HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • uusi työympäristö ja elinikäinen oppiminen
 • hyvinvointiratkaisut ja -palvelut
 • älykäs koti ja rakennus
 • ympäristöliiketoiminta ja -palvelut eli cleantech
 • joustava logistiikka ja älyliikenne
 • teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut.

TAVOITTEENA LISÄTÄ ALUEEN KILPAILUKYKYÄ

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
 • FinJap – Finnish and Japanese elderly care services
 • SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) hanke.
 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education.

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

 • Porstua – Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus
 • Robo oppii – Robotiikan opetussisältöjen rakentaminen
 • Robo Riksu – Robotiikan oppimisympäristöjen rakentaminen
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö (Päivi Sanerma)
 • OSIRIS – HAMKin hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • IN2TEMPO – Shift2Rail Future Stations
 • SPEDUCULT
 • TINEL

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Yrittäjyys ja yhteistyö

 • WhatsUp 2.0 – Yritys – korkeakoulu -yhteistyön vahvistaminen käytännöllisillä kokeiluilla
 • TULEVA – Tulevaisuustiedosta vauhtia PK-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen
 • Western Lakeland
 • VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä
 • VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti
 • SNOwMan – PK-yritysten innovaatio-osaamisen kehittäminen
 • Tavastia Blueways -vesistömatkailuhanke yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Muut

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Green Care Lab
 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä
 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • LAPE Kanta-Häme – HAMKin LAPE-osuudessa ”Tiedolla ja taidolla kohti parempia LAPE-palveluja Kanta-Hämeessä” kehitettiin vanhemmuuden varhaiseen tukeen liittyviä palveluita osana perhekeskustoimintaa sekä etäneuvolatoimintaa. HAMKin loppuraportti: https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/VALMIS_LapeHamk_Loppuraportti_13112018.pdf 
 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.
 • Optifel – Optimized food products for elderly population
 • OTE -hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.
 • Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology – Yhteishanke TTY, Laurea ja HAMK
 • Effective Mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen 

Yrittäjyys ja yhteistyö

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Tutkimusprojekti – Smart Tampere: Platform of Trust -Pilotti
 • Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2020

2019

2018

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

Innovatiivisia kokeiluja HAMK Smartissa!
WhatsUp 2.0 -hanke edistää ketterää kokeilukulttuuria. Tavoitteena on mm. kiihdyttää yritysten tuote- ja palvelukehitystä sekä edistää kokeilukulttuuria monialaisten opiskelijatiimien ja asiantuntijoiden avulla. Hankkeen projektikoordinaattori Sofia Welling rohkaisee kaikkia osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin! #whatsup2 #hamksmart
...

8 0

Onko datasta mahdollista löytää uusia oivalluksia, vai tarvitaanko oivalluksista dataa? ⠀
Vastaus on kyllä molempiin, muttei välttämättä, kertoi data-analyytikkomme Olli @llkskl yksikön kokouksessamme esitellessään data-analytiikan käyttömahdollisuuksia tutkimuksessamme ja kehitystyössämme. ⠀

Olli on aikaisemmin tutkinut mm. toruksen (eli donitsin) pinnalla kulkevia geodeeseja (eli viivoja). HAMKissa hän tutkii mm. lehmistä saatavaa dataa #bioeconomy4 -hankkeessa. 💪⠀


#dataanalytics⠀
#coolsciencestuff⠀
#nerdisthenewcool ⠀
#donitsitomografia⠀
#hamksmart
...

13 0

One #hamksmart community wall done! ✅
Inspired by @hamkdf 🤗

#communitywall
...

12 0

Twitter

Uutta erityisasiantuntijuutta @HAMK_UAS :iin - älykäs muotoilu, robotiikka & alustatalous.
Tervetuloa taloon Satu Jumisko-Pyykkö, Kimmo Vänni ja Markus Sihvonen!

https://www.hamk.fi/2020/kolme-uutta-tutkijayliopettajaa-aloittanut-hamk-smart-tutkimusyksikossa/

Henkilöstön saaminen #sote alalle on tällä hetkellä haasteellista: tarvitaan alan vetovoimaisuutta lisääviä ratkaisuja. Mm. tähän tähtää uusi kotihoidon teknologiaan liittyvä #koulutus #kotihoito #amk @SavoniaAMK @TurkuAMK @oamk_ouas @HamkSmart
https://www.hamk.fi/2020/sosiaali-ja-terveysalalle-uusi-erikoistumiskoulutus-kotihoidon-teknologiasta/

Cool things are happening in this house! 💪
@HAMK_UAS is launching a new learning environment: HAMK gaming academy! 😎
#bitfest #btifest2020

Taas kerran #bitfest on täyttänyt talon! Puheenvuorossa @ENCE eSportsin toimitusjohtaja @miqaqu 👏
#bitfest2020

Kuinka sinä haluaisit tulla hoidetuksi vanhana ja miten digitaalisuus sen mahdollistaa? Ratkaisuja luotiin tulevien insinöörien ja sairaanhoitajien voimin Wallaton Oy:n toimeksiannosta @HAMK_UAS @hamkdf @HamkSmart #biotaloudeninsinööri #forssa #forza #tuleva #wallaton

#Innostutyössä -hankkeessa keskityttiin yritysten
1: vuorovaikutuksellisuuden ja luottamuksen kehittämiseen
2: organisaation ja henkilöiden kehittymiseen ja uuden oppimiseen
3: pullonkaulatilanteiden poistamiseen
Lue uusin @KirsiSippola artikkeli!
https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/innostusta-tyohyvinvointia/

iCOINS -hankkeen kolmas tapaaminen / 3rd meeting of #ErasmusPlus #iCOINS_project @HAMK_UAS Hämeelinna #MFATurkey #movetia_ch #TurkishNationalAgency

#Industry40 #CankayaUniversity #EVM #OSTIM #Training2000Italy #SUPSI #TTMD

➡️https://www.hamk.fi/2020/digitaalista-osaamista-yritysten-tarpeisiin/

Interreg BSR OSIRIS project: How to build an age-friendly Smart Living Environment?
Senior citizens from Häme and @HAMK_uas students
working together on solving this year's challenge.
#FreezingWeek @bsrosiris @interregBSR #HAMKSmart
#LivingEnvironmentDevelopment #SIlverEconomy

Syksyllä 2020 alkaa uudenlainen kotihoidon teknologiaosaamiseen suunnattu 30op erikoistumiskoulutus, joka on #kotekerko -hankkeen lopputuotos!
@HAMK_UAS @HHyvinvointi @oamk_ouas @TurkuAMK @SavoniaAMK
https://www.hamk.fi/2020/teknologia-haltuun-kotihoidossa/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU