Sari Mäki

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Terveyden edistämisen koordinaattori hoitotyön koulutusohjelma.

Työskentelen Oppimisympäristö Hyvinvoinnin klinikan markkinoinnissa, ja toteutusten suunnitelussa. Tämän lisäksi olen mukana erilaisissa hankkeissa.

Työelämäpalveluissa toimin vastuu kouluttajana seksuaalineuvoja- ja kasvattajakoulutuksessa.

Projektit

Hedelmälliseksi hämäläiseksi., Tehoa tupakasta vieroitukseen- projekti., LAPE- hanke

Osaaminen

Digitalisaatio, Seksuaaliterveys, Terveyden edistäminen, Seksuaalikasvatus, Ensiapuopetus, Seksuaaliterapia, Seksuaalineuvonta, Seksuaaliterveyteen liittyvä koulutus, yrittäjyys

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU