Pia Tamminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pia Tamminen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Työskentelen palvelumuotoiluun ja digitaalisten prosessien kehittämiseen liittyvien tehtävien ja kehittämisen parissa. Koordinoin myös hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämishankkeiden hankeportfoliota. Minun kiinnostukseni kohde on erityisesti mahdollisuusjohteinen muotoilu (possibility-driven design).

My work focuses on service design and development of digital processes. I also coordinate a project portfolio of HAMK's R&D projects in the well-being area. I am especially interested in possibility-driven design.

Projektit

FinJap, SotePeda 24/7, Osiris BSR Interreg, Kyliltä kasvukäytävälle, Hämeenlinnan asemanseudun ja uuden pysäköintitalon palveluiden kehittäminen

Osaaminen

Palvelumuotoilu, Digitaaliset prosessit, Service Design, Project management, Digital processes, Business Design Modelling, projektijohtaminen

Tutkinnot

Aalto yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu/Aalto University, School of Science, TkT/D.Sc., Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tampere University of Technology, DI/M.Sc., Haaga Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/School of Vocational Teacher Education, AmO/Vocational teacher

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU