Raitiotie osana liikennejärjestelmää (5 op) -täydennyskoulutus - Hämeen ammattikorkeakoulu
Raitiotie osana liikennejärjestelmää (5 op) -täydennyskoulutus
Ratikkakuva

Raitiotie osana liikennejärjestelmää (5 op) -täydennyskoulutus

17.12.2021 11:25

Uusi Raitiotie osana liikennejärjestelmää -täydennyskoulutus tarjoaa ymmärrystä raitioteiden roolista osana kestävää maankäytön ja infran suunnittelua. Koulutuksessa keskitytään raitioteiden hankesuunnitteluvaiheeseen, jonka aikana selvitetään mm. raitiotien soveltuvuutta osaksi liikennejärjestelmää, hankkeeseen liittyviä vaikutustarkasteluja, liikennöinnin edellytyksiä sekä kustannusarvioita.

Array

Aika ja paikka

  • 17.3.-5.5.2022, yhteensä 4 opetuspäivää
  • Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaartokatu 2, Riihimäki. Koronavirustilanteen jatkuessa koulutus toteutetaan hybridi- ja/tai virtuaaliopetuksena.

Kohderyhmä

  • Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat perusosaamisen raitioteihin liittyvästä yleis- ja hankesuunnittelusta.

Sisältö

1. päivä 17.3.2022: Raitiotiet osana liikennejärjestelmää
Johdatus hankesuunnitelmiin
Raideliikenne osana kaupunkisuunnittelua
Matkanopeus ja siihen vaikuttavat tekijät
Raitiotie kaavoituksen eri vaiheissa

2. päivä 31.3.2022: Liikennöinti ja vaikutustarkastelut
Raitiotieliikenteen turvallisuus
Liikennöinti ja liikennöintikustannukset
Pysäkit liikenteen solmukohtina
Varikot osana laajenevaa raideverkkoa
Raitioteiden esteettömyys
Hankesuunnitelmassa huomioitava kunnallistekniikka
Hankearvioinnit
Raitiotieliikenteen vaikutustarkastelut

3. päivä 21.4.2022: Raitiotiehankkeen toteutus
Toteutusmuotojen vertailu ja allianssimalli
Kustannuslaskenta eri vaiheissa
Raide-Jokeri hankkeen esittely ja excursio

4. päivä 5.5.2022: Raitiotiehankkeen käyttäjänäkökulma
Ratikan palvelulupaus
Viestintä ja vuorovaikutus hankkeissa
Harjoitustöiden esittely

Kouluttajat

  • Kouluttajina toimivat lehtori Pauliina Kuronen, HAMK ja alan asiantuntijat. Koulutuksen organisoinnista vastaavat lehtorit Pauliina Kuronen ja Teppo Sotavalta, HAMK.

Suoritustapa

  • Koulutus sisältää luentoja, harjoitustyön sekä excursion Raide-Jokeri -hankkeelle. Harjoitustyönä laaditaan hankesuunnitelmatasoinen vaihtoehtovertailu linjausratkaisuista pienryhmätyöskentelynä yhteistyössä ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Ilmoittautuminen

  • Ilmoittautumiset 9.3.2022 mennessä www.hamk.fi/ilmoittaudu  Paikkoja on rajoitetusti! Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

  • 1 500 € + alv 24 % sis. luennot, excursion, kahvit, palautteen harjoitustyöstä ja osallistumistodistuksen. Opintopisteisiin oikeuttavan todistuksen saamisen ehtona on hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.