Reima Kallinen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Reima Kallinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

v​iestinnän suunnittelija strategisen viestinnän tiimissä, erityisosaamisalueina turvallisuus- ja kriisiviestintä

Projektit

Viehko-hanke (kv), Boarding Gate -hanke (kv), YAMK-yksikkö

Osaaminen

turvallisuuskulttuuri, kriisiviestintä, turvallisuusviestintä, Turvallisuusjohtaminen, Yhteisöllisen viestinnän osaamismerkki, Yhteisen ajan hallinnan osaamismerkki, ammatillinen someosaaja osaamismerkki, Pilvipalvelun tietosuojan osaaja, Yhteisöllisen työstämisen osaamismerkki, projektit

Tutkinnot

HAMK Valkeakoski (BBA), Laurea (Turvallisuusjohtaminen, opinnot kesken)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU