Maritta Kymäläinen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Maritta Kymäläinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Biojalostamoprosessit -tutkimusryhmän vetäjä. Kokenut, tulosorientoitunut hanketoimija ja tekniikan alan koulutuksen kehittäjä ja toteuttaja. 

Kiinnostuksen kohteita: biokiertotalous, biomassan prosessointi, biokaasun ja muiden liikenteen biopolttoaineiden tuotanto, ravinnekierrätys ja kokonaisvaltaiset hyödyntämisratkaisut.  Menetelminä kokeellinen tutkimus, tutkimus-opetustyön integrointi ja monialaisuus.

Projektit

Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi (Biokierto), Biohiilestä bisnestä Hämeeseen, Puutarhatuotannon uusi kiertotalous (Arvobio), Arvojakeita elintarviketeollisuuden sivuvirroista hyötykäyttöön, Biojätteistä ja lietteistä kestävää toimintaa (Bioliike), Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana (Levarbio), Bioetanoli- ja biokaasutehdas Hämeeseen, Ravinteet pellossa vaan ei vesistöön (Ravinneresurssi)

Osaaminen

Biokaasuteknologia, Prosessitekniikka, Ympäristötekniikka, BIoprosessointi, Tietosuoja osamismerkki, projektihallinta

Tutkinnot

DI, Teknillinen korkeakoulu, TKK, Espoo (nyk. Aalto yliopisto), TkT, Åbo Akademi University, ÅA, Turku, Pedagoginen pätevyys, TAMK

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU