Sari Mäki - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sari Mäki

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Terveyden edistämisen koordinaattori hoitotyön koulutusohjelma.

Työskentelen Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikan markkinoinnissa, ja toteutusten suunnitelussa. Tämän lisäksi olen mukana erilaisissa hankkeissa.

Työelämäpalveluissa toimin vastuu kouluttajana seksuaalineuvoja- ja kasvattajakoulutuksessa.

Projektit

Hedelmälliseksi hämäläiseksi., Tehoa tupakasta vieroitukseen- projekti., LAPE- hanke, NEET-nuorten kuntoutuksen kehittämisen projekti 2018–2019, OTE- hanke, Terveyden edistämisen hanketoiminta

Osaaminen

Digitalisaatio, Seksuaaliterveys, Terveyden edistäminen, Seksuaalikasvatus, Ensiapuopetus, Seksuaaliterapia, Seksuaalineuvonta, Seksuaaliterveyteen liittyvä koulutus, Terveyden edistämisen hanketoiminta, yrittäjyys, Digitaaliset välineet osana opetusta

Tutkinnot

Hämeen ammattikorkeakoulu (terveydenhoitaja), Helsingin ammattikorkeakoulu (seksuaalineuvoja), Suomen yrittäjäopisto (yrittäjän ammattitutkinto), Suomen punainen risti (ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja), Hämeen ammattikorkeakoulu (opettajakoulutus), Lahden ammattikorkeakoulu YAMK (sosiaali- ja ja terveysalan digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (seksuaaliterapeutti)

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU