Toni Pulliainen

Tietoja minusta

Toimistoni löytyy Visamäestä, A-rakennuksen 3. kerroksesta ja henkilöstöpalveluiden käytävältä.

Keskeisimpiin tehtäviini kuuluu projektien haku- ja käynnistysvaiheen ohjaus, projektiohjauksen kehittäminen ja projektikoulutus sekä projektitietokanta. Minulta saa apua kaikenlaisissa hankkeisiin liittyvissä kysymyksissä hankkeen valmisteluvaiheesta päättämiseen asti.Osaaminen

hankkeet, rahoitus, hankekirjanpito, Talous

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU