Orvokki Joki-Pesola

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen toiminut jo yli 30 vuotta opettajankouluttajana Hamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. (Oppilaitoksen nimi on tosin vaihtunut matkan varrella pari kertaa.) Nykyisin vaikutan erityisesti opettajankoulutuksen verkkototeutuksessa.

Olen toiminut ennen opettajaksi opiskelua kaikkiaan 11 vuotta kaupallishallinnollisissa esimiestehtävissä.

https://openbadgepassport.com/app/badge

Projektit

OpePro, Otko, Kokeva Start ja Tuko, Virpe, TOT Nepal, OPEKE ym.

Osaaminen

Opettajankoulutus, pedagogiikka, verkko-opetus ja -opiskelu, lingvistiikka

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU