Maria Lehtimäki - Hämeen ammattikorkeakoulu
Maria Lehtimäki

Henkilön yhteystiedot

Projektit

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

Osaaminen

Nutrient cycling, Biogeochemistry, Freshwater ecology, Eutrophication, Carbon cycling

Tutkinnot

Master of Science (Biology)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU