Skip to content
Co-funded by the Erasmus+ Programme -logo

STRengthen logo

STRengthen socio-Emotional competeNce to Guidance pracTitioners

STRengthen socio-Emotional competeNce to Guidance pracTitioners (2019-2022)

Go to website here

The STRENGTh project focuses on increasing Social and Emotional competence of career counsellors. The aim of the project is to propose concrete solutions to train a new generation of socially aware career guidance professionals, able to develop and use interpersonal and social intelligence skills, in order to successfully build professional relationships and navigate diverse social environments.

Coordinator: Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (Romania).

Project partners:

  • HAMK University of Applied Sciences, School of Professional Teacher Education/HAMK Edu (Finland)
  • Etaireia Proigmenon Efarmogon Sistimaton Dioikisis-Monoprosopi Etareia Periopismensis Eythinis (Greece)
  • Hochschule der Bunderagentur Für Arbeit (Germany)
  • Studio risorse s.r.l. (Italy)
  • Stichting Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE Foundation) (Netherlands)
  • Uniao das Freguesias de Gondomar (SCOSME) Valbom E Jovim (Portugal)
  • Institutul de Stiinte Ale Educatiei (Romania)

Funding: Erasmus+.

The project will develop innovative methods and tools that enable career guidance practitioners in being more effective and improving their competences.

 

The STRENGTh project will foresee the development of 5 Intellectual Outputs:

IO1 Toolkit of methods for developing/enhancing /improving Social Intelligence skills of Career Guidance Practitioners

IO2 Handbook on training needs of Career Guidance Practitioners on Socio emotional Skills

IO3 Social Intelligence Skills Training Program for Career Guidance Practitioners

IO4 Online platform and (tool)kit for career counselors for career counselors – guidance practitioners

IO5 Self evaluation Guide for Improvement

STRENGTh-hankkeen tavoitteena on auttaa (ura)ohjaajia hankkimaan poikkitieteellisiä ja sosiaalisia taitoja, jotta he voivat parantaa ohjauksen tehokkuutta sekä vahvistaa itsensä ja asiakkaidensa työllistettävyyttä.

STRENGTh-hanke keskittyy uraohjaajien sosiaalisen ja emotionaalisen osaamisen lisäämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimukseen perustuva innovatiivinen koulutusohjelma sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen parantamiseksi ura- ja opinto-ohjauksessa.

STRENGTh-hankkeessa kehitetään:

1. Työkalupakki sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittämiseksi. Tuotoksena on raportti nykyisistä menetelmistä sosio-emotionaalisten taitojen kehittämiseksi.

2. Käsikirja uraohjaajien ja ohjaajien sosio-emotionaalisten taitojen koulutustarpeista. Tuotoksena on raportti uraohjaajien sosio-emotionaalisien taitojen koulutustarpeista.  

3. Sosio-emotionaalisten taitojen koulutusohjelma uraohjaajille. Projektiverkostomme tuottaa koulutusohjelman, joka sisältää erilaista koulutusmateriaalia ja harjoituksia vähintään neljän sosiaalisen älykkyyden taidon kehittämiseksi. Nämä perustuvat käsikirjaa varten laadittuun tarveanalyysiin.

4. Innovatiivinen verkkoalusta, joka muodostaa materiaalipaketin opinto- ja uraohjaajille. Alustan materiaali on tarjolla kaikilla projektitoimijoiden sekä englannin kielellä.

5. Ohjepaketti (ura)ohjaajille sosiaalisen älykkyyden taitojen kehittämiseksi. Itsearviointiopas on metodologinen opas itsearvioinnin ja henkilökohtaisen sekä ammatillisen kehittymisen helpottamiseksi. Tämä on käytännöllinen “miten toimia” -tyylinen opas, jotta ohjaajat voivat tehdä sosiaalisen älykkyyden taitoihin liittyviä itsearviointeja sekä löytää uusia taitoja, joita tarvitaan heidän toimintansa ja potentiaalinsa hyödyntämiseksi jokapäiväisessä ohjaus- ja neuvontatyössä.