Mari Korhonen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Mari Korhonen

Henkilön yhteystiedot

Projektit

Osaamisen vienti, HAMK

Osaaminen

Varhaiskasvatus, Lasten toimijuus ja osallisuus, Ennaltaehkäisevä lastensuojelu

Tutkinnot

Helsingin yliopisto (KM), Helsingin yliopisto (LTO), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Sosionomi AMK)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU