Seppo Lampinen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Seppo Lampinen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen työskennellyt Hamkissa liikennealan lehtorina vuodesta 2016. Opetuksen painopiste on ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa, mutta opetan myös liikennepolitiikkaa ja strategista liikennesuunnittelua sisältävissä moduuleissa. Olen myös ohjannut yamk-opinnäytetöitä Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelmassa.

Osaaminen

Projektinjohto, liikennepolitiikka, strateginen suunnittelu

Tutkinnot

Ylioppilas Jyväskylän lyseosta, diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta, valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja hallintotieteiden tohtori Tampereen yliopistosta

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU