Ville Turunen

Henkilön yhteystiedot

Tietoja minusta

Olen tämän lukuvuoden (2018-2019) liikennetekniikan päätoimisena tuntiopettajana HAMK:in Riihimäen kampuksella.Aikaisemmin olen työskennellyt Satakuntaliitossa liikennesuunnittelijana ja olen myös ollut projektisihteerinä Espoon kaupungilla vuoden 2013 meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Olen työskennellyt myös jakeluauton kuljettajana.Liikennetekniikan tutkinto Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (2015) on minulle toinen. Alunperin valmistuin Joensuun yliopistosta filosofian lisensiaatiksi matematiikan alalata. (2005)

Projektit

Espoon kaupungin EU-direktiivin mukainen meluntorunnan toimintasuunnitelma 2013-2017

Osaaminen

maankäytön ja liikenteen vuorovaikutus, Liikennetutkimukset, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maakuntakaavoitus, Liikenteen mallintaminen

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU