Sanna Hakkarainen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sanna Hakkarainen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Toimin kestävän kehityksen koulutusohjelmassa Forssassa lehtorina.

Projektit

LiMuKe, InforMe, KEHÄ, Matkalla kasvuun -hanke, Frush, Yhteiset projektit LHJ:n kanssa mm. energia-asiat

Tutkinnot

Jyväskylän yliopisto, matemaattis-luonnotieteellinen, FM, HAMK, bioprosessitekniikka,insinööri (amk)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU