FOREST21 - Häme University of applied sciences
FOREST21
South African people in forestry work
Co-funded by the Erasmus+ Programme -logo
South African people in forestry work

FOREST21

21st Century Climate-Smart Forestry Education for Livelihood and Sustainability in South Africa

FOREST21 is a joint project for strengthening capacity in South African higher education in forestry. The project is implemented in collaboration of five higher education institutions (HEIs) in South Africa that have forestry curricula or will start teaching forestry. 

Promoting climate-smart forestry and entrepreneurial innovativeness in forestry education will lead to job creation as well as mitigation of climate change. FOREST21 is implemented through reforming the curricula in forestry entrepreneurship education to equip graduates with problem-solving skills, an entrepreneurial mindset and climate-smart thinking. 

Problem-based learning (PBL) methods and students-centred teaching are in the centre of the project. Students learn through solving real-life business challenges on the field in international teams. FOREST21 requires close collaboration with the industrial sector as well as teachers and the managerial staff in partner HEIs to find the practices in the local context. 

FOREST21 is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

Read more on the official project website.

Partners

Map of South Africa with partner institutions marked

 • Häme University of Applied Sciences, Finland (coordinator)
 • Aalto University, Finland
 • Inland Norway University of Applied Sciences, Norway
 • Fort Cox Agriculture and Forestry Training Institute, South Africa
 • Nelson Mandela University, South Africa
 • Stellenbosch University, South Africa
 • Tshwane University of Technology, South Africa
 • University of Venda, South Africa

Ilmastoviisasta metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa

Hankkeen verkkosivut →

FOREST21-hankkessa uudistetaan metsätalousyrittäjyyden koulutusta Etelä-Afrikassa. Uudistukseen osallistuvat kaikki eteläafrikkalaiset korkeakoulut, joissa opetetaan tai aletaan opettaa metsätaloutta.

Metsätalous on ratkaisevassa asemassa niin alueellisen työllisyyden lisäämisessä kuin globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Uuden sukupolven yrittäjillä on valtavasti potentiaalia vastata näihin haasteisiin kehittämällä metsäluonnonvarojen tuotantoa ja jalostusta. FOREST21:n myötä metsätalousyrittäjyyden opetusta uudistetaan työelämälähtöisemmäksi, ja ilmastoviisasta metsätaloutta korostetaan koulutuksen ja työelämän eri vaiheissa. Opetussuunnitelmia uudistetaan yhteistyössä opetushenkilöstön ja yliopistojen johdon kanssa painottaen yrittäjyyskoulutusta ja ongelmalähtöistä oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmiä, joissa opiskelijat oppivat käytännön taitoja ratkomalla työelämän todellisia ongelmia.

Korkeakoulut laativat hankkeen myötä yhdessä digitaalisen opettajanoppaan, johon kootaan paikallisissa olosuhteissa hyviksi osoittautuneista opetuskäytänteitä metsätalousyrittäjyyden koulutuksessa. Lisäksi korkeakoulut jatkavat koulutuksen kehittämistä hankkeen jälkeen yhteistyöverkostossa.

FOREST21 on Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke, jonka toteuttaa kolme pohjoismaista ja viisi eteläafrikkalaista korkeakoulua:

Map of South Africa with partner institutions marked

 • Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomi (päätoteuttaja)
 • Aalto-yliopisto, Suomi
 • Inland Norway University of Applied Sciences, Norja
 • Fort Cox Agriculture and Forestry Training Institute, Etelä-Afrikka
 • Nelson Mandela University, Etelä-Afrikka
 • Stellenbosch University, Etelä-Afrikka
 • Tshwane University of Technology, Etelä-Afrikka
 • University of Venda, Etelä-Afrikka

Project information

Funding: Erasmus+ Capacity Building in Higher Education; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 

Duration: 1/2021–1/2024

CONTACT