakennusvalvontajaoston jäsen.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU