Sanna Ruhalahti - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sanna Ruhalahti

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Opettajankouluttaja, jonka opetuksen ja tutkimuksen kiinnostuksen kohteina ovat dialoginen, digitaalinen ja syväsuuntautunut oppiminen.
/ Teacher educator, research and teaching interests focus on dialogical, digital and deep learning.

Projektit

hamk.fi/openmerkit, http://www3.hamk.fi/dialogi/diale/, www.oppiminenonline.com, SOSTRA Soft Skills for Adult Educators

Osaaminen

syväoppiminen, digitaalisuus, digipedagogiikka, dialogi, yhteisöllinen tiedonrakentaminen, oppimismuotoilu, oppijayhteisö, oppimisyhteisönrakentaminen

Tutkinnot

University of Lapland, SAMK Satakunta University of Applied Sciences, Turku University of Applied Science

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU