Leena Nikander - Hämeen ammattikorkeakoulu
Leena Nikander

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin yliopettajana ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tällä hetkellä työskentelen erityisesti ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä, jossa olen useassa eri hankkeessa mukana. Kiinnostuksen kohteena on johtaminen, josta aiheesta viimeisin artikkeli on Osaamisen johtaminen koulutuspäälliköiden käsityksinä https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/osaamisen-johtaminen/

Projektit

Toteemi - työstä oppimassa, työhön Lisätietoja http://www.amktoteemi.fi/, Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot www.työpeda.fi, Korkeakoulupedagogiikka KOPE Lisätietoja https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/kope/, Verkkovirta - työn opinnollistaminen http://www.amkverkkovirta.fi/, Amkista uralle! Lisätietoja http://uraseurannat.wordpress.tamk.fi/amkista-uralle/

Osaaminen

Ammatillinen opettajankoulutus, Johtaminen, osaamisen johtaminen, Korkeakoulupedagogiikka, Työelämäosaaminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU