Reima Kallinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

v​iestinnän suunnittelija strategisen viestinnän tiimissä, erityisosaamisalueina turvallisuus- ja kriisiviestintä

Projektit

Viehko-hanke (kv), Boarding Gate -hanke (kv), YAMK-yksikkö

Osaaminen

turvallisuuskulttuuri, kriisiviestintä, turvallisuusviestintä, Turvallisuusjohtaminen, Yhteisöllisen viestinnän osaamismerkki, Yhteisen ajan hallinnan osaamismerkki, ammatillinen someosaaja osaamismerkki, Pilvipalvelun tietosuojan osaaja, Yhteisöllisen työstämisen osaamismerkki, projektit

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU