Pia Tamminen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Pia Tamminen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Työskentelen Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut -tutkimusalueella ja  koordinoin Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutusohjelmaa. Toimin myös opettajana Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut,  Hyvinvoinnin digitaaliset palvelut ja prosessit, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus ja Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, kriisityö -koulutusohjelmissa. Minun kiinnostukseni kohde on erityisesti mahdollisuusjohteinen muotoilu (possibility-driven design) ja taloudellinen käyttäytyminen (affordanssit ja tuuppaus).

I lead the research area Sustainable services for wellbeing which includes Smart wearables and human-centred robotics, Multisensory environments and assistive technology and Smart Solutions for Wellbeing. I also coordinate planning and teaching of a master programme Knowledge leadership and smart services of the School of technology, and act as a head teacher in two of its courses. In addition, I act as a lecturer for four master programmes in the School of wellbeing. I am especially interested in possibility-driven design and behavioural economics (affordances and nudges).   


Projektit

ARPA - Arvoperustaiset palvelumallit nuorten mielenterveyden edistämisessä, Pysyvä koti, muuttuvat palvelut, Silmäpohjakuvausten pilotointi Optomed Aurora IQ -kameralla, WeaLe - Developing wearable intelligence learning environment

Osaaminen

Palvelumuotoilu, Digitaaliset prosessit, Service Design, Project management, Digital processes, Business Design Modelling, projektijohtaminen, Strateginen johtaminen, Taloudellinen käyttäytyminen, Ihmiskeskeinen suunnittelu ja muotoilu

Tutkinnot

Aalto yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu/Aalto University, School of Science, TkT/D.Sc., Tampereen teknillinen korkeakoulu/Tampere University of Technology, DI/M.Sc., Haaga Helia, Ammatillinen opettajakorkeakoulu/School of Vocational Teacher Education, AmO/Vocational teacher, University of Hull, eMBA

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU