Skip to content
Indufor logo.

Measuring wood height.

21st Forestry TVET-TZ

Active pedagogy and modernised professional skills in technical and vocational forestry education in Tanzania 

The 21st Forestry TVET-TZ project advances Tanzanian forestry sector’s ecological, economical and social development through educational capacity building. The main focus is on promoting climate-smart, circular and sustainable forest resource management and forest sector entrepreneurship, employment and economic growth.  

The project offers concrete support to strengthen Tanzanian forestry technical and vocational institutions’ (TVETs) and extension officers’ capacity to provide working life relevant and inclusive forestry education and training.

Forestry teaching staff and extension officers are equipped with modern student-centered pedagogical tools and methods, and abilities to provide teaching and training on sustainable innovation and entrepreneurship. Collaboration with private sector will be facilitated to create a collaborative learning ecosystem for forestry students in Tanzania.

Project activities include:

 • Baseline survey and kick-off meeting in Tanzania (November – December 2022)
 • Online training programme of 5 ECTS on the topics of pedagogy, climate-smart forestry and entrepreneurship (January – April 2023)
 • Training and workshops in Finland (May and August/September 2023)
 • Guided development works done individually or in pairs to cover challenges of participating institutions and to be utilized in daily work (January – September 2023)
 • Educational collaboration with private sector through collaborative courses organized for forestry students (January – September 2023)
 • Final seminar in Tanzania (September 2023)
 • Impact evaluation (September 2023)

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs in Finland, with Indufor Oy acting as the subcontractor and commissioner. The project is implemented in collaboration by HAMK and the Tanzanian partners: Forest Industries Training Institute, Forest Training Institute, Forestry and Wood Industries Training Centre, Participatory Plantation Forestry Programme.

Project Facts

Duration: October/ 2022 – September / 2023
Funder: Indufor Oy / Ministry of Foreign Affairs in Finland
Budget: 154 904 €
Partners: Häme University of Applied Sciences (HAMK), Forest Industries Training Institute (FITI), Forest Training Institute (FTI), Forestry and Wood Industries Training Centre (FWITC), Participatory Plantation Forestry Programme (PFP2)

Suomeksi

21st Forestry TVET-TZ hanke edistää Tansanian metsäsektorin ekologista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä koulutusyhteistyön ja koulutusvalmiuksien kehittämisen kautta. Pääpaino on kehittää metsäsektorin kiertotaloutta, ilmastokestävyyttä ja metsäresurssien kestävää käyttöä, sekä yrittäjyyttä, työllisyyttä ja taloudellista kasvua nykyaikaisen opetuksen avulla.

Hanke vahvistaa metsäalan teknisten ja ammatillisten oppilaitosten sekä neuvontapalveluiden valmiutta tarjota osallistavaa sekä työelämälähtöistä ja relevanttia opetusta ja koulutusta.

Hanke koostuu seuraavista aktiviteeteista:

 • Perustasotutkimus ja aloituskokous Tansaniassa
 • Verkkokoulutusohjelma pedagogiikasta, ilmastokestävästä metsätaloudesta ja yrittäjyydestä
 • Koulutus ja työpajoja Suomessa
 • Ohjatut, pareittain tai yksin suoritettavat kehitystyöt, joissa ratkotaan työn haasteita ja joita voidaan hyödyntää päivittäisessä työssä
 • Koulutusyhteistyö yksityisen sektorin kanssa opiskelijoille tarjottavat kurssit
 • Loppuseminaari Tansaniassa
 • Hankkeen vaikutusten arviointi

Kesto: 10/ 2022 – 9 / 2023
Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö ja Indufor Oy toimii alihankkijana ja palveluntilaajana. HAMK vastaa hankkeen toteuttamisesta yhteistyössä paikallisten kumppaneidensa (Forest Industries Training Institute (FITI), Forest Training Institute, Forestry and Wood Industries Training Centre, Participatory Plantation Forestry Programme) kanssa.