Hyppää sisältöön
Kuva järvimaisemasta iltahämärässä, HAMKin logosymboli järven pinnassa
Home Tietoa meistä Strategia ja johtaminen

Strategia

HAMKin strategia ulottuu vuoteen 2030. Se ohjaa koko organisaation toimintaa ja määrittelee keskeisimmät tavoitteet, joita kohti etenemme määrätietoisesti.

HAMK 2030 – Innovatiivisin ja työelämälähtöisin

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) on oppimis- ja tutkimusyhteisö tekijöille, jotka haluavat tarttua toimeen ja rakentaa yhteistä tulevaisuuttamme.

Olemme koulutuskorkeakoulu, jonka osaaminen perustuu korkeatasoiseen soveltavaan tutkimukseen. Teemme aktiivista yhteistyötä yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Olemme rohkea ja luova uudistaja, jonka toiminta on hyödyllistä ja vaikuttavaa. Onnistumisemme mitataan teoissa ja tuloksissa.

Meiltä valmistuneet opiskelijat parastavat osaamisellaan maailmaa. Soveltava tutkimuksemme tuottaa elinvoimaa, kestävyyttä ja hyvinvointia. Meille on strateginen valinta olla kansainvälisesti ja kansallisesti verkostoitunut Eurooppa-yliopisto.

Meillä on osaavin yhteisö

Me hamkilaiset kehitämme osaamistamme määrätietoisesti ja asetamme itsellemme rohkeasti entistä haastavampia strategisia tavoitteita. Meillä on korkeatasoiset toimintatavat ja ympäristöt, jotka varmistavat, että osaamisemme on ajan tasalla ja kilpailukykyistä.

Tavoitteenamme on, että hamkilainen osaamispääoma kasvaa jatkuvasti ja suuntautuu tulevaisuuteen. HAMKin henkilöstöllä on kansainväliset ja joustavat urapolut sekä mahdollisuuksia kasvaa uusiin tehtäviin.

Ytimessämme on osaamisen ja oppimisen kehittäminen

Meillä opiskelija saa erinomaisen oppimiskokemuksen ja valmiudet muuttuvaan työelämään. Ohjaamme opiskelijoita luovuuteen ja kriittiseen ajatteluun kompleksisessa toimintaympäristössä. Viemme osaamisen uudelle tasolle sekä tutkintokoulutuksessa että jatkuvan oppimisen tarjonnassa.

Koulutuksemme perustuu HAMKin kansainvälisesti tunnustettuun korkeakoulupedagogiseen osaamiseen ja tutkimukseen. Oppiminen toteutuu ilmiöpohjaisilla, yrittäjyyttä ja innovaatioita edistävillä moduuleilla.

Meillä opiskelija omistaa oman oppimisensa, ja opettaja on uuden oppimisen mahdollistaja. Koulutusta toteutetaan erilaisille oppijoille soveltuvilla kolmella eri mallilla (8–16, 18–100 ja 24/7). Hyödynnämme sekä ainutlaatuisia kampuksiamme että digitaalisia oppimisympäristöjä oppimista edistävällä tavalla.

Moduulien työelämäprojektit, Yritteliäs korkeakoulu ja Design Factory ovat keskeinen osa opiskelijan ja opettajan työelämäsuhteita. Yrittäjyys on jokaiselle opiskelijalle aito vaihtoehto.

Eurooppa-yliopisto mahdollistaa kansainvälisen osaamisen tason noston ja uudet polut amk-tutkinnoista tohtorikoulutukseen saakka.

Tutkimuksemme uudistaa yhteiskuntaa

Me HAMKissa teemme tutkimusyhteistyötä yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa maailman parastamiseksi. Koulutus ja tutkimus tukevat saumattomasti toisiaan. Ne tuottavat käytännönläheisiä, merkityksellisiä tuloksia ja edistävät yhteiskuntamme elinvoimaa, hyvinvointia ja kestävyyttä.

Rakennamme yhteistyössä kolmea keskeistä innovaatioekosysteemiä, jotka ovat Smart Systems and Biotechnology, Smart and Sustainable Built Environment ja Smart Education and Capacity Building. Ne perustuvat tutkimusyksiköidemme vahvaan osaamiseen.

Toimimme aktiivisesti osana Eurooppa-yliopiston tutkimusyhteisöä sekä kansainvälisiä ekosysteemejä.

Soveltava tutkimuksemme on merkityksellistä ja korkeatasoista. Rahoituspohjamme on laaja, ja kasvatamme sitä erityisesti yritysrahoituksella sekä kansainvälisistä lähteistä.

Yhteisömme on aktiivinen, kansainvälinen ja kasvava

HAMK on aktiivinen ja yhteisöllinen korkeakoulu, joka vaikuttaa positiivisesti koko toiminta-alueeseen. Toimimme yhteistyössä opiskelijoiden, alumnien ja työelämän kanssa. Toimintamme on tavoitteellista, moniammatillista ja monialaista.

Arvioimme jatkuvasti työtämme, tuloksiamme ja osaamistamme. Arvostamme osaamista ja huolehdimme korkeakouluyhteisömme hyvinvoinnista.

Haemme kasvua osaamisen viennistä, tutkimustoiminnasta ja tilauskoulutuksesta. Vahva taloutemme mahdollistaa kehitysinvestoinnit.

Kehitämme toimintaamme ja kampuksiamme tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että ne vahvistavat alueen ja ympäröivän yhteiskunnan kasvua ja elinvoimaa. Tulevaisuutemme avaintekijöitä ovat osaaminen, yrittäjämäinen ja tuloksellinen toiminta sekä hallittu kasvu.

Vaikuttava HAMK

Olemme vahvasti sitoutuneet toiminta-alueemme kehityksen edistämiseen. Teemme päivittäin työtä sen eteen, että parastamme maailmaa askel kerrallaan.

Tummatukkainen nainen istuu luokassa katsoo kameran ohi ja hymyilee. takana muita ihmisiä istumassa.

Kansainvälisyys

Rakennamme aidosti kansainvälistä ja monimuotoista korkeakoulua, josta valmistuneilla on globaalien työmarkkinoiden edellyttämä monipuolinen osaaminen. 

Saavutettavuus

Haluamme olla saavutettavuudessa muutakin kuin lakisääteinen minimi, johon meitä ohjaavat monenlaiset normittavat säädökset ja ohjeistukset. 

RUN-Eurooppa-yliopisto

Olemme on osa RUN-Eurooppa-yliopistoa, joka tuo yhteen kahdeksan yhteiseen visioon sitoutunutta eurooppalaista korkeakoulua seitsemästä eri maasta.

Laatu

HAMKin laatutyö perustuu kehittämisen kehän periaatteelle eli PDCA-sykliin: suunnittelu (Plan), toteutus (Do), arviointi (Check) ja kehittäminen (Act).

Kestävä kehitys

HAMKin kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet viedään käytäntöön niin koulutuksessa, tutkimuksessa kuin arjen työskentelyssämme.

Suuret matkat tehdään ihmisen kokoisin askelin

Kuukausittain ilmestyvässä uutiskirjeessämme kerromme ajankohtaisimmat ja tärkeimmät uutiset HAMKista.