HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
HAMK Smart – Intelligent Services
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö koostuu useiden eri alojen asiantuntijoista, joiden monipuolinen osaaminen täydentää toisiaan.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on data-analytiikan ja digitalisaation hyödyntäminen valitsemillamme fokusalueilla. Teemme maksullista palvelutoimintaa asiakkaidemme toimeksiannosta ja osallistumme sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Toimimme tiiviissä yhteistyössä liike-elämän ja julkisten organisaatioiden kanssa, tavoitteenamme pitkäjänteinen yhteistyö. Olemme myös verkostoituneet eri tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

HAMK kuuluu RUN-Eurooppa-yliopistoon ja kansainväliseen Beyond-liittoumaan. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa vahvistaa monipuolista tutkimusosaamistamme.

Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Smart -tutkimusyksikössä hyödynnetään data-analytiikkaa ja digitalisaatiota valitsemillamme fokusalueilla, jotka ovat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi, koulutus, sekä teollisuus ja liikenne. Data-analytiikka ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisen lähestymistavan erilaisiin työelämän haasteisiin. Tutkimusalueidemme asiantuntijoissa yhdistyy kokemuksen tuoma substanssiosaaminen fokusalueiltamme ja kyky hyödyntää teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia uusien ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä HAMKin muiden tutkimusyksiköiden kanssa hyödyntäen heidän osaamistaan.

Tutkimusyksikkömme tiimit mahdollistavat uusimpien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämisen tutkimus- ja kehitystyössämme. Digitaaliset ratkaisut ja alustat -tiimi kehittää osaamistaan valituilla digitalisaatioon liittyvillä teemoilla ja tiimin asiantuntijoita täydennetään tarpeen mukaan myös opiskelijoillamme. Data- ja businessanalytiikka -tiimin menestys perustuu vahvaan soveltavan matematiikan osaamiseen. Tässä tiimissä hallitaan käytännön ongelmien ratkaisu matematiikan avulla. Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimimme hyödyntää muotoiluajattelua ja käyttäjäkokemusta uusien palvelujen kehittämisessä.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Tälle välilehdelle on koottu tutkimusyksikön hankkeet, joilla on englanninkieliset hankesivut. Teemme kansainvälistä yhteistyötä myös muissa hankkeissamme, jotka esitellään käynnissä olevat hankkeet / päättyneet hankkeet -välilehdillä (suomeksi).

 

BIOECONOMY 4.0 & CARBON 4.0

 • BIOECONOMY 4.0 tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa
 • CARBON 4.0 keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa
 • Hankkeiden kestoBioeconomy 4.0: 1.1.2019-31.12.2021, Carbon 4.0: 1.3.2019-31.12.2020 
 • RahoitusOpetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen strategisen profiloitumisen rahoitus 
 • Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä HAMKin neljän eri tutkimusyksikön kanssa

FinJap – Finnish Japanese Elderly Care Services

 • Tavoitteena selvittää ikääntyneiden ihmisten hoitojärjestelmien toimintaa Japanissa ja Suomessa
 • Kesto: 2018-2020
 • Rahoitus: Opetushallitus
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMK ja Tohoku Fukushi University osatoteuttajina

iCOINS – Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools

 • Tavoitteena tietoisuuden lisääminen, sekä ammatillisten opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen Industry 4.0 -periaatteista PK-sektorilla 
 • Kesto: 03.2.2018-02.12.2020
 • Rahoitus: Erasmus+
 • Hanketta koordinoi Cankayan yliopisto Turkissa. HAMK osatoteuttajana.

INTELTRANS – Intelligent Transport and Traffic Management study module

 • Tavoitteena on kehittää älykkään liikenteen koulutusmoduuli (15op) sekä pilotoida se monikansallisten opiskelijaryhmien kanssa. 
 • Kesto 04/2020-09/2022
 • Rahoitus: ERDF
 • Hanketta koordinoi Tallinna Tehnikakõrgkool. HAMK ja Transport and Telecommunication Institute (Latvia) osatoteuttajina.

OSIRIS Interreg BSR

 • Tavoitteena edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella
 • Kesto: 01/2109-12/2021
 • Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region
 • Hanketta koordinoi HAMK. Mukana useita kumppaneita Baltiasta, Venäjältä, Tanskasta ja Suomesta.

SPEDUCULT 

 • Tavoitteena kerätä, jakaa ja kehittää tietoa ja resursseja, jotka liittyvät multisensorisiin ympäristöihin (MSE), erityisopetukseen ja kulttuuriin 
 • Kesto: 2017-2020
 • Rahoitus: Nordplus Horizontal
 • HAMK koordinoi hanketta. Mukana useita kumppaneita Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Virosta.

TINEL

 • Hankkeen tavoitteena on edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua korkeakouluissa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.
 • Kesto: 1.10.2018-30.8.2021
 • Rahoitus: Erasmus+
 • HAMK koordinoi hanketta. Hankkeessa ovat mukana myös Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista.

Blogi

HAMK Smart blogi

Instagram

Merja Huotarinen tutki opinnäytetyössään, kuinka teollisella internetillä saadaan tehokkuutta kaasutankkausasemaverkoston hallintaan.

Valmet Oyj:lle tehdyn opinnäytetyön löydät nyt Theseuksesta! Lisää voit lukea myös HAMKin etusivulta löytyvästä tiedotteesta!
https://www.hamk.fi/2021/opinnaytetyo-teollisella-internetilla-tehokkuutta-kaasutankkausasemaverkoston-hallintaan/

#teollineninternet
#dataanalytiikka
#tutkittuatietoa
...

Tervetuloa tapaamaan NAO-robottia Riihimäen K-Citymarkettiin torstaina 25.2. ja perjantaina 26.2!

Paikalla on @hamk_uas terveysalan opiskelijoita, jotka yhdessä NAO:n kanssa antavat vinkkejä terveelliseen ja helppoon arkiruokaan. Ravitsemusvinkkejä ja resepti-ideoita voi tulla hakemaan torstaina klo 11-18 ja perjantaina klo 10-16.

Tapahtuma toteutetaan osana Robo Riksu -hanketta, josta löytyy lisätietoa Riihimäen kaupungin nettisivuilta osoitteesta riihimaki.fi/robotiikka-riihimaki

#hamkhyvinvointi
#hamksmart
#hamktech
#roboriksu
#naorobot
...

DISP eli Digitaaliset ratkaisut ja alustat on monialainen tiimi, jonka ydinosaamista ovat sovelluskehitys, Internet of Things sekä pelimoottoreiden hyötykäyttö ja XR-teknologiat.

DISP työllistää jatkuvasti eri alojen opiskelijoita niin HAMKista kuin kansainvälisistäkin korkeakouluista.

Opiskelijoiden on myös mahdollista osallistua mielenkiintoisiin projekteihin esim. harjoittelun, projektiopintojen tai opinnäytetyön merkeissä!

Avasimme DISPin osaamista ja tekemistä tarkemmin HAMK Smart -blogiin, käy tutustumassa!

Linkki biossa ⭐

#hamkosaaminen
#hamksmart
#smartdisp
#hamk
...

The new normal, Teams meetings and Casual Fridays 🤠

#myhamk
#newnormal
#hamksmart
#casualfriday
...

Ovatko viestintä ja markkinointi lähellä sydäntäsi? Tule meille palvelukoordinaattoriksi monipuoliseen tehtävään digitalisaation tutkimuksen ytimeen!

Työtehtävät painottuvat viestintään ja sisältävät myös hallinnollisia tehtäviä.

Työ on määräaikainen sijaisuus ajalle 1.3.2021 - 31.7.2022

Lisätiedot kuntarekry.fi

📝 Edit. Kiitos kaikille hakijoille, hakuaika on päättynyt 17.2.2021.

#hamksmart
...

Meillä on ilo olla HAMK Smart -blogilla mukana Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmassa! 🎉
Teemavuoden tavoitteena on tuoda tutkittu tieto kaikkien saataville.

Ota siis seurantaan myös Tutkitun tiedon teemavuoden tili @tttv2021 jolta löydät paljon selkokielisiä tutkimuspoimintoja ajankohtaisista aiheista!

HAMKilta ovat meidän lisäksemme mukana Hamkilainen tutkimus -blogi ja HAMK Bio -tutkimusyksikön blogi. Yhteensä siis paljon asiaa HAMKissa tehtävästä tutkimus- ja kehitystyöstä!

Linkki HAMK Smart -blogiin biossa, käy kurkkaamassa! 🧐

#hamk
#tttv21
#hamksmart
#tutkituntiedonteemavuosi
@hamk_uas
...

Boost Häme on auttanut yrityksiä koronakriisin keskellä

Pandemia-aika on ollut erittäin raskasta monelle yrittäjälle. Koronatukirahoitusten hakeminen tai liiketoiminnan kehittäminen eivät varmastikaan ole olleet asioita helpoimmasta päästä viedä yrityksissä eteenpäin. Boost Häme on tukenut yrityksiä neuvomalla eri tukirahoitusmuodoissa ja niiden haussa sekä auttanut myös hankehakemusten kirjoittamisessa.

Lisäksi viime syksynä järjestettiin digitaalisiin työkaluihin, alustoihin sekä uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyviä valmennuksia, joihin osallistui yhteensä peräti 320 osallistujaa!

Toiminnassa on ollut mukana useita eri toimijoita Hämeestä, esim. yritysyhdistyksiä, kehittämisyhtiöitä, rahoittajia, yrittäjäjärjestöjä ja muita hankkeita. Ilman tätä verkostoa, Boost Häme ei olisi tavoittanut niin montaa apua kaipaavaa yritystä 🤎

Lue lisää Boost Hämeen kuulumisista HAMK Smart -blogista!

📸: Kanta-Hämeen kuvapankki, Flickr

#BoostHäme
#HamkSmart
...

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU