PBL-BioAfrica - Häme University of applied sciences
PBL-BioAfrica
Three young Africans studying together
Ministry of foreign affairs Finland
Finish national agency for education
Three young Africans studying together

PBL-BioAfrica

Problem-Based-Learning Bioeconomy Entrepreneurship and Capacity Building Programme in Africa (PBL-BioAfrica)

PBL-BioAfrica is a collaborative project for strengthening the capacity in bioeconomy HEIs (Higher Education Institutions) in Kenya and Zambia. Reforming bio-entrepreneurship education to meet the needs in working life and to promote entrepreneurship among students and graduates will lead to economic productivity as well as environmental and social sustainability.

The focus is in developing problem-based learning (PBL) methods in bioeconomy education, and utilising open distance learning (ODL) formats and open education resources (OER) in order to reach large numbers of students.

Please visit the project’s website for more information.

Partners

The consortium consists of 2 HEIs in Finland, 3 in Kenya and 2 in Zambia. In addition, the The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM) is a key partner for disseminating project results to wider Africa.

 

Map of Africa with Kenya and Zambia highlighted

PBL-BioAfrica (Problem-Based Learning Bioeconomy Entrepreneurship and Capacity-Building Programme in Africa)
on ulkoministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Toimivia opetusmenetelmiä viestitään myös kohdemaiden ulkopuolelle Afrikan maatalouskorkeakoulujen yhteistyöverkosto RUFORUMin kautta.

Yliopistojen ja yrityssektorin yhteistyöllä vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Opetuksen tukemiseksi kehitetään PBL-menetelmiä, ja kenttäkursseilla opiskelijat ratkovat yrityksiltä tulevia käytännön liiketoiminnan haasteita. Paikalliseen toimintaan soveltuvia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä vahvistetaan ja kehitetään työpajoissa. Digitaalinen opetus tekee koulutuksesta saavutettavaa suurelle joukolle nuoria afrikkalaisia.

Uudistetussa biotalousyrittäjyyden koulutuksessa korostetaan myös ilmastoviisautta, joka tulee olemaan perustana kaikessa biotalouden toiminnassa. Lisäksi opettajat saavat välineitä sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi niin koulutuksessa kuin työelämässä; naisten osuuden kasvu työelämässä ja yrittäjissä on keskeisimpiä keinoja kehittää kohdemaiden elinkeinoelämää.

PBL-BioAfrica on osa ulkoministeriön rahoittamaa HEI ICI -ohjelmaa kehitysmaiden koulutuksen tukemiseen. Hankkeen toteuttavat kaksi suomalaista ja viisi afrikkalaista korkeakoulua:

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat suomalaisten yliopistojen globaalia vastuullisuutta edistävä UniPID-verkosto, tanskalainen huipputeknologian palveluntarjoaja Niras, Suomen ulkoministeriön rahoittama AGS-ohjelma (Accelerated Growth for SME’s in Zambia) sekä joukko paikallisia yrityksiä Keniassa ja Sambiassa.

CONTACT

Project information

Duration: 9/2020-8/2024

Funder: HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument)

HEI ICI supports cooperation projects between higher education institutions in Finland and the developing world. The projects support the HEIs as they develop their subject-specific, methodological, educational and administrative capacity. The programme is funded by the Ministry for Foreign Affairs of Finland and administered by the Finnish National Agency for Education.

HÄME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES