Hyppää sisältöön
Valkotakkinen nainen katsoo ikkunasta ulos ja hymyilee
Home Tutkimus SmartBio

SmartBio – Älykkäät bioalan ratkaisut

Etsimme keinoja kestävään raaka-ainetuotantoon ja biokiertotalouteen

Etsimme merkittäviä ratkaisuja, jotka tähtäävät teollisuuden vihreään siirtymään. Tavoitteemme on löytää keinoja biopohjaiseen raaka-ainetuotantoon ja kestävään biokiertotalouteen.

Vahva käytännön osaamisemme biotalousalalla, yritysten liiketoiminnalliset tavoitteet ja digitaalisen muutoksen mahdollistavat ratkaisut kohtaavat kärkiekosysteemin monipuolisissa tutkimusympäristöissä – esimerkiksi teollisuudessa, metsässä, kasvihuoneissa ja ruuantuotannon alkulähteillä pelloilla.

Erityisosaamistamme ovat esimerkiksi biopohjaisten raaka-aineiden tuotantotekniikat, sivu- ja jätevirtojen hyödyntäminen sekä modernin biotekniikan mahdollistama sovelluskehitys. Työskentelemme yhdessä niin ruoka-, materiaali- kuin energiateollisuuden kanssa. Pitkäjänteinen tutkimus ja nopeasti toteutettavat käytännön projektit auttavat yrityksiä eteenpäin tuotekehityksessä.

Uskomme, että bio- ja kiertotalousalan muutos syntyy hyödyntämällä ja kehittämällä digitaalisia teknologioita. Tuotamme tutkimuksellista tietoa kestävistä ratkaisuista ja luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuotannon alkumetreiltä valmiisiin tuotteisiin ja kuluttajalle asti. Toimintamme ytimessä ovat HAMKin eri alojen asiantuntijoiden osaaminen ja teollisuudesta ja yhteiskunnasta kumpuavat tarpeet.

Tule tekemään tutkimusta kanssamme. Muutos on käsissäsi.

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.
Katso video SmartBio-kärkiekosysteemistä!
Tero Helin

Täytyy sanoa, että HAMK on erittäin aktiivinen suuntaamme meille tärkeissä asioissa, kuten kierrätys ja kiertotalous.

Pidän ajatuksesta, että yhdessä annamme ihmisille, sekä HAMKin opiskelijoille että meidän asiakkaillemme, valmiuksia tuottaa hyvää. Kun massa lopulta on riittävän iso ja teknologia valmista, kukapa tietää – ehkä maailma pelastuu.

Tero Helin
Kiertokapula Oy
Kehitysjohtaja

Tutustu hankkeisiimme

Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä

BioKanta Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä Hankkeen tiedot HankeBiokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-HämeessäKesto1.1.2023 – 31.12.2025ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu HAMK,Luonnonvarakeskus LUKERahoittajatEAKR (Euroopan aluekehitysrahasto).  Rahoittava viranomainen: Hämeen liittoBudjetti450 000 € BioKanta-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasuinvestointien onnistunutta toteutumista Kanta-Hämeen alueella. Hankkeessa tehdään eri kokoluokan ja eri syötteisiin pohjautuvien biokaasuratkaisujen tarkasteluja, laaditaan ohjeistusta laitosinvestointeja harkitseville ja tuotetaan tutkimustietoamaatilamittakaavan prosessointiratkaisuista…

Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille

BioColour Biovärit – Väripaletti biopohjaisille väriaineille ja pigmenteille Hankkeen tiedot HankeBioColourKesto6/2019-8/2025ToteuttajatHelsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus Luke, Teknologian tutkimuskeskus VTT, North Carolina State University, Campinasin yliopistoRahoittajatSuomen Akatemia, strategisen tutkimuksen neuvostoBudjettiHankkeen budjetti BioColour-tutkimushankkeessa kehitetään uusia menetelmiä bioväriaineiden tuotantoon ja käyttöön. Nykyinen värjäysteollisuus käyttää valtaosin synteettisiä väriaineita. Biopohjaisista yhdisteistä valmistettujen väriaineiden käyttö on hyvin vähäistä,…

Digi4CSA – Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut

Digi4CSA Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisut Kaikki Tapahtumat Hankkeen tiedot HankeDigi4CSA – Ilmastoviisasta maataloutta tukevat digitaaliset ratkaisutKesto2023-2025ToteuttajatIlmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Aalto yliopisto, Hämeen ammattikorkeakouluRahoittajatSuomen AkatemiaVihreän ja digitaalisen siirtymän avainalat, RRF-erityisrahoitusBudjettiKokonaisbudjetti 2,8 miljoonaa euroa, josta HAMKin osuus on 596 745 euroa Suomen Akatemian rahoittamassa Digi4CSA -hankkeessa pyritään rakentamaan digitaalinen ratkaisu arvioimaan ja seuraamaan ilmastoviisaan maatalouden (CSA)…

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Kanta-Häme

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Kanta-Häme Hankkeen tiedot HankeDigitaalinen kaupunkihiili 2.0Kesto09/2023–12/2025ToteuttajatSuomen ympäristöopisto SYKLI (pääkoordinaattori), Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK)RahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Hämeen LiittoBudjetti293 721 € Suomen hiilineutraaliuden tavoittelu perustuu merkittäviltä osin maankäyttösektorin hiilinieluihin. Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 -tuplahankkeessa selvitetään millaista uutta ja täydentävää dataa sekä menetelmäsuosituksia kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi voidaan tuottaa rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta. Keskiössä…

Aluskasvillisuutta ja sammaleikkoa mäntymetsässä

FUN-C

FUN-C Hankkeen tiedot HankeFun-CKesto01.09.2022 – 30.08.2025ToteuttajatHämeen ammattikorkeakouluRahoittajatSuomen AkatemiaBudjetti Pohjoisten metsien maaperät ovat tärkeitä hiilen varastoinnissa. Pienetkin muutokset maahengityksen  ja maasta vapautuvan hiilen määrässä voivat muuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksia merkittävästi. Ilmaston lämmetessä kasvukausien on ennustettu pitenevän ja kasvien yhteytyksen lisääntyvän, jolloin myös kasvien maahan syöttämien helppokäyttöisten sokereiden määrän odotetaan lisääntyvän. Lisääntyneen hiilisyötteen myötä maan mikrobien kokonaisaktiivisuus, orgaanisen…

Hiiltä ja kasvua Etelä-Suomen savipelloille, HIKKA

HIKKA Hiiltä ja kasvua Etelä-Suomen savipelloille Hankkeen tiedot HankeHiiltä ja kasvua Etelä-Suomen savipelloille, HIKKAKesto01/2022 – 10/2024ToteuttajatHämeen ammattikorkeakoulu, HAMK, Luonnonvarakeskus, LUKE, ProAgria Etelä-Suomi ryRahoittajatMaa- ja metsätalousministeriöBudjetti653 981 € HIKKA-hankkeessa tuetaan ja ohjataan viljelijöitä tutkimustietoon perustuvaan toimenpiteiden valintaan ja kerätään tietoa eri peltomaan hiilensidontaa lisäävien toimien vaikuttavuudesta savimailla. Työ rakentuu käynnissä olevan ”Tietoa ja työkaluja viljelyvarmuuden parantamiseksi”…

Hortianna

Hortianna – Kierto- japuutarhataloudenosaamiskeskittymä Hankkeen tiedot HankeHortianna – Kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymäKesto1.3.2024-28.2.2027ToteuttajatHämeen ammattikorkeakouluRahoittajatEuroopan aluekehitysrahasto, EAKRBudjetti300 826 € Kokoamme HAMKin Lepaan kampukselle kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymää, jonka avulla tavoittelemme yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa uusia kiertotalouteen perustuvia innovaatioita.  Pilotoimme ideahautomokonseptin mahdollistamaan ideoiden törmäyttämisen, testaamisen ja jatkokehittämisen. Edistämme kiertotalouden kehitystä sekä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimialan…

KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa

KIITO Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa Hankkeen tiedot HankeKIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaaKesto1.2.2023-31.1.2025ToteuttajatHämeen ammattikorkeakouluLAB-ammattikorkeakouluHämeen TE-toimistoRahoittajatHämeen ELY-keskus Budjettiyht. n. 550 000 € Hankkeella otetaan ensimmäisiä systemaattisia askelia yritysten uusien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseksi pk-yritysten toimitusketjuissa digitalisaation antamia mahdollisuuksia hyödyntämällä. Kiertotalous on noussut merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa keskustelussa, uudet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Kiertotalouden liiketoimintamalleilla pystytään paremmin vastaamaan kestävän…

Kotimaiset Bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos)

FarKos Kotimaiset bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa Hankkeen tiedot HankeKotimaiset bioraaka-aineet terveys- ja hyvinvointituotteissa (FarKos)Kesto1.1.2023–30.6.2025ToteuttajatHämeen yliopisto,Helsingin yliopisto,Laurea ammattikorkeakouluRahoittajatEuroopan Unioni, Uudenmaan liitto ja Hämeen liittoBudjetti620 999 € (HAMK:n osuus 326 653 €) Kehitämme ja tutkimme menetelmiä kotimaisten sivuvirtojen prosessointiin sekä bioraaka-aineiden, kuten viljeltyjen kasvien, sienten ja levien tuottoon ja prosessointiin. Näitä raaka-aineita tutkimme ja hyödynnämme kosmetiikan ja…

Ajankohtaista

Seuraa meitä somessa!

Tutustu tutkimuksemme somekanaviin:

Ota yhteyttä