Katja Valkama - Hämeen ammattikorkeakoulu
Katja Valkama

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen hallintotieteiden tohtori (Sosiaali- ja terveyshallintotiede, Vaasan yliopisto) ja väittelin asiakkuudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Väitöstutkimukseni keskittyi tarkastelemaan osallisuutta ja kansalaisen valinnan- ja vaikuttamismahdollisuuksista sosiaali- ja terveydenhuollossa.  Olen jo pitkään tutkinut ja kehittänyt rakenteita, järjestelmiä, normeja ja toimintatapoja, jotka syrjäyttävät, marginalisoivat, passivoivat ja/tai hiljentävät kansalaisia. Toimin aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, jotka edistävät tasa-arvoa, saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Olen mm. Suomen Vammaistutkimuksen seuran hallituksen jäsen ja Suomen edustaja Pohjoismaisen Vammaistutkimusverkoston hallituksessa.


Työhuone S110

Projektit

PAKKI-hanke, Vammaispalvelu-hanke (KASTE), Lapsiperheiden syrjäytymiskehityksen katkaisu-hanke, BoWer, Citizen Voice - Ihmisen ääni (Suomen akatemia), AUNE-projekti, valtakunnallinen autismin osaaja eli Aune-verkosto, SenioriKASTE, ARAn Autismiasumisen konseptikilpailu, ADHD-kokemusverkosto-projekti, Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä -hanke, OTE-arviointitutkimus, Kazakhstan Social Health Insurance Project – SHIP. Modernization of Education System for Nurses

Osaaminen

Sosiaali- ja terveysjärjestelmä ja sitä ohjaava keskeinen lainsäädäntö, Kansalaisuus, Itsemääräämisoikeus, Osallisuus, Deliberatiivinen demokratia, Laitoshuollon purku, Vammaisuus, Henkilökohtainen budjetointi (UK ja Suomi), Julkishallinto, Vammaistutkimus, The Convention on the Rights of Persons with Disabilities, johtaminen, Vammaisten oikeudet

Tutkinnot

Vaasan yliopisto, Åbo Akademi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU