HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
HAMK Smart – Intelligent Services
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö koostuu useiden eri alojen asiantuntijoista, joiden monipuolinen osaaminen täydentää toisiaan.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on data-analytiikan ja digitalisaation hyödyntäminen valitsemillamme fokusalueilla. Teemme maksullista palvelutoimintaa asiakkaidemme toimeksiannosta ja osallistumme sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Toimimme tiiviissä yhteistyössä liike-elämän ja julkisten organisaatioiden kanssa, tavoitteenamme pitkäjänteinen yhteistyö. Olemme myös verkostoituneet eri tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

HAMK kuuluu RUN-Eurooppa-yliopistoon ja kansainväliseen Beyond-liittoumaan. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa vahvistaa monipuolista tutkimusosaamistamme.

Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Smart -tutkimusyksikössä hyödynnetään data-analytiikkaa ja digitalisaatiota valitsemillamme fokusalueilla, jotka ovat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi, koulutus, sekä teollisuus ja liikenne. Data-analytiikka ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisen lähestymistavan erilaisiin työelämän haasteisiin. Tutkimusalueidemme asiantuntijoissa yhdistyy kokemuksen tuoma substanssiosaaminen fokusalueiltamme ja kyky hyödyntää teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia uusien ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä HAMKin muiden tutkimusyksiköiden kanssa hyödyntäen heidän osaamistaan.

Tutkimusyksikkömme tiimit mahdollistavat uusimpien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämisen tutkimus- ja kehitystyössämme. Digitaaliset ratkaisut ja alustat -tiimi kehittää osaamistaan valituilla digitalisaatioon liittyvillä teemoilla ja tiimin asiantuntijoita täydennetään tarpeen mukaan myös opiskelijoillamme. Data- ja businessanalytiikka -tiimin menestys perustuu vahvaan soveltavan matematiikan osaamiseen. Tässä tiimissä hallitaan käytännön ongelmien ratkaisu matematiikan avulla. Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimimme hyödyntää muotoiluajattelua ja käyttäjäkokemusta uusien palvelujen kehittämisessä.

 

YHTEYSTIEDOT

HAMK Smart -tutkimusyksikön palvelut yrityksille

Hankkeet

Tälle välilehdelle on koottu tutkimusyksikön hankkeet, joilla on englanninkieliset hankesivut. Teemme kansainvälistä yhteistyötä myös muissa hankkeissamme, jotka esitellään käynnissä olevat hankkeet / päättyneet hankkeet -välilehdillä (suomeksi).

 

BIOECONOMY 4.0 & CARBON 4.0

 • BIOECONOMY 4.0 tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa
 • CARBON 4.0 keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa
 • Hankkeiden kestoBioeconomy 4.0: 1.1.2019-31.12.2021, Carbon 4.0: 1.3.2019-31.12.2020 
 • RahoitusOpetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen strategisen profiloitumisen rahoitus 
 • Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä HAMKin neljän eri tutkimusyksikön kanssa

FinJap – Finnish Japanese Elderly Care Services

 • Tavoitteena selvittää ikääntyneiden ihmisten hoitojärjestelmien toimintaa Japanissa ja Suomessa
 • Kesto: 2018-2020
 • Rahoitus: Opetushallitus
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMK ja Tohoku Fukushi University osatoteuttajina

iCOINS – Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools

 • Tavoitteena tietoisuuden lisääminen, sekä ammatillisten opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen Industry 4.0 -periaatteista PK-sektorilla 
 • Kesto: 03.2.2018-02.12.2020
 • Rahoitus: Erasmus+
 • Hanketta koordinoi Cankayan yliopisto Turkissa. HAMK osatoteuttajana.

INTELTRANS – Intelligent Transport and Traffic Management study module

 • Tavoitteena on kehittää älykkään liikenteen koulutusmoduuli (15op) sekä pilotoida se monikansallisten opiskelijaryhmien kanssa. 
 • Kesto 04/2020-09/2022
 • Rahoitus: ERDF
 • Hanketta koordinoi Tallinna Tehnikakõrgkool. HAMK ja Transport and Telecommunication Institute (Latvia) osatoteuttajina.

OSIRIS Interreg BSR

 • Tavoitteena edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella
 • Kesto: 01/2109-12/2021
 • Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region
 • Hanketta koordinoi HAMK. Mukana useita kumppaneita Baltiasta, Venäjältä, Tanskasta ja Suomesta.

SPEDUCULT 

 • Tavoitteena kerätä, jakaa ja kehittää tietoa ja resursseja, jotka liittyvät multisensorisiin ympäristöihin (MSE), erityisopetukseen ja kulttuuriin 
 • Kesto: 2017-2020
 • Rahoitus: Nordplus Horizontal
 • HAMK koordinoi hanketta. Mukana useita kumppaneita Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Virosta.

TINEL

 • Hankkeen tavoitteena on edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua korkeakouluissa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.
 • Kesto: 1.10.2018-30.8.2021
 • Rahoitus: Erasmus+
 • HAMK koordinoi hanketta. Hankkeessa ovat mukana myös Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista.

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

HAMK Smart -tutkimusyksikkö koordinoi pilottia, jossa selvitetään onko tekoälyä hyödyntävän, kannettavan Optomed IQ-aurora -kameran käyttö hyödyllistä Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa ja pystytäänkö sen avulla nopeuttamaan terveeksi todettujen silmien seulontatulosten läpimenoaikoja.

Pysy kuulolla, lisätietoa pilotista on tulossa!

#hämeenlinna
#digitalisaatio
#optomed

Reposted from @hamkhyvinvointi Opiskelijamme yhteistyöntouhussa Viipurintien terveysaseman kanssa 🤩 Viime viikolla he aloittivat tekemään terveyskeskuksen asiakkaille silmänpohjakuvauksia Optomed silmänpohjakameroilla 🔍

#hamk #hamkhyvinvointi #työelämäyhteistyö #hamkuas #hamksmart #sairaanhoitajakoulutus #sairaanhoitajaopiskelija #sairaanhoitaja #terveydenhoitajaopiskelija #terveydenhoitajakoulutus #terveydenhoitaja
...

Tutkimusyksikkömme uudistui 🤩

"Meillä on todella monipuolista ja syvällistä osaamista tutkimusyksikössämme ja tällä muutoksella tavoittelemme entistä vaikuttavampia ja hyödyllisempiä tuloksia tiiviissä yhteistyössä sekä @hamk_uas 'n eri asiantuntijoiden, että myös enenemässä määrin ulkopuolisten yhteistyöpartneriemme kanssa," kertoo tutkimusyksikön uusi johtaja Jukka Pulkkinen.

Lue lisää uudistuksesta eilen julkaistusta tiedotteesta, linkki biossa 💥
...

Happy Vappu everyone!

At our Friday meeting we had this Masked Smartian Vappu Competition. Who's your favourite?

1. Tippa L
2. MC MilkyWay
3. Mikko The Middle Manager
4. Vappumuumio
5. Cultist
6. Tzólkin
7. Vaputus
8. Vappurapu
9. The Bubbly
10. Free Funnel Cakes

So proud of all the participants 🥰

#hamksmart #team #vappu #friday
...

"Käytännössä vain mielikuvitus on rajana hyödynnettäessä pelimoottoria visualisointien toteutuksessa" kirjoittaa sovelluskehittäjä ja pelisuunnittelija Jessi Maunula HAMK Smartin blogissa.

Blogikirjoituksessa pureudutaan etenkin virtuaalisen näköiskopion visualisointiin ja sen mahdollistamiin erilaisiin toiminnallisuuksiin hyödyntämällä pelimoottoria, mutta myös digitaalisen kaksosen tarjoamiin mahdollisuuksiin kiinteistöissä. Lue lisää! Linkki löytyy biosta 👌🏻

#ÄlyKaupunki #tttv21 #tutkituntiedonteemavuosi #pelimoottori #digitaalinenkaksonen #unrealengine #valkeakoskenkaupunki #tampereentilapalvelut @tttv2021
...

Tiedätkö sinä, mitä kaikkea HAMK Smart -tutkimusyksikössä tehdään?

Lisäsimme sivuillemme käytännön esimerkkejä ja asiakkaiden kokemuksia yritysyhteistyöprojekteistamme toimintaamme kuvaamaan.

Sivulta voit lukea myös sekä käynnissä olevista, että jo päättyneistä hankkeistamme!

Ja jos mielesi tekee kysyä lisää tai 💡syttyy uudesta ideasta, löytyy sieltä myös asiaan kuuluvat yhteystiedot 😉

🔸Linkki biossa 🔸

#hamksmart #älykkäitäpalveluita #yrityksille
...

Valkeakosken ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Anton Leppälä suoritti työharjoittelunsa HAMK Smartissa.

Miten harjoittelut sujuivat poikkeusaikana ja mitä kaikkea niihin sisältyi?

Käy lukemassa Antonin haastattelu HAMK Smart -blogista ➡️ linkki löytyy biosta!

@vaao.fi
#hamksmart
#työharjoittelu
...

Liikenne 4.0 -hanke edistää liikkumiseen liittyviä digitaalisia ratkaisuja, jotka puolestaan edistävät vähähiilisyyttä, energiatehokkuutta tai palveluiden, kuten kaupunkipyörien, yhteiskäyttöä.

"Ihmisten liikkumiseen liittyvät arvot ja tarpeet muuttuvat, joten kaupunkeja ei voida rakentaa vain autoilijoiden ehdoilla. Esimerkiksi nuorten, jotka eivät hanki edes ajokorttia, määrä on lisääntynyt", kertoo loppusuoralla olevan Liikenne 4.0. -hankkeen projektipäällikkö Heikki Ruohomaa.

HAMKin liikennealan opiskelijat ovat olleet projektissa mukana monin eri tavoin, esimerkiksi seminaareissa, harjoitustöissä, kesäprojekteissa ja opinnäytetöiden tekijöinä. @hamk_inssit

Lue lisää hankkeesta ja sen tuloksista tänään ilmestyneestä @hamk_uas uutiskirjeestä: https://www.hamk.fi/2021/liikenteen-uudelleenajattelua/

#hamkliikenneala #hamksmart #liikenne
...

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU