HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • uusi työympäristö ja elinikäinen oppiminen
 • hyvinvointiratkaisut ja -palvelut
 • älykäs koti ja rakennus
 • ympäristöliiketoiminta ja -palvelut eli cleantech
 • joustava logistiikka ja älyliikenne
 • teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut.

TAVOITTEENA LISÄTÄ ALUEEN KILPAILUKYKYÄ

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) hanke.

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

 • Porstua – Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus
 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti
 • Effective Mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology – Yhteishanke TTY, Laurea ja HAMK
 • OSIRIS – HAMKin hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • IN2TEMPO – Shift2Rail Future Stations
 • SPEDUCULT
 • TINEL

Yrittäjyys ja yhteistyö

 • Western Lakeland
 • VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä
 • VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti
 • Innostu työssä!
 • Let’s Go Tavastia
 • SNOwMan – PK-yritysten innovaatio-osaamisen kehittäminen
 • Tavastia Blueways -vesistömatkailuhanke yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Muut

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Green Care Lab
 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • LAPE Kanta-Häme – HAMKin LAPE-osuudessa ”Tiedolla ja taidolla kohti parempia LAPE-palveluja Kanta-Hämeessä” kehitettiin vanhemmuuden varhaiseen tukeen liittyviä palveluita osana perhekeskustoimintaa sekä etäneuvolatoimintaa. HAMKin loppuraportti: https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/VALMIS_LapeHamk_Loppuraportti_13112018.pdf 
 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.
 • Optifel – Optimized food products for elderly population
 • OTE -hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen 

Yrittäjyys ja yhteistyö

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Tutkimusprojekti – Smart Tampere: Platform of Trust -Pilotti
 • Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education. (Meneillään oleva hanke)

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

Meneillään olevat hankkeet

 • Effective mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö (Päivi Sanerma)
 • OSIRIS – Supporting the Smart Specialization Approach in the Silver Economy to Increase Regional Innovation Capacity and Sustainable Growth (1.1.2019 – 30.6.2021, HAMK/Lead partner, in total 13 partners and 8 associated partners from Finland, Denmark, Latvia, Lithuania, Estonia and Russia)

Suunnitteilla olevat hankkeet

 • Horizon 2020 –hanke (HAMK/osatoteuttaja ja muut kv-partnerit), työnimi: ICARUS (DEADLINE 24.4.2019)

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2019

2018

Blogi

HAMK Smart blogi

Twitter

Pelimoottoreiden hyötykäyttö on yleistynyt viime vuosina. Lue #gamEnginelab uusimmasta blogipostauksesta mitä meillä tehdään tämän edistämiseksi ja tapaa samalla ratkaisuasiantuntijamme Juhis! @jmtorkkel @HAMK_UAS
https://t.co/GwnawVRQ6N

#DigiTrail ja #HämeenHärkätie on noteerattu myös maapallon toisella puolella! 🙌 Hanke on päättynyt, mutta tulokset ovat jääneet elämään. Sovelluksen kehitystyötä jatkaa @Retkipaikka
#VisitFinland #tavastia #lakeland #gotavastia @HAMK_UAS @HMLkaupunki
https://t.co/ykp1Mwaso4

Tutkimuspäällikkömme Joni Kukkamäki kertomassa #openhämeenlinna tilaisuudessa, miten @HAMK_UAS ja @HamkSmart edistää avoimuutta ja avointa teknologiaa Kanta-Hämeessä. #avoinhäme #avoindata @HMLkaupunki @MuseoMilitaria

Robo oppii -hankkeen tiimi tutustumassa robotiikan oppimisympäristöön @HAMK_UAS #hamk #hyria #riihimäki #robo_oppii #ESR

Tykkihallissa aloitellaan iltapäivän miniseminaaria avoimuuden asialla. Vielä ehdit mukaan! #openhämeenlinna #avoinhäme
https://t.co/v7PG6122Fd

In #enda2019 keynote speaker Anne Marie Rafferty discusses about human resources and knowledge mobilisation. #nurses #leadership @HamkSmart @HAMK_UAS @SotePeda247

Kiinnostaako virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR), pelimoottoreiden hyötykäyttö? Uusi @HAMK_UAS blogi nimeltään gamEngine lab avattu juuri, hyppää mukaan matkalle ja ala seuraamaan: https://t.co/526ITddgFs

Olettehan jo kuulleet Kanta-Hämeen yhteisestä kuvapankista? Nyt keräämme laajemmin sisältöä kuvapankkiin kaikista kunnista, kohteista, harrastuksista, toimialoista – mistä tahansa! Mikä sen parempaa, kuin jakaa yhteistä hyvää koko maakuntaan. #avoinhäme https://t.co/x0P4WMoThv

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen suunnitelmat ovat jo pitkällä. Hyvää yhteistyötä! #esr #erikoistumiskoulutus #kotek

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutuksen suunnitelmat ovat jo pitkällä. Hyvää yhteistyötä! #esr #erikoistumiskoulutus #kotek
Marja Äijö@MarjaAijo

KOTEK-ERKO hanketyöskentelyä ammattikorkeakouluyhteistyönä. Mukana #SavoniaAMK #TurkuAMK #Oamk ja #HAMK

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU