Hyppää sisältöön
Joukko ihmisiä
Home Tietoa meistä RUN-Eurooppa-yliopisto

RUN-Eurooppa-yliopisto

HAMK on osa RUN-Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua seitsemästä eri maasta.

Rakennamme yhteistä Eurooppa-yliopistoa

RUN-Eurooppa-yliopiston (RUN-EU; The Regional University Network – European University) korkeakoulut muodostavat yhdessä alueellisten korkeakoulujen allianssin, jonka tavoitteena on varmistaa taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävä kehitys korkeakoulujen toiminta-alueilla ja sidosryhmien keskuudessa.

Vuodesta 2020 lähtien Europpa-yliopiston korkeakoulut, HAMK mukaan lukien, ovat yhdessä toteuttaneet lyhyitä ja joustavia opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuksia, luoneet tutkimusyhteistyötä ja tutkimusryhmiä, ottaneet käyttöön tohtoripolkuja, suunnitelleet ja lanseeranneet kaksois- ja yhteistutkintoja sekä alkaneet rakentaa yhteisiä hallintorakenteita. RUNin ensimmäinen kausi on päättyi vuoden 2023 lopulla, mutta työtä jatketaan ja syvennetään uudella, vuodenvaihteessa 2024 alkaneella rahoituskaudella.

Kaikki mukana olevat korkeakoulut sijaitsevat pääkaupunkiseutujen ulkopuolella ja ovat merkittäviä alueellisia toimijoita. Verkoston koordinoijana toimii Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (Irlanti).

HAMKin vastuulla RUN-Eurooppa-yliopistossa on erityisesti pedagoginen kehittäminen sekä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvän kilpailukyvyn rakentaminen. Tähän kuuluu myös Design Factory -konseptin pilotoiminen osana koulutuksen kehittämistä.

Mikä RUN-EU?

  • Kahdeksan korkeakoulua seitsemässä Euroopan maassa
  • Perustettu vuonna 2020
  • Yhteensä 76 500 opiskelijaa, 8000 henkilökunnan jäsentä
Euroopan kartta johon merkitty RUN-EU-maat

RUN-Eurooppa-yliopiston korkeakoulut

Opiskelijamme perivät tulevaisuuden

RUN-Eurooppa-yliopiston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuista, tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta ja tutkimusta.

Opiskelijoille RUN-Eurooppa-yliopisto luo uudenlaisia mahdollisuuksia lyhytkestoisiin, joustaviin ja kansainvälisiin opintokokonaisuuksiin – unohtamatta vaihto-opintomahdollisuuksia. Kehitämme myös uusia kaksoistutkintoja, joissa opiskelija voi suorittaa tutkintonsa hajautetusti kahdessa maassa ja saada tutkintotodistuksen molemmista korkeakouluista.

Yhtenä RUN-Eurooppa-yliopiston kunnianhimoisena tavoitteena on avata 24 uutta kaksoistutkintomahdollisuutta RUNin kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön

Tutkimusta ja innovaatioita tulevaisuuden haasteiden päihittämiseksi

RUN-EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ytimessä on kolme temaattista alaa:

  • Tulevaisuuden liikealat ja kestävä alueellinen kehitys
  • Biotalous
  • Sosiaaliset innovaatiot

Tutkimusyhteistyötä kehitetään muun muassa yhteisten tutkijaryhmien ja tutkimushankkeiden sekä henkilökunnan lyhytkestoisten liikkuvuusjaksojen kautta. RUN-EU rakentaa eurooppalaisia innovaatiohubeja yhteisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ympäristöiksi.

Rakennamme yhdessä elinkeinoelämän kanssa työelämäsuuntautuneita maisteri- ja tohtoritutkintoja. HAMK vastaa tutkijoiden urapolkujen kehittämisestä, ohjausosaamisen varmistamisesta sekä edistää aktiivisesti biotalouteen pohjautuvan innovaatiokeskittymän jalkautumista Hämeeseen.

RUN-EU PLUS

RUN-EU Plus logo

RUN-EU PLUS – Ammatilliset tutkimusohjelmat yrityksille ja yhteiskunnalle -hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimusosaamisen ja pedagogisen osaamisen vahvistamiseen ja elinkeinoelämän osallistamiseen tutkimuksen ohjauksessa.

Luomme tulevaisuuden osaamista yhdessä alueellisten kumppaneiden kanssa

Alueelliset kumppanit ovat tiiviisti mukana RUN-Eurooppa-yliopiston toiminnassa ja kehityksessä. Suomesta mukana ovat Hämeen liitto ja Hämeen yrittäjät.

Etsimme jatkuvasti yhteistyökumppaneita TKI-hankkeisiin sekä opiskelijaprojekteihin!

RUN-EU uutiskirje

Tilaa joka toinen kuukausi ilmestyvä uutiskirje, jossa tiedotetaan RUN-Eurooppa-yliopiston ajankohtaisista asioista!

Ota yhteyttä