HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
HAMK Smart – Intelligent Services
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö koostuu useiden eri alojen asiantuntijoista, joiden monipuolinen osaaminen täydentää toisiaan.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on data-analytiikan ja digitalisaation hyödyntäminen valitsemillamme fokusalueilla. Teemme maksullista palvelutoimintaa asiakkaidemme toimeksiannosta ja osallistumme sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Toimimme tiiviissä yhteistyössä liike-elämän ja julkisten organisaatioiden kanssa, tavoitteenamme pitkäjänteinen yhteistyö. Olemme myös verkostoituneet eri tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

HAMK kuuluu RUN-Eurooppa-yliopistoon ja kansainväliseen Beyond-liittoumaan. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa vahvistaa monipuolista tutkimusosaamistamme.

Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Smart -tutkimusyksikössä hyödynnetään data-analytiikkaa ja digitalisaatiota valitsemillamme fokusalueilla, jotka ovat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi, koulutus, sekä teollisuus ja liikenne. Data-analytiikka ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisen lähestymistavan erilaisiin työelämän haasteisiin. Tutkimusalueidemme asiantuntijoissa yhdistyy kokemuksen tuoma substanssiosaaminen fokusalueiltamme ja kyky hyödyntää teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia uusien ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä HAMKin muiden tutkimusyksiköiden kanssa hyödyntäen heidän osaamistaan.

Tutkimusyksikkömme tiimit mahdollistavat uusimpien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämisen tutkimus- ja kehitystyössämme. Digitaaliset ratkaisut ja alustat -tiimi kehittää osaamistaan valituilla digitalisaatioon liittyvillä teemoilla ja tiimin asiantuntijoita täydennetään tarpeen mukaan myös opiskelijoillamme. Data- ja businessanalytiikka -tiimin menestys perustuu vahvaan soveltavan matematiikan osaamiseen. Tässä tiimissä hallitaan käytännön ongelmien ratkaisu matematiikan avulla. Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimimme hyödyntää muotoiluajattelua ja käyttäjäkokemusta uusien palvelujen kehittämisessä.

Yrityksille tutkimusyksikkömme asiantuntijat tarjoavat data-analytiikkaan tai digitalisaatioon liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita. Olemme tuottaneet asiakkaillemme mm. uutta tutkimustietoa, erilaisia koulutuksia, mobiilisovelluksia, data-analytiikkaa, konsultaatiopalveluita sekä erilaisia selvityksiä ja kartoituksia.  

 

YHTEYSTIEDOT

HAMK Smart -tutkimusyksikön palvelut yrityksille

Hankkeet

Tälle välilehdelle on koottu tutkimusyksikön hankkeet, joilla on englanninkieliset hankesivut. Teemme kansainvälistä yhteistyötä myös muissa hankkeissamme, jotka esitellään käynnissä olevat hankkeet / päättyneet hankkeet -välilehdillä (suomeksi).

 

BIOECONOMY 4.0 & CARBON 4.0

 • BIOECONOMY 4.0 tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa
 • CARBON 4.0 keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa
 • Hankkeiden kestoBioeconomy 4.0: 1.1.2019-31.12.2021, Carbon 4.0: 1.3.2019-31.12.2020 
 • RahoitusOpetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen strategisen profiloitumisen rahoitus 
 • Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä HAMKin neljän eri tutkimusyksikön kanssa

FinJap – Finnish Japanese Elderly Care Services

 • Tavoitteena selvittää ikääntyneiden ihmisten hoitojärjestelmien toimintaa Japanissa ja Suomessa
 • Kesto: 2018-2020
 • Rahoitus: Opetushallitus
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMK ja Tohoku Fukushi University osatoteuttajina

iCOINS – Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools

 • Tavoitteena tietoisuuden lisääminen, sekä ammatillisten opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen Industry 4.0 -periaatteista PK-sektorilla 
 • Kesto: 03.2.2018-02.12.2020
 • Rahoitus: Erasmus+
 • Hanketta koordinoi Cankayan yliopisto Turkissa. HAMK osatoteuttajana.

INTELTRANS – Intelligent Transport and Traffic Management study module

 • Tavoitteena on kehittää älykkään liikenteen koulutusmoduuli (15op) sekä pilotoida se monikansallisten opiskelijaryhmien kanssa. 
 • Kesto 04/2020-09/2022
 • Rahoitus: ERDF
 • Hanketta koordinoi Tallinna Tehnikakõrgkool. HAMK ja Transport and Telecommunication Institute (Latvia) osatoteuttajina.

OSIRIS Interreg BSR

 • Tavoitteena edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella
 • Kesto: 01/2109-12/2021
 • Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region
 • Hanketta koordinoi HAMK. Mukana useita kumppaneita Baltiasta, Venäjältä, Tanskasta ja Suomesta.

SPEDUCULT 

 • Tavoitteena kerätä, jakaa ja kehittää tietoa ja resursseja, jotka liittyvät multisensorisiin ympäristöihin (MSE), erityisopetukseen ja kulttuuriin 
 • Kesto: 2017-2020
 • Rahoitus: Nordplus Horizontal
 • HAMK koordinoi hanketta. Mukana useita kumppaneita Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Virosta.

TINEL

 • Hankkeen tavoitteena on edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua korkeakouluissa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.
 • Kesto: 1.10.2018-30.8.2021
 • Rahoitus: Erasmus+
 • HAMK koordinoi hanketta. Hankkeessa ovat mukana myös Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista.

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

HAMK Smart -blogi avaa käytännönläheisesti tutkimusyksikkömme monipuolista ja monialaista toimintaa. Blogissa on kirjoituksia tutkimusyksikkömme arjesta, tutkimuksista, hankkeista, työntekijöistä ja opiskelijatarinoista! Lue lisää ja ota blogi seurantaan ⏩ Linkki biossa.

Blogimme on mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa 2021.

#hamksmart
#blogi
#tttv21
#tutkituntiedonteemavuosi
@tttv2021
...

Reposted from @hameenlinnankaupunki

Joko Hämeenlinna on Sinun taskussasi?

Hämeenlinna taskussa on puhelimitse käytettävä sovellus, joka tarjoaa helposti ja nopeasti tietoa mm. Hämeenlinnan ajankohtaisista tapahtumista ja tiedotteista. Palvelussa on myös kätevästi koottuna Hämeenlinnan ulkoilu- ja retkeilykohteet ja reitit. 🌲🚣‍♂️

Sovellus käyttää uusinta PWA-tekniikkaa ja on suoraan otettavissa käyttöön osoitteesta: https://taskussa.hameenlinna.fi/

Taskussa toimii myös Taskuraati, jossa on kyselyjä ja arvontoja. Arvomme kaikkien vastanneiden kesken pieniä yllätyspalkintoja.🙂🧡

💥 Hämeenlinna taskussa -mobiilisovellus on kehitetty HAMK Smartissa yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Lataa omasi, suosittelemme 💯

#Hämeenlinna #HämeenlinnaTaskussa #IhanLähellä #hamksmart #sovelluskehitys
...

Tiesitkö, että RUN -Eurooppa-yliopisto tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua kuudesta eri maasta ja HAMK on näistä yksi!

RUN-EU:n (The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

Lue RUN -Eurooppa-yliopiston kuulumisia blogista, linkki biossa!

@run.eu_european.university
@hamk_uas
#run_eu
#hamk
...

Loistavaa! Mikäli olet pelinkehitysprosessissa vaiheessa, jossa puhutaan pilotoinneista tai pelitestauksesta, olet päässyt jo pitkälle. Tosin tätä vaihetta voidaan kuitenkin pitää vasta puolimatkan krouvina, josta alkaa loppukiri. Mutta mitä pilotoinnit tarkoittavat pelikehityksessä ja mitä niissä tulee ottaa huomioon?

Mysteeri 24/7 -hankkeen blogissa kuvataan pelitestauksen merkitystä pelinkehitysprosessissa sekä kerrotaan hankeessa toteutetuista virtuaalisen pakopelin pilotoinneista.

Linkki biossa! 😊

#tttv21
#hamksmart
#pelikehitys
#virtuaalitodellisuus
@kajaaniamk
@hamk_uas
...

Juhannus - tuo ihana keskikesän juhla!

Kampuksillamme se tarkoittaa usein kesälomakauden starttia, niin tänäkin vuonna. Osa timanttisista tekijöistämme kirmaa kesälaitumille jo tänään, mutta ei hätää! Joku meistä on tavoitettavissa läpi kesän juuri teitä varten! ☺️

Taianomaista juhannuksen aikaa kaikille!

#hamksmart
#kesälaidunkutsuu
...

#VIKKE -hankkeessa kehitettiin virtuaalista kulttuurimatkailua lähes kolmen vuoden ajan. Hankkeessa kehitetiin myös maksuton VIKKE -sovelluspilotti, jonka ideana on toimia kulttuurimatkailijoille uudenlaisena, mielenkiintoisena tapana tutustua alueen 63:een eri kulttuurikohteeseen, myös silloin kun kohteet ovat suljettuna tai niihin ei muuten olisi mahdollista tutustua. Lue lisää blogista, linkki biossa!

@visithame
#visithäme
#virtuaalimatkailu
#kulttuurimatkailu
#hamksmart
...

Hämeenlinnan kauppatorilla tutkitaan puolen vuoden ajan torin liikennettä.  HAMK Smart -tutkimusyksikön Liikenne 4.0 -hankkeeseen liittyvän pilotoinnin tarkoituksena on kerätä tietoa torin käytöstä ja sen käyttäjien liikkumisreiteistä. Tekoälyn avulla voidaan tunnistaa ja erotella mittojen perusteella niin kävelijät, pyöräilijät, henkilö-, paketti- ja kuorma-autot. Kameroiden kuvista ei ole nähtävissä kasvojen piirteitä, eivätkä kuvissa näkyvät henkilöt ole tunnistettavissa. Mistä oikein on kyse? Lue lisää tiedotteesta, linkki biossa!

@hamk_uas
@hameenlinnankaupunki
#hamksmart
#liikenne
#hämeenlinna
Kuva: MarshallAI
...

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU