Hyppää sisältöön
Henkilö tummansinisessä paidassa ja toinen henkilö tietokoneella
Home Koulutushaku

Algebra

Ilmoittaudu

Haku on päättynyt

Koulutusalat

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Tekniikka ja liikenne

Koulutustyyppi

 • Avoin ammattikorkeakoulu

Opintojentaso

 • Ammattikorkeakouluopinnot (AMK)

Opetuskieli

 • Suomi

Kampus

 • Valkeakoski

Opetusmuoto

 • Monimuoto-opetus

Tavoite

Algebran keskeisiä tavoitteita on, että
• hallitset algebran peruskäsitteistön
• opit funktioiden ja kuvaajien peruskäsitteet
• osaat muodostaa ongelmasta tarvittavat lausekkeet ja yhtälöt ja ratkaista ne

Sisältö

Opintojakson sisältöinä ovat lausekkeiden sieventäminen, mm. potenssi ja polynomilausekkeet, sekä 1. ja 2. asteen yhtälö, 1. ja 2. asteen polynomifunktio ja funktioiden kuvaajat sovelluksineen, yhtälöryhmät. Eksponentti- ja logaritmifunktiot, eksponenttiyhtälöt sovelluksineen.

Sisällön aikataulutus

Opiskelijan tulee opiskella kunkin viikon aiheita ennakkoon Moodlessa jaettujen luentonauhoitteiden ja muiden materiaalien avulla.

Kertaus viikon aiheista ja laskutehtävistä pidetään viikoittaisissa laskupajoissa reaaliaikaisesti etänä Zoomissa. Myös viikoittaiset kertaussessiot nauhoitetaan.

Kurssin sisältö:

- lausekkeiden sieventäminen
- yhtälö ja yhtälöpari
- funktion käsite sekä funktioiden ominaisuuksia ja sovelluksia
- ensimmäisen asteen polynomifunktio
- toisen asteen polynomifunktio
- eksponenttifunktio

Opetusmenetelmät

Toteutus on tarkoitettu monimuodon 1. vuosikurssin insinööriopiskelijoille.

Luento-opetus nauhoitteina - kertausta laskutehtäviin etänä Zoomissa kerran viikossa.

Valmistaudu luennoille pitämällä Moodle auki, jotta pääset käsiksi opiskelumaterialin sekä tietysti kirjoitusvälineillä muistiinpanojen sekä tehtävien ratkaisujen kirjoittamista varten.

Kaikki opiskelumateriaali (luentonauhoitteet, kirjallinen luentomateriaali, harjoitustehtävät) on saatavilla Moodlessa (learn.hamk.fi). Ei erillistä oppikirjaa.

Oppimateriaali

Kaikki opiskelumateriaali (luentonauhoitteet, kirjallinen luentomateriaali, harjoitustehtävät) on saatavilla Moodlessa. Ei erillistä oppikirjaa.

HUOM! Laskimeksi suositellaan TI-Nspire CX CAS -laskinta (myös ohjelmistoversio käy, ei tarvitse olla fyysinen taskulaskin), jonka käyttöä opettaja käy läpi kurssin aikana.

Työelämäyhteistyö

Tällä kurssilla ei ole työelämäyhteistyötä.

Lisätiedot

HUOM! Laskimeksi suositellaan TI-Nspire CX CAS -laskinta (myös ohjelmistoversio käy, ei tarvitse olla fyysinen taskulaskin), jonka käyttöä opettaja käy läpi kurssin aikana.


Ilmoittautuminen:
Kaikki opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille annettujen ilmoittautumisaikojen puitteissa. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Opintopalaute annetaan jokaisen opinnon/ moduulin päättyessä Pakissa. Lisätietoa opinto-/moduulipalautteesta saat opiskelijapalautteet -sivulta https://www.hamk.fi/opiskelijan-ohjeet/opiskelijapalautteet/.


Lisätiedot avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille:

- Toteutuspaikka: Opetus tapahtuu etänä Zoomissa / Moodlessa. Aikataulut löytyvät lukujärjestyksestä https://lukkarit.hamk.fi. Hae esimerkiksi toteutussuunnitelmassa kerrotulla ryhmällä, jonka mukana opinnon suoritat, esim. INSAP22A7 tai opinnon nimellä.

- Ilmoittautuminen: Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat avoimen AMKin ilmoittautumisaikoina HAMKin verkkosivulla verkkosivuilla.

- Kustannukset opiskelijalle: Avoimen AMK:n maksut löytyvät verkkosivulta. Avoimen AMKin opintomaksun suuruus on 15 euroa/opintopiste ja maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja avoimen AMKin ilmoittautumisesta, maksuista ja opinnoista löytyy osoitteesta: https:/www.hamk.fi/avoin

- Toteutukselle on varattu 5 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

- Opintojakson sähköinen oppimisympäristö avautuu toteutuksen alkaessa. Ilmoittautuneet ohjautuvat automaattisesti oppimisympäristöön.

- Avoin AMK opiskelijat voivat antaa moduuli/opintojaksopalautetta selaimen kautta osoitteessa https://pakki.hamk.fi/spark.

Arviointikriteerit

1-5

Perumisehdot,
Avoimen AMKin opinnot

Ilmoittautumalla koulutukseen hyväksyt perumisehdot.

 • Opiskelupaikan perumisesta on ilmoitettava aina sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi (Huomaathan, että kesä- ja joulutaukojen aikana käsittely voi viivästyä.) 
 • Ilmoittautumisen voi perua maksutta vähintään 14 vuorokautta ennen opintojen alkamista. 
 • Opintomaksua ei palauteta, jos opintojen alkuun on alle 14 vuorokautta, jätät saapumatta opintoihin tai keskeytät aloittamasi opinnot. 
 • Opintomaksu voidaan palauttaa kokonaan tai osittain, jos sinut valitaan tutkinto-opiskelijaksi ennen kuin ehdit aloittaa avoimen amkin opintosi. Tässä tapauksessa tee peruminen mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi 
 • HAMK voi perua opinnot muun muassa vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Myös muut muutokset (esimerkiksi aikataulu-, opettaja- ja paikkamuutokset) ovat mahdollisia.

Tärkeää tietää

Nämä asiat on tärkeää tietää silloin, kun pohdit opiskelua HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa:

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojen opiskelija ei voi saada valtion myöntämää opintotukea tai opiskelija-alennuksia, ellei hän ole muiden opintojen perusteella oikeutettu etuuksiin.

Avoimen amkin opiskelijat ovat saman vakuutuksen piirissä kuin HAMKin tutkinto-opiskelijat.

Opinnoille ilmoittautuessa on huomioitava, että opinnoilla voi olla esitietovaatimuksia. YAMK-tutkintojen avoimilla opinnoilla vaaditaan usein aiempi suoritettu AMK-tutkinto. Opiskelijan tulee itse harkita vastaavatko omat pohjatiedot ja -taidot opinnon suorittamisen edellyttämiä esitietoja.

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa vaatii oman tietokoneen. Opintonsa aloittavien tulee hankkia oma kannettava tietokone, mikäli sellaista ei vielä ole. Katso lisätietoja HAMKin IT-palveluiden säännöt ja ohjeet sivulta. Opiskelu tapahtuu usein verkossa ja voi olla ajasta ja luokkatilasta riippumatonta.

HAMKin avoimia opintoja suorittava (opintopistekohtaisella maksulla) saa opinto-oikeuden opinnon suorittamiseksi kyseisen opinnon keston ajalle.
Kesäopintoja suorittavan opiskelijan opiskeluoikeus on 30.9 saakka.

Tiedot suorittamistasi opinnoista löytyvät Oma Opintopolusta osoitteesta https://opintopolku.fi/koski. Jos tarvitset lisäksi virallisen allekirjoitetun opintosuoritusotteen, lähetä pyyntö osoitteeseen opiskelijapalvelut@hamk.fi.