Ville Kallio - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ville Kallio

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen liiketoimintalähtöinen IT-ammattilainen. Tehtävänäni on kehittää käyttäjähallintoa ja siihen liittyviä prosesseja. Lisäksi ylläpidän ja kehitän käyttäjähallinnon järjestelmiä.

Toimin projektipäällikkönä IAM-arkkitehtuurin (käyttäjähallinnon) uudistamiseen liittyvässä projektissa.

Projektit

IAM-arkkitehtuurin uudistaminen, Uuden integraatioalustan käyttöönotto

Osaaminen

Identiteetinhallinta, Pääsynhallinta, Käyttäjähallinto, Käyttövaltuushallinta, Liiketoiminnan kehittäminen, Liiketoimintaprosessit, Kokonaisarkkitehtuuri, IT-arkkitehtuuri, projektinhallinta, prosessikuvaukset, prosessikehitys

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU