HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut
 • Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut
 • Joustava logistiikka ja älyliikenne
 • Globaali digitalisoituva liiketoiminta
 • Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut
 • Digitaaliset ratkaisut ja alustat

TAVOITTEENA LISÄTÄ ALUEEN KILPAILUKYKYÄ

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

 • SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
 • FinJap – Finnish and Japanese elderly care services
 • SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen.
 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education.
 • Porstua – Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus
 • Robo oppii – Robotiikan opetussisältöjen rakentaminen
 • Robo Riksu – Robotiikan oppimisympäristöjen rakentaminen
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö 
 • OSIRIS – HAMKin hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.
 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • IN2TEMPO – Shift2Rail Future Stations
 • SPEDUCULT
 • TINEL

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Yrittäjyys ja yhteistyö

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Muut

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

 • Green Care Lab
 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä
 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 
 • LAPE Kanta-Häme – HAMKin LAPE-osuudessa ”Tiedolla ja taidolla kohti parempia LAPE-palveluja Kanta-Hämeessä” kehitettiin vanhemmuuden varhaiseen tukeen liittyviä palveluita osana perhekeskustoimintaa sekä etäneuvolatoimintaa. HAMKin loppuraportti: https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/VALMIS_LapeHamk_Loppuraportti_13112018.pdf 
 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.
 • Optifel – Optimized food products for elderly population
 • OTE -hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.
 • Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology – Yhteishanke TTY, Laurea ja HAMK
 • Effective Mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen 

Yrittäjyys ja yhteistyö

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Tutkimusprojekti – Smart Tampere: Platform of Trust -Pilotti
 • Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2020

2019

2018

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

Tiesitkö että meillä on tarjolla paljon erilaisia yrittäjille suunnattuja webinaareja, verkkokursseja ja -valmennuksia? ⠀
Toteutuksia järjestetään osana eriaiheisia kehityshankkeita ja näin ollen niihin osallistuminen on ilmaista! ⠀

Kokosimme kevään tarjontamme yhteen listaukseen, joka löytyy HAMK Smart -blogista. Kurkkaa josko sieltä löytyisi jotakin sinulle sopivaa liiketoimintasi kehittämiseen!⠀
Linkki biossa! ⭐⠀

#hamksmart
...

Kuinka digitaalisuus tulee mullistamaan tulevaisuuden kotihoidon? Katso millaisen vision HAMKin insinööri- ja sairaanhoitajaopiskelijat muodostivat seuraaville vuosikymmenille tulevaisuustyöpajassa! ⠀

Linkki blogiin biossa ⭐⠀

#TULEVA⠀
#hamksmart⠀
...

Lue Igorin blogikirjoitus From a student who hated algebra to a data scientist in a well respected international company! Linkki HAMK Smart -blogiin löytyy biosta ⭐
↑↑
Reposted from @hamk_uas
↓↓
Alumnimme Igor Trotskii on loistava esimerkki siitä, miten tutkimusyksikköjen toiminta voi näkyä opiskelijan arjessa, ja vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan!
🔹
Trotskii opiskeli Automation and Electrical Engineering-koulutuksessa itselleen tutkinnon, ja jo opiskelujen aikana Trotskii suoritti projekteja HAMKille ja pääsi toimimaan laboratorioassistenttina.
🔹
Trotskii työllistyi valmistumisensa jälkeen HAMKin Smart-tutkimusyksikköön. Tutkimusyksikössä Trotskii sai työskennellä laajasti eri työtehtävien parissa, omia kiinnostuksen kohteitaan mukaillen. Hän uskoo, että suurin osa hänen tämänhetkisistä ammatillisista taidoistaan kehittyi juuri Smartissa työskentelyn aikana.
🔹
Myöhemmin Trotskii työllistyi kansainväliselle Metso-yhtiölle, ja kertoo käytännön kokemuksen ja taidon olleen ratkaiseva tekijä työnhaussa.
🔹
Voisiko sinunkin polkusi näyttää tältä? Lue lisää tutkimustoiminnasta osoitteessa www.hamk.fi/tutkimus #löydäpolkusi #hamk #yhteishaku ⠀
...

Kuukausittainen Oscar-gaalammekin siirtyi verkkoon! Ja sanoisimmeko LUOVA ratkaisu! ⠀

Viime kerralla työyhteisö-Oscar luovutettiin mm. Navetta 4.0-projektin parissa työskentelevälle data-analyytikollemme Ollille, joka pitää meidät ajan tasalla lehmien kuulumisista. "Kaikkien mansikkien suojelija ja janoisten mustikkien sankari" 🐄🤠⠀

Mutta kenelle Olli antoi Oscarin tässä kuussa? Ja kenelle se menee ensi kuussa? Joka tapauksessa Oscar-gaalamme on nyt nostettu täysin uudelle tasolle. ⠀

Hauskaa viikonloppua kaikille! 🌞⠀

#andtheoscargoesto ⠀
#hamksmart ⠀
#smartoscar⠀
#myhamk
...

Kun työergonomia on sydämen asia.

Huomisesta alkaen HAMKin ovet sulkeutuvat. Henkilökuntamme haki tänään toimistolta tärkeimmät työvälineensä ja työt jatkuvat nyt kotoa käsin.

Työnantajamme @hamk_uas on huolehtinut työntekijöistään ja opiskelijoistaan upeasti ja ennakoivasti sekä viestintä on toiminut tehokkaasti, kiitos siitä! 🤍

#hamksmart
#stayhome
#myhamk
...

Tutkijayliopettaja Jaana-Maija Koivisto valmistautumassa Mysteeri 24/7 -hankkeen työpajaan pelikehittäjämme Jessin kanssa 🥽⠀
Kelan rahoittamassa ja @kajaaniamk
koordinoimassa hankkeessa mm. kehitetään nuorille virtuaalinen pakopeli, jossa keskeisessä roolissa ovat opiskeluvalmiudet ja arjenhallintaidot! ⠀

HAMK Smart toteuttaa hankkeessa game design- ja tutkimusosuuksia.⠀

#mysteeri247⠀
#hamksmart⠀
#myhamk⠀
#hamk⠀
#kela ⠀
@laureauas
...

Koordinaattorimme Kristiina kävi tänään Business Parkissa toteamassa olevansa i-tyyppi! 🌞⠀

@parkkibusinesspark aamukahveilla Ira Koivu viestintätoimistosta @munavaikana kertoi DISC-työkalusta ja kuinka niille idiooteille ympärillämme oikein myydään.⠀

#parkkibusinesspark ⠀
#hamksmart
...

Yksikössämme työskentelee erilaisissa tehtävissä useita HAMKin alumneja. Nyt heitä on yksi lisää - projektiassistenttimme Saana Salo on nimittäin juuri valmistunut liiketalouden tradenomiksi! ⠀
Onnea Saana! 💪⠀

#pyörä ⠀
#liikenne4⠀
#hamksmart ⠀
#myhamk
...

Twitter

Kuinka sovelletaan muotoiluajattelua nopeaan tuotekehitykseen tutkimuksemme julkaistu @TIMReview lehdessä. Monialaiseen tutkimukseen osallistui @hamkdf ja @HamkSmart @HAMK_Edu tutkimusyksiköt sekä opettajia liiketalouden ja muotoilun koulutusohjelmista #designthinking @HAMK_UAS https://twitter.com/hamkdf/status/1245205154649030658

HAMK Design Factory@hamkdf

Rapid Product Development in University-Industry Collaboration: Case Study of a Smart Design Project. This is how we apply #designthinking in @hamkdf industry projects: http://timreview.ca/article/1336 #DFGN @jjussila @Jukka_Raitanen @AaPartanen @vtuomela @SiipolaVille @ikunnari

March 2020 issue of @TIMReview is out and we couldn't be any more excited with one of our own @IivariKunttu as one of the guest editors! Check out this #openaccess
issue on Rapid Product Development and R&D.
https://timreview.ca/

Kiinteistöt osaksi virtuaalivoimalaitosta? Sijoittajia ohjaa kannattavuus, toisena ilmastovaikutukset, osoittaa Mika Karin YAMK-opinnäytetyö Tietojohtaminen ja älykkäät palvelut -koulutuksessa. Työ tehtiin yhteistyössä @SiemensSuomi kanssa. @HAMK_UAS
https://www.hamk.fi/2020/kiinteistot-osaksi-virtuaalivoimalaitosta-sijoittajia-ohjaa-kannattavuus-toisena-ilmastovaikutukset/

Hei yrittäjä! Kokosimme kevään verkkokoulutustarjontamme yhdeksi listaksi - valitse sinua parhaiten palvelevat toteutukset ja kehitä liiketoimintaasi! Kaikki toteutukset ovat maksuttomia.
https://blog.hamk.fi/hamk-smart/kevaan-verkkokoulutukset-yrittajille/

Kuinka digitaalisuus tulee mullistamaan kotihoidon? Katso @HAMK_UAS insinööri- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden yhdessä muodostama visio seuraaville vuosikymmenille!
#TULEVA
https://blog.hamk.fi/hamk-smart/sairaanhoitaja-ja-insinooriopiskelijat-luomassa-alykasta-kotiymparistoa/

@HamkSmart mukana tutkimassa virtuaalisen pakohuonepelin vaikutusta yhdessä kumppaneiden kanssa mm. @KajaaniAMK @laureauas
@KelaFpa @HMLkaupunki https://www.laurea.fi/ajankohtaista/uutiset/pakohuonepelista-virtuaalinen-tyokalu-nuorten-ammatilliseen-kuntoutukseen/

“Projektit etenevät olosuhteisiin nähden hyvin, oikeastaan lähes normaalisti. Yritykset ja muut kumppanit ovat tervetulleita mukaan”, kertovat Annukka Pakarinen, @MarttiMajuri @HavulaJarmo @vesasalminen1 #tutkimusjakehitys
https://www.hamk.fi/2020/hamkin-tutkimusyksikoilta-palveluita-lahes-normaalisti-koronasta-huolimatta/

Alumnimme Igor Trotskii työllistyi opintojensa jälkeen HAMKin tutkimusyksikköön, ja jatkoi sieltä uraansa kansainväliseen yhtiöön. Lue lisää Trotskiin kokemuksista blogistamme osoitteessa: http://bit.ly/hamkblog #löydäpolkusi #hamk #yhteishaku

Hassuttelu sallittu vaikeinakin aikoina!
Kuukausittainen Oscar-gaalamme siirtyi verkkoon ja näin ollen työyhteisöpalkintomme jako vaati luovuutta - sitähän @ohkoskela'lta löytyy! Mutta kuka sen voitti?? ⬇️⬇️
#SmartOscar
#HAMKsmart
#työyhteisö
#myhamk

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU