Seppo Lampinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen työskennellyt Hamkissa liikennealan lehtorina vuodesta 2016. Opetuksen painopiste on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa, mutta opetan myös liikennepolitiikkaa ja strategista liikennesuunnittelua sisältävissä moduuleissa. Olen myös ohjannut yamk-opinnäytetöitä Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa.

Osaaminen

Projektinjohto, liikennepolitiikka, strateginen suunnittelu

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU