Tietosuoja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tietosuoja
alykkaat palvelut digitaalisessa ymparistossa nainen kirjastossa kirja kadessa
Nainen lukee kirjaa.

Tietosuoja

Henkilötietojen asianmukainen käsittely on HAMKille tärkeä asia

HAMKissa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. HAMKin tietosuojapolitiikassa kuvataan ylimmällä tasolla henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja vastuut. Tietosuojapolitiikka löytyy pdf-tiedostona HAMK-tietosuojapolitiikka.pdf

HAMK hoitaa myös Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) ja HAMK Akatemian tietosuoja-asioita.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Mikäli havaitset järjestelmissä tai palveluissa olevissa henkilötiedoissasi virheitä, tilanteen korjaaminen tapahtuu seuraavasti:

  • Osassa tietojärjestelmiä henkilö voi itse muokata tietoja. Mikäli tämä on mahdollista, näin tulee ensisijaisesti menetellä.
  • Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraa tiedosta vastaavaan henkilöön yhteyttä.
  • Mikäli sinulla on HAMKin käyttäjätunnukset, niin voit tehdä pyynnön HAMKin ServiceDeskiin
  • Tietosuoja-asetuksen mukaisen korjauspyynnön voit tehdä tietosuojavastaavalle.

IDM (Rekisteriseloste HAMK-IDM rekisteristä)

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä 

Hämeen ammatikorkeakoulu
PL 230
13101 Hämeenlinna

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisterin nimi 

Hämeen ammattikorkeakoulun keskitetty käyttäjäidententeettien hallintajärjestelmä (IDM)

Rekisterin käyttötarkoitus

IDM:ssä ylläpidetään ajantasaista keskitettyä tietoa (käyttäjärekisteri) Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) sekä Hämeen ammatti-instituutin henkilöstöstä, opiskelijosta sekä sellaisista muista henkilöistä, joilla täytyy sallia käyttöoikeuksia IDM:n käyttöoikeushallinnan piirissä oleviin järjestelmiin. IDM sisältää tiedot käyttäjistä sekä heille myönnetyistä käyttöoikeuksista, käyttöoikeuden kestosta ja käyttöoikeuksien sisällöstä.

IDM synkronoi käyttäjä- ja käyttäjäoikeustietoja eri järjestelmien välillä siten että kuhinkin järjestelmään siirretään vain järjestelmän toiminnan kannalta välttämättömät tiedot. IDM huolehtii myös käyttäjäidentiteetin eheydestä eri järjestelmien välillä.

IDM huolehtii käyttäjäidentitettien ja käyttöoikeuksien elinkaaren kokonaisvaltaisesta hallinnasta (luonti, päivitys, terminointi) skeä mahdollistaa yhdenmukaisen käyttäjien tunnistamisen sekä käyttöoikeuksien asianmukaisen hallinnan eri järjestelmissä.

Rekisterin sisältämät tiedot 

 

Säännön mukaiset tietolähteet 

IDM käyttää tietolähteinään seuraavia autoritäärisiä järjestelmiä

 

Säännön mukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterin ja sen tiedot ovat sisäiseen käyttöön tarkoitettuja. Käyttöoikeushallinnon rekisterin tietoja ei ilman lakiin oikeuttavaa perustetta luovuteta sivullisille.

Tietojen luovutukset EU:n tia ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet 

IDM ja siihen kuuluva keskitetty käyttäjärekisteri säilytetään ulkopuolisilta suojattuna ja siihen on pääsy vain ennalta määritellyiltä ylläpitäjiltä ja heidän työasemiltaan.