HAMK Smart – älykkäitä palveluita

Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

Lamppu ikoni

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


mihin valmistut ikoni

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • uusi työympäristö ja elinikäinen oppiminen
 • hyvinvointiratkaisut ja -palvelut
 • älykäs koti ja rakennus
 • ympäristöliiketoiminta ja -palvelut eli cleantech
 • joustava logistiikka ja älyliikenne
 • teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut.

Tavoitteena on lisätä alueen kilpailukykyä

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Green Care Lab

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • Innostu työssä!
 • OTE –hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • LAPE Kanta-Häme, HAMKin osatoteutukset
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä (Päivi Sanerma)
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti

Moniaistisuus ja avustava teknologia

 • Shift2Rail Future Stations
 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen

Pk-yritysten innovatiivisuus ja integroidut palvelut

 • DigiTrail
 • Innostu työssä!
 • Let’s Go Tavastia
 • Matkalla kasvuun -yhteistyöhanke

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Terveellinen digitalo
 • IoT Oppimisverkosto
 • Teollisuus 4.0

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • Terveellinen digitalo
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Älykäs erikoistuminen senioritaloudessa

Hankkeen keskeisimmät tulokset ovat:

 • Seniorimarkkinoilla toimivien innovatiivisten yritysten määrän lisääminen Itämeren alueella
 • Taloudellisesti kestävän innovaatiomallin luominen seniorimarkkinoille, jota voidaan soveltaa myös muilla aloilla
 • Uudet innovatiiviset tuotteet ja palvelut, joissa on hyödynnetty seniorimarkkinoiden tarpeet ja mahdollisuudet ja jotka parantavat työllistymistä ja hyvinvointia.
 • Innovaatiotoiminnan rahoitusratkaisut seniorimarkkinoilla.

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.

Moniaistisuus ja avustava teknologia

 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke

Pk-yritysten innovatiivisuus ja integroidut palvelut

 • DigiReWork
 • DigiCoach

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education. (Meneillään oleva hanke)
 • Optifel – Optimized food products for elderly population (Aikaisempi hanke)

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

Meneillään olevat hankkeet

 • Effective mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö (Päivi Sanerma)
 • Tutkimushanke: “Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology” (2.1.2018 – 31.12.2018, HAMK/Marina Weck, TTY ja Laurea)

Suunnitteilla olevat hankkeet

 • Interreg BSR –hanke (HAMK/hallinnoija, Tanska, Ruotsi, Latvia ja Liettua), “Open innovation tools for increasing innovation capacity to apply smart specialization approach in silver economy sector of Baltic region” (DEADLINE 6.4.2018)
 • Horizon 2020 –hanke (HAMK/osatoteuttaja, VTT/hallinnoija ja muut kv-partnerit), työnimi: Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing (DEADLINE 24.4.2018)

Uusimmat julkaisut

Kansainvälinen toiminta

XXVII. International RESER Conference – Life Cycle Management of an Integrated Operation Solution for the LNG Supply Chain (.pdf)
Adaptation of new technologies creates new business opportunities. This paper focuses on life cycle management of an integrated operation solu-tion. The solution is based on adapted both already established process automation technologies, as well as modern internet-based technologies. The industrial case study is related to adapting an existing solution to de-veloping LNG market in order to generate new growth opportunities.

Blogi

HAMK Smart blogi

"Hyvinvoiva henkilöstö tekee parhaansa yrityksen hyväksi, mutta kaikki lähtee yksittäisistä yksilöistä". Poimi vinkit työhyvinvoinnin lisäämiseksi onnellisuusharjoituksilla! Kirjoittaja @KirsiSippola https://t.co/nBIbhzNoUs

Kuinka kaksikymppinen reppuselkä kytkeytyy HAMKin tutkimukseen ja aluekehitykseen? @vesasalminen1 ja @JKukkamaki kertovat alueen lukioiden rehtoreille ja opinto-ohjaajille, kuinka meidän opiskelijat yhdessä tutkimusryhmien kanssa auttavat alueen yrityksiä digitalisaatiossa.

Tutkimusyksikön kokoukset saattavat usein venähtää pitkiksi, niinpä uutta virtaa saa tekemällä taukojumppaa! Kehittämispäällikkö Kirsi Sippola kertoi samalla Kanta-Hämeen matkailun kehittymisestä ja sai koko neukkarin jumppaamaan kanssaan!🧘‍♀️
#työhyvinvointi #tehokkaampiajankäyttö

Kuinka hyvin sinun työpaikallasi tunnetaan jo #avoindata? AvoinHäme -hankkeessa nostetaan kantahämäläisten tietoisuutta avoimesta datasta ja luodaan sen hyödyntämismahdollisuuksia yritysten erilaisiin tarpeisiin @HAMK_UAS @TavastiaEvents https://t.co/Pq3GyfOsKh

HAMK Smartin väki innostui tänä vuonna Joulupuukeräykseen osallistumisesta ja laittoi iloisen tonttutiimin liikkeelle! Alueen lastensuojelun piirissä oleville lapsille toimitettiin 32 pakettia. Jokainen ansaitsee hyvän joulun. 🎅 Iloista joulumieltä kaikille! 🎄 #joulupuukeräys

Paras työtehtävä tänä vuonna! #joulupuukeräys

Another great intern from @ifsc
During his internship at HAMK, Henrique worked on an #IoT platform development project, which will be used for educational purposes at HAMK https://t.co/7CtegjhwoB

Muotoilun joulumyyjäiset käynnissä N-rakennuksessa! Saatavilla myös kaiutin-howler, aika smartia! 🎅💡@hamk_uas #hamkmuotoilu #hamkdesign

HAMKin tutkimusyksiköt saivat uudet nimet ja me Älykkäät pavelut -tutkimusyksikkö olemme nyt HAMK Smart! https://t.co/0NoIJabDic

Hyvää itsenäisyyspäivää #Suomi101 toivottaa koko tutkimusyksikön väki! 🇫🇮

"ISKÄ ON POMO!"
Henkilökuntamme kiittää aivan huisin hauskasta #lapsimukaantöihin -päivästä! Käy kurkkaamassa tunnelmat ja dronevideo blogistamme ➡️https://t.co/Y0UlcQxh2P
#lmtpäivä @HAMK_UAS @Lapsiasia

Yksikössämme riittää hulinaa #lapsimukaantöihinpäivä puitteissa! Lapset pääsevät kokeilemaan koodausta, tutustumaan virtuaalitodellisuuteen ja otattamaan selfieitä dronella!
#hamk #myhamk #LMTpäivä #pieniälypää @Lapsiasia @HAMK_UAS

Kanta-Hämeen vetovoimaisuuden kehittäminen matkailukohteena on yksi tutkimusyksikkömme tavoitteista - tämäkin digissä.
#Digitrail -sovellus antaa mukavia vinkkejä alueen upeassa luonnossa liikkumiseen ja avaa retkeilyreittien mahdollisuudet! https://t.co/xoDXFMPQ4E

#Soteuttamo 2.0 Kanta-Häme on käynnissä ja paljon aktiivisia toimijoita on saapunut paikalle! Kiitos loistavista puheenvuoroista.
Me HAMKSmartilla edistämme myös aluekehitystä useilla sote-puolen hankkeilla ja olemme tavattavissa verkostoitumistilaisuudessa!

Meilläkin valmistaudutaan innosta puhkuen #lapsimukaantöihin -päivään, jolloin kymmenet lapset pääsevät näkemään, mitä digitalisaation tutkimusyksikössä oikein puuhataan! 🧐🔍 https://t.co/R1G04GOgSJ

Keväällä aloitettu neuvoloiden chat-palvelu sai hyvän vastaanoton niin asiakkailta kuin terveydenhoitajilta. Kokeilua jatketaan nyt 21.12. asti ja mukaan on otettu myös mahdollisuus videoyhteyteen.
@Oma_Hame #lape #älykkäätpalvelut https://t.co/1LIpMJC0jb

Digitaaliset palvelut yleistyvät vanhusten kotihoidossa. Niiden avulla voidaan lisätä turvallisuutta ja vuorovaikutusta. KOTEK-ERKO -hankkeessa kehitetään valtakunnallista digitaalista erikoistumiskoulutusta kotihoidon osaajille.@Oma_Hame #älykkäätpalvelut https://t.co/Id4umwdKKI

Sometimes even robots disagree in meetings!
#robot #hamk #smartservices

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU