Kirsi Korkealehto

Henkilön yhteystiedot

Projektit

KIVAKO, eAMK, Gira Mundo Finlandia, Kurdistan Pedagogical Training, KOPE Korkeakoulupedagogiikkaa yhteistyössä, DivEd Linguistic and cultural awareness in education

Osaaminen

kieltenopetus, digipedagogiikka

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU