Hyppää sisältöön
Kolme opiskelijaa keskustelemassa pulpettien äärellä.

PBL-BioAfrica

Problem-Based-Learning Bioeconomy Entrepreneurship and Capacity Building Programme in Africa

Hankkeen tiedot

HankeProblem-Based-Learning Bioeconomy Entrepreneurship and Capacity Building Programme in Africa
Kesto9/2020-8/2024
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, Suomi (päätoteuttaja); Aalto yliopisto, Suomi; University of Nairobi, Kenia; Egerton University, Kenia; South Eastern Kenya University, Kenia; University of Sambia, Sambia; Mulungushi University, Sambia
RahoittajatUlkoministeriö HEI ICI -ohjelmasta ja hallinoija Opetushallitus.
Budjetti

PBL-BioAfrica on yhteistyöhanke, jossa vahvistetaan biotalouden koulutusta korkeakouluissa Keniassa ja Sambiassa. Biotalousyrittäjyyskoulutuksen uudistaminen työelämän tarpeisiin sekä yrittäjyyden edistäminen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden keskuudessa johtaa taloudelliseen tuottavuuteen sekä ympäristön ja yhteiskunnan kestävyyteen

PBL-BioAfrica (Problem-Based Learning Bioeconomy Entrepreneurship and Capacity-Building Programme in Africa) on ulkoministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa biotalousyrittäjyyden koulutuksen kapasiteettia Keniassa ja Sambiassa korkeakoulujen yhteistyönä. Ongelmalähtöisen oppimisen (engl. PBL, problem-based learning) menetelmien ja digitaalisten välineiden hyödyntämistä koulutuksessa kehitetään yhdessä opetushenkilöstön kanssa. Toimivia opetusmenetelmiä viestitään myös kohdemaiden ulkopuolelle Afrikan maatalouskorkeakoulujen yhteistyöverkosto RUFORUMin kautta.

Yliopistojen ja yrityssektorin yhteistyöllä vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Opetuksen tukemiseksi kehitetään PBL-menetelmiä, ja kenttäkursseilla opiskelijat ratkovat yrityksiltä tulevia käytännön liiketoiminnan haasteita. Paikalliseen toimintaan soveltuvia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä vahvistetaan ja kehitetään työpajoissa. Digitaalinen opetus tekee koulutuksesta saavutettavaa suurelle joukolle nuoria afrikkalaisia.

Uudistetussa biotalousyrittäjyyden koulutuksessa korostetaan myös ilmastoviisautta, joka tulee olemaan perustana kaikessa biotalouden toiminnassa. Lisäksi opettajat saavat välineitä sukupuolten välisen tasa-arvon lisäämiseksi niin koulutuksessa kuin työelämässä; naisten osuuden kasvu työelämässä ja yrittäjissä on keskeisimpiä keinoja kehittää kohdemaiden elinkeinoelämää.

Kohderyhmä

Biotalousalan korkeakoulut Keniassa ja Sambiassa.

Toiminta-alue

Kenia ja Sambia.

Toteutus

Projektikonsortioon kuuluu kaksi suomalaista ja viisi afrikkalaista korkeakoulua. Lisäksi “The Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM)” on keskeinen yhteistyökumppani levittämään hankkeen tuloksia laajemmin Afrikassa.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat suomalaisten yliopistojen globaalia vastuullisuutta edistävä UniPID-verkosto, tanskalainen huipputeknologian palveluntarjoaja Niras, Suomen ulkoministeriön rahoittama AGS-ohjelma (Accelerated Growth for SME’s in Zambia) sekä joukko paikallisia yrityksiä Keniassa ja Sambiassa.

Yhteystiedot