HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut
 • Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut
 • Joustava logistiikka ja älyliikenne
 • Globaali digitalisoituva liiketoiminta
 • Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut
 • Digitaaliset ratkaisut ja alustat

TAVOITTEENA LISÄTÄ ALUEEN KILPAILUKYKYÄ

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

 • SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
 • Mysteeri 24/7
 • FinJap – Finnish and Japanese elderly care services
 • SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen.
 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education.
 • Porstua – Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus
 • Robo oppii – Robotiikan opetussisältöjen rakentaminen
 • Robo Riksu – Robotiikan oppimisympäristöjen rakentaminen
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti
 • OSIRIS – HAMKin hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.
 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • IN2TEMPO – Shift2Rail Future Stations
 • SPEDUCULT
 • TINEL

Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut

 • Biotalous 4.0 – tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa
 • Carbon 4.0 – keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa
 • Digipaali – tehostaa rehupaalien elinkaaren seurantaa ja hallintaa
 • Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin – 19 ammattikorkeakoulun yhteinen opetuksen kehittämishanke

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Globaali digitalisoituva liiketoiminta

 • Boost Häme – Elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle
 • Häme Design Factory
 • TULEVA – Tulevaisuustiedosta vauhtia PK-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen
 • Western Lakeland
 • VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä
 • VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti
 • SNOwMan – PK-yritysten innovaatio-osaamisen kehittäminen

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

 • Green Care Lab
 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä
 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 
 • LAPE Kanta-Häme – HAMKin LAPE-osuudessa ”Tiedolla ja taidolla kohti parempia LAPE-palveluja Kanta-Hämeessä” kehitettiin vanhemmuuden varhaiseen tukeen liittyviä palveluita osana perhekeskustoimintaa sekä etäneuvolatoimintaa. HAMKin loppuraportti: https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/VALMIS_LapeHamk_Loppuraportti_13112018.pdf 
 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.
 • Optifel – Optimized food products for elderly population
 • OTE -hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.
 • Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology – Yhteishanke TTY, Laurea ja HAMK
 • Effective Mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen 
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö 

Globaali digitalisoituva liiketoiminta

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Tutkimusprojekti – Smart Tampere: Platform of Trust -Pilotti
 • Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2020

2019

2018

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

Unreal 5 on todellakin UNREAL! ⁣⁣
⁣⁣
Unreal Engine -pelimoottorin tuleva uudistus tulee mahdollistamaan yrityksille omien 3D CAD -mallien hyödyntämisen aivan uudella tavalla, säästäen niin aikaa kuin rahaa! Esimerkiksi manuaalista optimointia ei kohta enää tarvita 💪⁣⁣

Pelimoottoreiden hyötykäyttöön keskittyvä tiimimme on tehnyt pelimoottorilla toteutuksia niin yritys- kuin koulutuskäyttöönkin. ⁣⁣
⁣⁣
Kirjoitimme innostuksissamme blogikirjoituksen aiheesta! Lue lisää ja ota rohkeasti yhteyttä, mikäli pelimoottorin hyötykäyttö kiinnostaa, muttet tiedä mistä aloittaa! ⁣⁣
⁣⁣
Linkki #GamEngineLab -blogiimme biossa!✌️⁣⁣
⁣⁣
#unrealengine⁣⁣
#unrealengine5⁣⁣
#hamksmart
...

Naisyrittäjille suunnatussa VENLA-valmennuksessa erityisesti vertaistuki on muodostunut tärkeäksi - erityisesti näin poikkeusaikoina. Yhteisöllisyys johti myös VENLA-valmennettavien yhteiseen kuvagalleriaan. ⁣

Lue lisää valmennuksesta HAMK Smart -blogista ✨⁣

#tuepaikallista⁣
#venlavalmennus⁣
#yhteistyölläeteenpäin ⁣
#bystudios⁣
#hamksmart
...

Valkeakosken ammattiopiston tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Arttu Saarela suoritti työharjoittelunsa tutkimusyksikössä. ⁣

Mitä harjoittelussa pääsi tekemään ja kuinka se sujui näin poikkeustilassa? Siihen löydät vastauksen Artun kirjoituksesta HAMK Smart -blogiin! ⁣
⭐⁣

Arttu valmistui 29.5. ja HAMK Smart onnittelee! 💪👏⁣

@vaao.fi ⁣
#hamksmart ⁣
#työharjoittelu
...

Boost Häme -hanke on käynnistynyt! ⠀

Hankkeen tavoitteena on auttaa Hämeen maatalousyrittäjiä ja -toimijoita selviämään koronakriisistä. ⠀

Hankkeen alkuvaiheessa keskitymme auttamaan koronatukirahoitushakemusten tekemisessä. ⠀

Akuuteimman neuvontavaiheen päättyessä autamme yrityksiä tekemään toimintansa näkyväksi digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisten työkalujen valmentamiseen sisältyy myös tietoa vastuullisuudesta, markkinoinnista ja myynnistä, huomioiden koko palvelumuotoiluketju. ⠀

Lisää tietoa löydät juuri julkaistulta Boost Häme -verkkosivulta! ⠀
www.hamk.fi/boosthame⠀

#boosthäme⠀
#hamksmart⠀
#hamk
...

Vaate joka korjaa epäergonomista asentoa? Takki joka halaa ja rauhoittaa ADHD-oireista lasta? Kangas, joka kovettuu moottoripyöräilijän joutuessa onnettomuuteen? ⁣
Kaikkea tätä voi olla puettava älykkyys, jonka parissa tutkijayliopettajamme Satu Jumisko-Pyykkö puuhaa! ⁣

Satu valittiin kesäkuun HAMKilaiseksi, eikä ihme, sillä hän on mukana rakentamassa HAMKiin uutta tutkimusta ja koulutusta, sekä on kaiken lisäksi aivan mahtava tyyppi! ☀️⁣

Koko jutun löydät HAMKin kesäkuun uutiskirjeestä!⁣

#hamk
#hamksmart
#kuukaudenhamkilainen
...

Vaikuta ja kehitä! Tule mukaan maksuttomaan online hackathoniin kehittämään Hämeenlinnan asemanseutua. Jokainen osallistuja voi vaikuttaa oman asuinympäristönsä toimivuuteen ja palveluihin.

Hackathonissa keksitään ratkaisuja annettuun haasteeseen tiimityönä intensiivisessä työpajassa. Ole mukana pohtimassa millaisia uusia palveluita ja toimintoja alueelle tarvitaan. Paras idea palkitaan!

Lisätietoja ja ilmoittautumislinkki biossa.
Hackathon sisältyy WhatsUp2 -hankkeeseen ja on osa digitaalisten hackathonien sarjaa.

#whatsup2
#hamksmart
#hackathon
#hamk
#hamkdf
#hmlkaupunki
...

Yrittäjyystiimimme on auttanut jo 50 yritystä Ely-keskuksen ja Business Finlandin häiriörahoituksen hakemisessa, uuden ideoinnissa ja hankekirjoituksessa. ⁣

Ota rohkeasti yhteyttä jos tarvitset apua esimerkiksi hakemuksen kirjoittamiseen! ⁣

Löydät blogikirjoituksen osoitteesta blog.hamk.fi/matkailu ⭐
...

Twitter

With various seminars, meetings and co-creation sessions taking place all over the project countries always feel free to catch up with the latest news on the homepage of the project!

#OSIRISInterregBSR #Smartspecialization #Silvereconomy

https://www.osiris-smartsilvereconomy.eu/category/news/

#WhatsUp2 -hankkeessa toteutettiin hackathonit verkossa ja 7 eri kokeilua, joista syntyi konkreettisia tuloksia alueen yrityksille 💪 Lue hankkeen lopputiedote ja lataa käytännöllinen opas hackathonien järjestämiseen! @HAMK_UAS #DISP https://www.hamk.fi/2020/yhteistyolla-voimaa-aluekehitykseen/

Työstämme yhdessä loppukäyttäjien ja opiskelijoiden kanssa virtuaalista pakohuonetta ammatillisen kuntoutuksen tueksi. Lue lisää tästä Kelan rahoittamasta #mysteeri247 -hankkeesta, sen onnistumisista, haasteista ja edistymisestä tuoreesta artikkelista!
https://journal.laurea.fi/mysteeri-24-7-hankkeen-opinnollistaminen-opetti-epavarmuuden-sietokykya/

In healthcare education, more research on the multidimensional concept of UX is still required as the use of the newest HMD technology differs considerably from other technologies.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0144929X.2020.1788162
@HamkSmart @HAMK_UAS @UniTurku #VirtualReality #uxresearch

Piilotettiin neuloja heinäsuopaan 😉 Ne mittaavat lämpötilaa, mikä on viite mahdollisesta pilaantumisesta. Paluumatkalla pysähdys myös ruokaketjun seuraavaan lenkkiin ja käyttäytymisanalyysin jatkoa videokuvasta 🐮 #MatikkaaMaalla #Bioeconomy4 #HyvääKarjalle

HAMK Smartin tutkimus- ja kehitystyö painottuu digitaalisuuteen, joka koskettaa yritysten ja ihmisten jokapäiväistä toimintaa.
Uudistimme rakennettamme ja terävöitimme tutkimusalueitamme. Lue lisää!
@HAMK_UAS
https://www.hamk.fi/2020/hamk-smartin-tutkimusalueita-selkeytettiin/

Unreal 5 tulee mahdollistamaan yrityksille omien mallien hyödyntämisen pelimoottorissa entistä helpommin ja kustannustehokkaammin! Meillä on luotu toteutuksia mm. markkinointi- ja koulutuskäyttöön. Autamme mielellämme yritystäsi näissä asioissa!
https://blog.hamk.fi/ge/unreal-5/

Naisyrittäjien VENLA-valmennuksessa vertaistuki on ollut tärkeää erityisesti koronakevään aikana. Yhteisöllisyys johti myös Venla-valmennettavien yhteiseen kuvagalleriaan. Lue lisää ja #tuepaikallista
#venlavalmennus #yhteistyölläeteenpäin #bystudios
https://blog.hamk.fi/hamk-smart/naisyrittajat-tukeutuvat-toisiinsa-venla-valmennuksessa/

Valkeakosken ammattiopiston @VAAOfi tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Arttu Saarela suoritti työharjoittelunsa meillä upeasti, huolimatta poikkeustilasta ja etätyöstä.
Arttu valmistui 29.5. ja HAMK Smartin porukka onnittelee!💪
https://blog.hamk.fi/hamk-smart/ammattikoulussa-opiskeleva-arttu-saarela-suoritti-tyoharjoittelunsa-tutkimusyksikossa/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU