HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut
 • Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut
 • Joustava logistiikka ja älyliikenne
 • Globaali digitalisoituva liiketoiminta
 • Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut
 • Digitaaliset ratkaisut ja alustat

TAVOITTEENA LISÄTÄ ALUEEN KILPAILUKYKYÄ

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

 • SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
 • Mysteeri 24/7
 • FinJap – Finnish and Japanese elderly care services
 • SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen.
 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education.
 • Porstua – Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus
 • Robo oppii – Robotiikan opetussisältöjen rakentaminen
 • Robo Riksu – Robotiikan oppimisympäristöjen rakentaminen
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti
 • OSIRIS – HAMKin hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.
 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • IN2TEMPO – Shift2Rail Future Stations
 • SPEDUCULT
 • TINEL

Biotalouden ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut

 • Biotalous 4.0 – tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa
 • Carbon 4.0 – keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa
 • Digipaali – tehostaa rehupaalien elinkaaren seurantaa ja hallintaa
 • Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin – 19 ammattikorkeakoulun yhteinen opetuksen kehittämishanke

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Globaali digitalisoituva liiketoiminta

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Hyvinvointia ja osallisuutta edistävät kestävät palvelut

 • Green Care Lab
 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä
 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 
 • LAPE Kanta-Häme – HAMKin LAPE-osuudessa ”Tiedolla ja taidolla kohti parempia LAPE-palveluja Kanta-Hämeessä” kehitettiin vanhemmuuden varhaiseen tukeen liittyviä palveluita osana perhekeskustoimintaa sekä etäneuvolatoimintaa. HAMKin loppuraportti: https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/VALMIS_LapeHamk_Loppuraportti_13112018.pdf 
 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.
 • Optifel – Optimized food products for elderly population
 • OTE -hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.
 • Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology – Yhteishanke TTY, Laurea ja HAMK
 • Effective Mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)
 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen 
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö 

Globaali digitalisoituva liiketoiminta

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Tutkimusprojekti – Smart Tampere: Platform of Trust -Pilotti
 • Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

Pelillistämisen ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen opetuksessa on lisääntynyt huomattavasti. Meillä sitä on tutkittu muun muassa hoitotyön opetuksen näkökulmasta.

Löydät Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksessa: pelipedagogiikan malli -artikkelin HAMK Unlimitedista!

Linkki biossa 🥽

#opettaja
#tutkimus
#hamksmart
#openaccess
#hamkunlimited
...

Tarjoamme maksutonta Voimavalmennusta koronan kourissa taisteleville Kanta-Hämeen alueen yrityksille!

Tavoitteenamme on auttaa yrityksiä selviämään koronan tuomista haasteista. Voimavalmennus on maksuton kehittämispolku yksinyrittäjille, pk-yritysten johdolle ja henkilöstölle.

Valmennus sisältää henkilökohtaista sparrausta, tiimivalmennusta ja vertaistukea yrityksen tarpeiden mukaan. Haku voimavalmennuksiin on auki 30.9.2020 saakka.

Lisätietoja hamk.fi/projektit/muutoksen-kesyttaja/

#hamksmart
#muutoksenkesyttäjä
...

Avoin data = Hot Topic 🔥

Avoimen datan hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä puhutaan paljon. Silti mahdollisuudet joita avoin data tarjoaa tutkimukselle ja kehitykselle, jäävät vielä kuitenkin hieman varjoon.

Miten hyödyntää sitä opetuksessa?
Entäpä soveltavassa tutkimuksessa?
Miksi data kannattaa avata tutkimukselle?
Ja miten se otetaan käyttöön?

Artikkeli Avoimen datan hyödyntäminen opetuksessa ja tutkimuksessa, löytyy HAMK Unlimitedista - asiaankuuluvasti Open Accessina! ✌️

#avoindata #hamk #hamksmart #tutkimus #opetus #hamkunlimited #openaccess
...

Millä sinä menit tänään kouluun tai töihin? Entä illalla treeneihin? Vai harkitsetko kenties sähköpyörän hankintaa?

Tiesitkö että käynnissä on valtakunnallinen Pyöräilyviikko? Joka päivälle on oma teema, joista jokainen saa oman blogikirjoituksensa! Seuraa Mikä ihmeen Pyöräilyviikko? -blogisarjaamme HAMK Smart -blogissa! 🚲

Että miksikö HAMK Smart julkaisee blogisarjaa pyöräilystä? Eikö se ole digitalisaation tutkimusyksikkö?

Projektien, kokeilujen ja datan keruun avulla pystymme kehittämään Kanta-Hämeen pyöräilyinfraa sekä älykkään liikkumisen ratkaisuja.

Osallistumisemme pyöräilyviikkoon on osa Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma- ja Liikenne 4.0 -hankkeitamme, joiden tavoitteina on tukea liikenteen ja liikkuvuuden sekä pyöräliikenteeseen liittyvän ekosysteemin kehittymistä sekä hiilineutraaliuden toteutumista.

It's all part of the bigger picture! ✌️

#tawastcc
#rakasriksu
#hamksmart
#pyöräilynilo
#pyöräilyviikko
#hattulan_kunta
#visithämeenlinna
#pyöräilyviikko2020
...

Developers in the wild!

When hobbies and work combine, it creates a perfect environment for software developers to crawl out of their dungeons ✌️

#drone
#hamksmart
#workworkwork
#softwaredeveloper
...

Järjestyksessään 30. Valtakunnallinen Pyöräilyviikko starttaa 4.9.2020 jatkuen 13.9. asti! 🚴‍♂️🚲

HAMK Smartin blogisarja Mikä ihmeen Pyöräilyviikko? valaisee viikon tarkoitusta. Blogeissa avataan pyöräilylle omistettujen eri päivien teemojen avulla pyöräilyn maailmaa ja kannustetaan osallistumaan Pyöräilyviikon aktiviteetteihin Hämeessä ja eri puolella Suomea! Sekä tietenkin rohkaistaan liittymään pyöräilijöiden kasvavaan iloiseen joukkoon 💯

#pyöräilyviikko2020
#hämepyöräilyohjelma
#tawastcc
#visithämeenlinna
#rakasriksu
#hattulan_kunta
...

Fiilis? Iloinen! ✌️

Tänään käynnistyi nimittäin Robotiikan perusteet -kurssi, joka suunniteltiin yhteistyössä Riihimäen lukion ja Hyria Koulutuksen kanssa!

🤖

#robooppii #esr #roboticscampus #riihimäki #hamksmart
...

Twitter

#AvoinHäme-hankkeen loppuseminaari järjestetään 28.9. klo 9-12 Zoomissa etäyhteyden välityksellä. Ilmoittaudu mukaan ja tule kuulemaan hankkeessa tehtyjä toimenpiteitä sekä tulevista avoimen datan mahdollisuuksista Kanta-Hämeessä. https://coss.fi/tapahtumat/avoinhame-hankkeen-loppuseminaari/ #avoindata @HamkSmart

Kanta-Hämeen pk-yritykset ja yksinyrittäjät! Tarjoamme apua koronatilanteen aiheuttamaan ahdinkoon. #yrittäminen #koronafi #sparraus @hameenyrittajat https://bit.ly/3mjw8xV

Mahtavaa valtakunnallista pyöräilyviikkoa! Onko pyöräily sinun juttusi? Seuraa blogisarjaamme Mikä ihmeen pyöräilyviikko? - joka päivälle on oma teema ja oma blogikirjoitus 🚲
#pyöräilyviikko2020 #pyöräilyviikko #pyöräilynilo #hämepyöräilyohjelma #tawastcc
https://blog.hamk.fi/hamk-smart/category/mika-ihmeen-pyorailyviikko/

Virtuaalitodellisuus hoitotyön opetuksessa: pelipedagogiikan malli - HAMK Unlimited https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/virtuaalitodellisuus-hoitotyon-opetuksessa-pelipedagogiikan-malli/#.X1YmYke7-oJ.twitter
@HamkSmart @HAMK_UAS @UniTurku @SotePeda247

HAMK Smart valaisee blogisarjassaan Mikä ihmeen Pyöräilyviikko? valtakunnallisen Pyöräilyviikon tarkoitusta ja tutustuttaa pyöräilyn maailmaan teemapäiväblogien siivittämänä #pyöräilyviikko2020 #Hämepyöräilyohjelma #tawastcc

@JessiMaunula @HamkSmart esittelee Mysteeri 24/7 pakopelin GameFlow:ta työpajassa. @HamkSmart @HAMK_UAS @KelaFpa @HMLkaupunki @KajaaniAMK @laureauas

Mysteeri 24/7 työpajassa ideoidaan pakopelin sisältöjä ja pelielementtejä. Ideoita haetaan pelaamalla. Jokaisella pelaajalla omat vr-lasit eli korona huomioitu! @HamkSmart @HAMK_UAS @laureauas @KajaaniAMK

HAMK Smartin johtaja Vesa Salminen eläköityy 1.10. Uudeksi johtajaksi on valittu Jukka Pulkkinen. Lue lisää Jukasta tuoreesta tiedotteesta! ⬇️⬇️⬇️
#HamkSmart @HAMK_UAS
https://www.hamk.fi/2020/jukka-pulkkinen-hamk-smart-tutkimusyksikon-johtajaksi/

Suosittelemme koronavilkun käyttöönottoa. We recommend this new app to prevent the spread of coronavirus. #koronavilkku #ylpeästiamk https://koronavilkku.fi/

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU