Skip to content
Business Finland logo

Picture of water hyacinth - a perennial aquatic plant.

Water Hyacinth

Water hyacinth is a perennial aquatic plant which causes multifaceted problems – environmental, economic and social – around Lake Victoria. The impacts are many at various levels of society. Biodiversity and aquatic flora and fauna changes. This threatens ecological sustainability of freshwater resources, but it also has impact on the economic of the communities dependent or benefitting on lakes and freshwaters. Economic impacts have direct links to social welfare. In summary, water hyacinth is causing system level challenges in the water dependent communities.

The accumulated understanding on eradication of water hyacinth can be summarized so that the only viable way to keep water hyacinth in control is large scale usage of the biomass. Water hyacinth is difficult if not impossible to destroy. The use of water hyacinth biomass with practical, sustainable and cost-effective approach is needed.

The water hyacinth project in Kenya (a Co-Creation project) examines the different uses of water hyacinth and their value chains. The alternative value chains are studied and compared by different aspects: economical, societal and environmental. The main focus is to find out business potential and research needs for involved Finnish companies. During the Co-Creation phase local context will be analyzed, piloting sites in Kenya selected and a joint Co-Innovation project between consortium partners will be developed. 

The project is coordinated by Häme University of Applied Sciences Bio Research Unit and implemented in collaboration with Finnish and Kenyan companies, Egerton University, ADRA Finland Foundation and Community Initiative for Development (COMID) in Kenya.

Vesihyasintti on monivuotinen vesikasvi, joka aiheuttaa ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia Afrikan suurimman järven, Victoria-järven ympäristössä. Vesihyasintin vaikutukset ovat moninaiset yhteiskunnan eri tasoilla. Biologisen monimuotoisuuden, vesikasviston ja -eläimistön muutokset uhkaavat makean veden luonnonvarojen ekologista kestävyyttä. Tällä on vaikutusta myös järvistä ja makeista vesistä riippuvaisten tai niistä hyötyvien yhteisöjen talouteen. Taloudellisilla vaikutuksilla on suora yhteys yhteisöjen sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että vesihyasintti aiheuttaa järjestelmätason haasteita vedestä riippuvaisissa yhteisöissä.

Vesihyasintti on vaikea, ellei mahdoton tuhota. Nykykäsityksen mukaan ainoa toteuttamiskelpoinen tapa pitää vesihyasintti hallinnassa onkin biomassan poisto ja laajamittainen käyttö.  Vesihyasinttibiomassaa on käytettävä käytännöllisellä, kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Kenian vesihyasintti-hankkeessa (Co-Creation -hanke) tarkastellaan vesihyasintin eri hyötykäyttötapoja ja niiden arvoketjuja. Vaihtoehtoisia arvoketjuja tutkitaan ja verrataan eri näkökulmista: taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä. Hankkeen pääpaino on suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niitä tukevien selvitys- ja tutkimustarpeiden määrittäminen liittyen vesihyasinttihaasteeseen. Näiden pohjalta hankkeen tavoitteena on rakentaa vesihyasinttiteeman ympärille jatkohanke yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten kumppanien – yritysten ja muiden toimijoiden – kanssa.   

Co-creation -vaiheessa analysoidaan paikallista kontekstia, valitaan pilottikohteet Keniassa, rakennetaan hankekonsortio ja neuvotellaan eri sidosryhmien roolit. Co-creation -vaiheen pohjalta kehitetään konsortiokumppaneiden yhteinen Co-Innovation -hanke.

Projektia koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden tutkimusyksikkö ja se toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten yritysten, Egertonin yliopiston, ADRA Finlandin ja Community Initiative for Developmentin (COMID) kanssa Keniassa.

Tiedote 1.12.2022: “Tuhoamaton” vieraslaji vesihyasintti voisi taipua hyötykäyttöön uusilla tavoilla


This error message is only visible to WordPress admins

Error: There is no connected account for the user 17841406615679063.
A connected account related to the user is required to display user feeds. Please connect an account for this user on the plugin Settings page.