HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
HAMK Smart – Intelligent Services
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö koostuu useiden eri alojen asiantuntijoista, joiden monipuolinen osaaminen täydentää toisiaan.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoitteena on data-analytiikan ja digitalisaation hyödyntäminen valitsemillamme fokusalueilla. Teemme maksullista palvelutoimintaa asiakkaidemme toimeksiannosta ja osallistumme sekä kansallisiin että kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

KENEN KANSSA TOIMIMME?

Toimimme tiiviissä yhteistyössä liike-elämän ja julkisten organisaatioiden kanssa, tavoitteenamme pitkäjänteinen yhteistyö. Olemme myös verkostoituneet eri tutkimusorganisaatioiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

HAMK kuuluu RUN-Eurooppa-yliopistoon ja kansainväliseen Beyond-liittoumaan. Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa vahvistaa monipuolista tutkimusosaamistamme.

Tietoa tutkimusyksiköstä

HAMK Smart -tutkimusyksikössä hyödynnetään data-analytiikkaa ja digitalisaatiota valitsemillamme fokusalueilla, jotka ovat bio- ja kiertotalous, hyvinvointi, koulutus, sekä teollisuus ja liikenne. Data-analytiikka ja digitalisaatio mahdollistavat uudenlaisen lähestymistavan erilaisiin työelämän haasteisiin. Tutkimusalueidemme asiantuntijoissa yhdistyy kokemuksen tuoma substanssiosaaminen fokusalueiltamme ja kyky hyödyntää teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia uusien ratkaisujen löytämiseksi. Lisäksi toimimme tiiviissä yhteistyössä HAMKin muiden tutkimusyksiköiden kanssa hyödyntäen heidän osaamistaan.

Tutkimusyksikkömme tiimit mahdollistavat uusimpien teknologioiden ja menetelmien hyödyntämisen tutkimus- ja kehitystyössämme. Digitaaliset ratkaisut ja alustat -tiimi kehittää osaamistaan valituilla digitalisaatioon liittyvillä teemoilla ja tiimin asiantuntijoita täydennetään tarpeen mukaan myös opiskelijoillamme. Data- ja businessanalytiikka -tiimin menestys perustuu vahvaan soveltavan matematiikan osaamiseen. Tässä tiimissä hallitaan käytännön ongelmien ratkaisu matematiikan avulla. Hyvän digitaalisen elämän muotoilu -tiimimme hyödyntää muotoiluajattelua ja käyttäjäkokemusta uusien palvelujen kehittämisessä.

Yrityksille tutkimusyksikkömme asiantuntijat tarjoavat data-analytiikkaan tai digitalisaatioon liittyviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluita. Olemme tuottaneet asiakkaillemme mm. uutta tutkimustietoa, erilaisia koulutuksia, mobiilisovelluksia, data-analytiikkaa, konsultaatiopalveluita sekä erilaisia selvityksiä ja kartoituksia.  

Tutustu henkilöstöömme täällä

YHTEYSTIEDOT

HAMK Smart -tutkimusyksikön palvelut yrityksille

Hankkeet

Tälle välilehdelle on koottu tutkimusyksikön hankkeet, joilla on englanninkieliset hankesivut. Teemme kansainvälistä yhteistyötä myös muissa hankkeissamme, jotka esitellään käynnissä olevat hankkeet / päättyneet hankkeet -välilehdillä (suomeksi).

 

BIOECONOMY 4.0 & CARBON 4.0

 • BIOECONOMY 4.0 tutkii data-analyysin ja digitalisaation menetelmien hyödyntämistä ruuan tuotannon arvoketjuissa
 • CARBON 4.0 keskittyy digitalisaation hyödyntämiseen hiilen ja ravinteiden sitomiseen liittyvissä biologisissa prosesseissa
 • Hankkeiden kestoBioeconomy 4.0: 1.1.2019-31.12.2021, Carbon 4.0: 1.3.2019-31.12.2020 
 • RahoitusOpetus- ja kulttuuriministeriön ammattikorkeakoulujen strategisen profiloitumisen rahoitus 
 • Molemmat hankkeet toteutetaan yhteistyössä HAMKin neljän eri tutkimusyksikön kanssa

FinJap – Finnish Japanese Elderly Care Services

 • Tavoitteena selvittää ikääntyneiden ihmisten hoitojärjestelmien toimintaa Japanissa ja Suomessa
 • Kesto: 2018-2020
 • Rahoitus: Opetushallitus
 • Hanketta koordinoi Laurea ammattikorkeakoulu, HAMK ja Tohoku Fukushi University osatoteuttajina

iCOINS – Industry 4.0 competences for SMEs – Awareness raising tools

 • Tavoitteena tietoisuuden lisääminen, sekä ammatillisten opettajien ja kouluttajien osaamisen kehittäminen Industry 4.0 -periaatteista PK-sektorilla 
 • Kesto: 03.2.2018-02.12.2020
 • Rahoitus: Erasmus+
 • Hanketta koordinoi Cankayan yliopisto Turkissa. HAMK osatoteuttajana.

INTELTRANS – Intelligent Transport and Traffic Management study module

 • Tavoitteena on kehittää älykkään liikenteen koulutusmoduuli (15op) sekä pilotoida se monikansallisten opiskelijaryhmien kanssa. 
 • Kesto 04/2020-09/2022
 • Rahoitus: ERDF
 • Hanketta koordinoi Tallinna Tehnikakõrgkool. HAMK ja Transport and Telecommunication Institute (Latvia) osatoteuttajina.

OSIRIS Interreg BSR

 • Tavoitteena edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella
 • Kesto: 01/2109-12/2021
 • Rahoitus: Interreg Baltic Sea Region
 • Hanketta koordinoi HAMK. Mukana useita kumppaneita Baltiasta, Venäjältä, Tanskasta ja Suomesta.

SPEDUCULT 

 • Tavoitteena kerätä, jakaa ja kehittää tietoa ja resursseja, jotka liittyvät multisensorisiin ympäristöihin (MSE), erityisopetukseen ja kulttuuriin 
 • Kesto: 2017-2020
 • Rahoitus: Nordplus Horizontal
 • HAMK koordinoi hanketta. Mukana useita kumppaneita Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista ja Virosta.

TINEL

 • Hankkeen tavoitteena on edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua korkeakouluissa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.
 • Kesto: 1.10.2018-30.8.2021
 • Rahoitus: Erasmus+
 • HAMK koordinoi hanketta. Hankkeessa ovat mukana myös Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista.

Blogi

HAMK Smart blogi

Tapaa tutkijat Älyjuoma-automaatin takana! Älyjuoma-automaatin tarkoitus on mitata lehmäyksilöiden vedenkulutusta. Mittausdatan avulla voidaan seurata sekä havaita poikkeamia lehmien hyvinvoinnissa. 🐄

#älyjuomaautomaatti #hamk #hamkbio #hamksmart #hamktutkimus
...

Onko teknologiasta ratkaisemaan hoitotyön ergonomiset haasteet? HAMKin sairaanhoitajaopiskelijat havainnoivat @herowearexo Apex exoskeletonien käyttöä hoitotyössä ja kirjoittivat HAMK Hyvinvointiosaamisen blogiin exoskeletonien mahdollisuuksista hoitoalalla.

Linkki biossa 👉 @hamk_smart

#digiteko
#exoskeleton
#hamksmart
#hoitotyö
#hamk
#ergonomia
#työergonomia
#digitaalinenkulttuuri
...

Vuosi 2023 aloitetaan innolla eteenpäin katsoen - viime vuosi toi HAMKin tutkimukselle useita isoja rahoituksia. Ammattikorkeakouluille poikkeuksellisesti olemme mukana peräti viidessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa!  

Juuri ennen joulua saimme iloisia uutisia, kun Akatemia myönsi yli kahden miljoonan euron rahoituksen konsortiolle, jossa olemme mukana. Käynnistämmekin parhaillaan #digi4csa -hanketta, jossa kehitetään digitaalisia ratkaisuja ilmastoviisaan maatalouden tueksi.
Hanketta johtaa @ilmatieteenlaitos
Mukana menossa myös @universityofhelsinki & @aaltouniversity

Lue lisää HAMKin tutkimuksen uusista tuulista tänään ilmestyneestä tiedotteesta 👉 HAMK.FI etusivu 🔎

#hamk
#hamksmart
#hamktutkimus
#kestäväkehitys
#peltoobservatorio
...

Minkälaista on e-urheiluvalmentajan työ? Entä minkälainen merkitys on vuorovaikutuksella e-urheilujoukkueessa? Haastattelimme neljää suomalaista e-urheilun ammattivalmentajaa.

Haastattelutulokset ovat ohjanneet HAMK Smartissa tehtävää puettavan älykkyyden kehittämistä e-urheiluun.

Lue lisää 👉 HAMK Beat -blogi

#eurheilu
#hamkbeat
#puettavaalykkyys
...

Happy Holidays and all the best for 2023 to all our partners, students, customers, colleagues and friends! 🎄 ...

KYSELY puettavasta älykkyydestä, suunnattu Hämeen alueen muotoilualan toimijoille: tekstiili- ja vaatevalmistajat, muotoilijat, komponentti- ja materiaalivalmistajat, sekä myös ohjelmisto- ja data-analytiikkaosaajat!

Kartoitamme alueen toimijoiden valmiuksia, tarpeita ja toiveita liittyen puettavaan älykkyyteen ja sen tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kyselystä saatavat tiedot ovat meille arvokkaita, joten kiitos jo etukäteen jos suot meille 5 minuuttia aikaasi! ☺️

Kysely sulkeutunut 9.12.
...

Nimitysuutisia! 🎉 Nimittäin, älykkään ja kestävän muotoilun tutkijayliopettaja Satu Jumisko-Pyykkö on nimitetty ihmiskeskeisen teknologiasuunnittelun dosentiksi Lapin yliopistoon.

Tällä hetkellä Satu keskittyy ihmisten välisen yhteyden vahvistamiseen digitaalisen kosketuksen ja puettavan älykkyyden avulla - supermielenkiintoinen aihe, josta lisää luvassa myöhemmin! 🤩 Kuvan pehmokaan ei ole mikä tahansa nalle, vaan tietenkin älynalle 🧸

Dosentuurin myötä avautuu mahdollisuus ohjata HAMKissa tehtävää väitöskirjatasoista tutkimusta Lapin yliopistoon.

Onnea @satujumiskopyykko 💪

#myhamk #hamk #hamksmart #smartstaff
...

Lapsi mukaan töihin -päivänä kampus täyttyi pienistä ja tekemistähän riitti! Karkkitehtuuria, Nipsulan aistipajaa, pinssipajaa, piirtämistä ja laulua, liikenneturvallisuutta, haalarimerkkien suunnittelua ja ensiaskeleita virtuaalitodellisuudessa. Ja mikä parasta, sai olla mukana katsomassa mitä oma äiti, isi, mummi, kummi, vaari tai oma aikuinen siellä töissä tekeekään 💛
Ja kuten aina, menossa mukana Smart Panda 🐼

#lapsimukaantöihin #lapsimukaantöihinpäivä #myhamk #hamksmart #smartpanda
...

Mitä kaikkea partio voikaan olla virtuaalitodellisuudessa? Voisiko sitä kautta tutustua jopa muiden maiden partiolaisten toimintaan?

Positiiviset kokemukset virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä nuorten partiolaisten suurleirillä antavat hyvän pohjan pohtia, miten tätä teknologiaa voisi tulevaisuudessa hyödyntää Suomen Partiolaisten @partioscout toiminnassa.

Viime viikolla julkaisimme HAMK Beat -blogissa jutun Virtuaalikalastusta Finnjamboree Kajon teknologiapolulla Evon metsässä. Nyt blogista löytyy jatkojuttu Nuorten partiolaisten kokemuksia virtuaalitodellisuudesta Finnjamboree Kajon teknologiapolulla.

Linkki biossa klik klik!! ➡️ @hamk_smart

#suomenpartiolaiset #partio
#finnjamboreekajo #finnjamboree2022 #finnjamboree #tulevaisuuslaakso #teknologiapolku #virtuaalitodellisuus #hamksmart #hamk #hamkbeat
...

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Cannot retrieve posts for this hashtag.

Twitter

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU