Sanna Ruhalahti

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Opettajankouluttaja, jonka opetuksen ja tutkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat dialoginen, digitaalinen ja syväsuuntautunut oppiminen.
/ Teacher educator, research and teaching interests focus on dialogical, digital and deep learning.

Projektit

hamk.fi/openmerkit, http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/, www.oppiminenonline.com, SOSTRA Soft Skills for Adult Educators

Osaaminen

syväoppiminen, digitaalisuus, digipedagogiikka, dialogi, yhteisöllinen tiedonrakentaminen, oppimismuotoilu, oppijayhteisö, oppimisyhteisönrakentaminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU