Hyppää sisältöön
Henkilö istuu punaisella sohvalla ja työskentelee pöydän ääressä kannettavalla tietokoneella.
Home Alasottoilmoitus

Alasottoilmoitus

HAMK on lähtökohtaisesti vastuussa verkkosivuillaan olevan aineiston lainmukaisuudesta.

Tekijänoikeuksien haltijalla on oikeus tehdä alasottoilmoitus havaitessaan verkkopalvelussa tekijänoikeusrikkomuksen, jota hän ei pysty korjaamaan ottamalla yhteyttä suoraan sisällön julkaisseeseen henkilöön.

HAMK ei ole vastuussa tekijänoikeuksien loukkauksista silloin, kun HAMK on reagoinut saapuneisiin alasottoilmoituksiin asianmukaisesti

HAMKin www-sivuja koskevat alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Hämeen ammattikorkeakoulu / viestintä
PL 230
13101 Hämeenlinna

Alasottoilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
  • Yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa.
  • Tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.
  • Ilmoituksen tekijän allekirjoitus.