HAMK Smart – älykkäitä palveluita - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK Smart – älykkäitä palveluita
Hämeen ammattikorkeakoulu
-

HAMK Smart – älykkäitä palveluita

KETÄ OLEMME/ MITÄ TEEMME?

HAMK Smart -tutkimusyksikkö on dynaaminen soveltavan tutkimuksen ja kehityksen ympäristö, joka tukee liiketoimintoja, hyvinvoinnin organisaatioita ja arkea niiden muutoksessa digitaalisuuden lisääntyessä ja palvelujärjestelmien kehittyessä. ​​Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.


KENEN KANSSA TOIMIMME?

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin.


Tietoa tutkimusyksiköstä

Tutkimusyksikön tehtävänä on luoda ja toteuttaa yhteistoimintaverkoston kanssa kohdennettuja kehitysaktiviteetteja aluekehityksen tarpeisiin.  HAMK Smart -tutkimusyksikkö kattaa digitaalisuuden ja palveluliiketoiminnan kehittymisen yli toimialarajojen: samanlaiset ratkaisut toimivat soveltaen eri toimialoilla.

Tutkimusyksikkö tukee alueen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden ja yritysten muutosprosesseja kuudella toimialueella:

 • uusi työympäristö ja elinikäinen oppiminen
 • hyvinvointiratkaisut ja -palvelut
 • älykäs koti ja rakennus
 • ympäristöliiketoiminta ja -palvelut eli cleantech
 • joustava logistiikka ja älyliikenne
 • teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut.

TAVOITTEENA LISÄTÄ ALUEEN KILPAILUKYKYÄ

Toiminta palvelee alueen elinkeinostrategiaa, ja sen tavoitteena on kilpailukyvyn lisääminen. Yksikkö suosii konkreettisia kehittämishankkeita, joilla on vaikutus työllisyyteen. Yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioihin luodaan läheinen suhde ja niitä palvellaan soveltavan tutkimuksen ja kehityksen keinoin. Tavoitteena on myös tarjota kehitystukea elinkeinoelämälle luomalla uusia mahdollisuuksia ja vastaamalla muutoshaasteisiin.

 

YHTEYSTIEDOT

Hankkeet

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • SotePeda 24/7 -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka aloitti toimintansa keväällä 2018 ja päättyy vuoden 2020 lopussa. Hankkeen koordinaattorina toimii Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua sekä laaja sote-alan yhteistyöverkosto.
 • SOTETIE – Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
 • Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) hanke.
 • HAMK ja VIA University College, tutkimuksellinen yhteistyö, Digital technology in pedagogical practices in the context of early childhood education.

Uudistuva osaaminen ja organisaatiot -tutkimusryhmä

 • Porstua – Toiminnallinen oppiminen ja ohjaus
 • Robo oppii – Robotiikan opetussisältöjen rakentaminen
 • Robo Riksu – Robotiikan oppimisympäristöjen rakentaminen
 • Pelillisyyden hyödyntäminen kotihoidon osaamisessa
 • Ikääntyvien työikäisten osaamisen ja työympäristön kehittäminen ikääntyvien työntekijöiden tarpeiden mukaisesti
 • Successful ageing – KV-yhteistyössä kehitetty oppimismoduuli ja tutkimusympäristö (Päivi Sanerma)
 • OSIRIS – HAMKin hallinnoiman kuuden maan Interreg-hankkeen päätavoite on edistää älykästä, kestävää ja osallistavaa senioritalouden kehitystä Itämeren maiden alueella luomalla uutta innovaatioekosysteemiä.

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

 • Esteettömyys ja saavutettavuus / DigiCampus – korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut
 • IN2TEMPO – Shift2Rail Future Stations
 • SPEDUCULT
 • TINEL

Joustava logistiikka ja älyliikenne

Yrittäjyys ja yhteistyö

 • Western Lakeland
 • VIKKE – Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä
 • VENLA – koulutusta verkossa ja langattomasti
 • Innostu työssä!
 • SNOwMan – PK-yritysten innovaatio-osaamisen kehittäminen
 • Tavastia Blueways -vesistömatkailuhanke yhteistyössä Vanajavesikeskuksen kanssa

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

Digitaaliset ratkaisut ja alustat

 • VATTU – Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet
 • AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa
 • HAMK Bioprosessit ja levän kasvatus

Muut

Hyvinvoinnin palvelumuotoilu -tutkimusryhmä

 • Green Care Lab
 • Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke (VAPA2)
 • Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia Kanta- ja Päijät-Hämeessä
 • Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2)
 • Ammattikorkeakoulujen neloskierre
 • Pitsi-hankkeen arviointi
 • Virvelinranta YKS Living Lab
 • Green Care klusterihanke
 • LIVE- liiketoimintaa verkostoitumalla
 • Kuljetuspalveluselvitys Kanta-Hämeessä
 • KOTEK-ERKO – Kotihoidon koulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä 

Osallisuudessa toteutuvat hyvinvointipalvelut -tutkimusryhmä

 • LAPE Kanta-Häme – HAMKin LAPE-osuudessa ”Tiedolla ja taidolla kohti parempia LAPE-palveluja Kanta-Hämeessä” kehitettiin vanhemmuuden varhaiseen tukeen liittyviä palveluita osana perhekeskustoimintaa sekä etäneuvolatoimintaa. HAMKin loppuraportti: https://omahame.fi/wp-content/uploads/2018/11/VALMIS_LapeHamk_Loppuraportti_13112018.pdf 
 • NuTa-hanke
 • Mobiiliteknologia toiminnan ja kohtaamisen rikastajana
 • Opiskelijoiden terveyden edistäminen Second Lifessa
 • Sopeutumisvalmennuksen työnjako
 • YAMK koulutus vahvaksi TKI vaikuttajaksi, työpaketti 1: Työelämää uudistavat ja TKi toimintaa edistävät oppimisympäristöt, osatoteutus
 • SysTech. Systeemiset oppimisratkaisut. Virtuaalitiimien johtaminen.
 • Optifel – Optimized food products for elderly population
 • OTE -hankkeen tutkimus. Kuntoutukseen hakeutumisen Kelan uusien mallien arviointitutkimus.
 • NEET -projektin tutkimus. Kevyemmän kuntoutukseen hakeutumisen mallin ja uuden valmentavan kuntoutuspalvelun arviointitutkimus.
 • Desirable Future for Ageing People: Perspectives and Business Opportunities for the Assistive Technology – Yhteishanke TTY, Laurea ja HAMK
 • Effective Mentoring – Mentorointimallin kehittäminen tukemaan nuorten koulunkäyntiä. Hanke toteutetaan kansainvälisessä yhteistyössä, hankekumppanina Ruotsi. Hanke on osa From School to Work Flagship verkostoa. (Hanna Naakka)

Moniaistisuus ja avustava teknologia (MATEC)

 • Itsenäistä selviytymistä tukevat iBeacon-perustaiset tienlöytämisratkaisut (ILSI) I
 • Osaaminen ratkaisee (Ora)
 • Grapewine for Accessibility (KUPS!)
 • Multisensory wayfinding -menetelmän ja opastevaihtoehtojen tutkimus ja kehittämisprojekti osana joukkoliikenteen esteettömyyden parantamista joukkoliikenneterminaaleissa (MWAY)
 • Erityisryhmien Älykäs Paloturvallisuus (ERÄS) -hanke
 • Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen 

Yrittäjyys ja yhteistyö

Teollisuuden ja rakennusten digitaalisuus ja elinkaaripalvelut

 • Tutkimusprojekti – Smart Tampere: Platform of Trust -Pilotti
 • Tutkimusprojekti – Rolan Oy: Tiedolla johtamisen hyödyntäminen palveluliiketoiminnassa

Uusimmat julkaisut

Lisää julkaisuja

2019

2018

Blogi

HAMK Smart blogi

Twitter

Kiertotaloutta ammattikorkeakouluihin on 19 suomalaisen ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämishanke, joka vahvistaa #kiertotalousajattelu'n integroimista opetukseen ja muuhun amk-työhön. Hankkeessa ovat mukana @HamkBiotalous ja @HamkSmart https://blog.hamk.fi/hamkilainen-tutkimus/kiertotalousajattelua-koulutuksiin-ja-hankkeisiin/

Mukana Maataloustieteenpäivillä. Esillä ensimmäisiä tuloksia Bioeconomy 4.0 projektiin kuuluvista navetan olosuhdemittauksistamme. Posteri luettavissa: https://www.researchgate.net/publication/338487222_Navetta_40_-_Navetan_olosuhteiden_jatkuva_mittaaminen #MTP2020 #Bioeconomy4

Palasitko joulutauon jälkeen töihin innostuneena ja valmiina antautumaan työn imulle? Niin mekin! Lue Kirsi Sippolan uusin blogikirjoitus työhyvinvoinnista ja opi kuinka tartutat intosi muihinkin!
#työhyvinvointi #innostutyössä
https://blog.hamk.fi/hamk-smart/innostu-tyossa-ja-tyon-ulkopuolella/

#bioeconomy4 ja #carbon4 -hankkeissa sovelletaan digitalisaation, tekoälyn ja data-analytiikan menetelmiä #ruuantuotantoketju #hiilensidonta #ravinteidensidonta Hankkeissa yhdistyy @HamkBiotalous @HAMK_Edu @HamkSmart ja #HAMKTech osaaminen https://blog.hamk.fi/hamkilainen-tutkimus/bioeconomy-4-0-ja-carbon-4-0-alykkaan-biotalouden-hankkeiden-ensimmainen-vuosi-hamkilla/

Liiketoiminnan kehittämisestä kiinnostunut matkailutoimija! Kaipaatko sparrausta kansainvälisen liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen?
Hae maksutonta sparrausapua 7.1. mennessä! #westernlakeland #matkailu #kansainvälistyminen
https://bit.ly/2sz5r1p

#Virtualreality can help learners develop their decision making skills in stressful situations and prepare them for challenging situations with real patients. New #OpenAccess research article on using VR in healthcare education by @Jaanamai from @hamksmart
https://journal.seriousgamessociety.org/index.php/IJSG/article/view/305

Digivalmennusten aikaisemmasta kokemuksesta ja tarinoiden hyödyntämisestä syntyi valmennuskokonaisuus, jossa tarina oli keskiössä yrityksen kehittämisessä, kertovat @MertamoOuti ja Heidi Kerkola VIKKE-hankkeesta. #HAMKUnlimited #tarinallistaminen
https://unlimited.hamk.fi/yrittajyys-ja-liiketoiminta/tarinallisuus-yrityksen-kehittamisessa/

Happy New Year 2020 to our friends and partners near and far! ✨

This is why we ask our exchange students to keep a diary and write a blog post about their time with us!🙏Read this quirky, honest and very perceptive analysis about #Finns & #Finland - written by our Brazilian number 12, Leonardo from @ifsc #studentstory
https://bit.ly/2teSU37

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU