Hyppää sisältöön

Vesihyasintti

Hanketiedot

HankeWater Hyacinth
Kesto2022-2023
ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu,
Egerton University,
ADRA Finland Foundation and Community Initiative for Development (COMID)
FundersBusiness Finland

Vesihyasintti on monivuotinen vesikasvi, joka aiheuttaa ympäristöllisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia Afrikan suurimman järven, Victoria-järven ympäristössä. Vesihyasintin vaikutukset ovat moninaiset yhteiskunnan eri tasoilla. Biologisen monimuotoisuuden, vesikasviston ja -eläimistön muutokset uhkaavat makean veden luonnonvarojen ekologista kestävyyttä. Tällä on vaikutusta myös järvistä ja makeista vesistä riippuvaisten tai niistä hyötyvien yhteisöjen talouteen. Taloudellisilla vaikutuksilla on suora yhteys yhteisöjen sosiaaliseen hyvinvointiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että vesihyasintti aiheuttaa järjestelmätason haasteita vedestä riippuvaisissa yhteisöissä.

Vesihyasintti on vaikea, ellei mahdoton tuhota. Nykykäsityksen mukaan ainoa toteuttamiskelpoinen tapa pitää vesihyasintti hallinnassa onkin biomassan poisto ja laajamittainen käyttö.  Vesihyasinttibiomassaa on käytettävä käytännöllisellä, kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Kenian vesihyasintti-hankkeessa (Co-Creation -hanke) tarkastellaan vesihyasintin eri hyötykäyttötapoja ja niiden arvoketjuja. Vaihtoehtoisia arvoketjuja tutkitaan ja verrataan eri näkökulmista: taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöllisistä. Hankkeen pääpaino on suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja niitä tukevien selvitys- ja tutkimustarpeiden määrittäminen liittyen vesihyasinttihaasteeseen. Näiden pohjalta hankkeen tavoitteena on rakentaa vesihyasinttiteeman ympärille jatkohanke yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten kumppanien – yritysten ja muiden toimijoiden – kanssa.   

Co-creation -vaiheessa analysoidaan paikallista kontekstia, valitaan pilottikohteet Keniassa, rakennetaan hankekonsortio ja neuvotellaan eri sidosryhmien roolit. Co-creation -vaiheen pohjalta kehitetään konsortiokumppaneiden yhteinen Co-Innovation -hanke.

Projektia koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja kenialaisten yritysten, Egertonin yliopiston, ADRA Finlandin ja Community Initiative for Developmentin (COMID) kanssa Keniassa.

Yhteystiedot

HAMK, Hämeen ammattikorkeakoulun kirjoitettu mustalla tekstillä. Vieressä HAMKin symboli
ADRA logo