Seppo Lampinen

Tietoja minusta

Olen työskennellyt Hamkissa liikennealan lehtorina vuodesta 2016. Opetuksen painopiste on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa, mutta opetan myös liikennepolitiikkaa ja strategista liikennesuunnittelua sisältävissä moduuleissa. Olen myös ohjannut yamk-opinnäytetöitä Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa.

Osaaminen

Projektinjohto, liikennepolitiikka, strateginen suunnittelu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU