Leena Packalén

Tietoja minusta

Työskentelen HAMK:n Hyvinvointiosaamisen yksikössä sekä yamk- että amk-tutkinnoissa ja täydennyskoulutan.  Ammatillinen taustani on hoitotyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa. Opetustyön lisäksi työskentelen psykoterapia-asiakkaiden kanssa, erityisesti työssään traumatisoituneiden henkilöiden kanssa.

Projektit

Kehittäjäyliopettajana työskenteleminen Riihimäen terveyskeskuksen kuntayhtymässä 2016 -, Uudet mahdollisuudet nuorten tulevaisuuteen - Nuorisotakuun toteutuminen Hämeessä- hanke (NuTa) 2014 - 2015. ESR., VERKA. Hämeenlinnan hoivayritysten kehittämishanke 2009-2010. Tykes.

Osaaminen

Hoitotyön arvo- ja tietoperusta, Tutkimus- ja kehittämisosaaminen, Kriisi- ja traumatyö, työnohjaus

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU