Selvitys: Lahopuu, niityt ja hulevesiratkaisut kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäämässä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Selvitys: Lahopuu, niityt ja hulevesiratkaisut kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäämässä
piirroksessa nurmea, vettä ja lahopuuta

Selvitys: Lahopuu, niityt ja hulevesiratkaisut kaupunkiluonnon monimuotoisuutta lisäämässä

11.05.2021 11:28

Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun ympäristön opiskelijat selvittivät viheralueiden kunnossapidon keinoja, joilla edistetään lajikirjon säilymistä ja monipuolistamista rakennetuilla viheralueilla Helsingissä.

Array

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikentyminen uhkaa sekä luonnon että ihmisen hyvinvointia. Helsingin kaupunki on linjannut strategioissaan tavoitteen kehittää luonnon monimuotoisuutta kaikessa toiminnassaan. HAMK:in opiskelijoiden tekemässä selvityksessä tarkastellaan kolmen eri teeman kautta luonnon monimuotoisuuden kehittämistä Ulvilanpuistossa. Teemoja ovat hulevesi, lahopuu ja niityt.

Raportti laadittiin Hämeen ammattikorkeakoulun kurssityönä Tulevaisuuden kaupunkiympäristö -opintojaksolla yhteistyössä Helsingin kaupungin viherympäristön asiantuntijoiden kanssa. Selvityksessä todetaan, että huleveden käsittely luonnonmukaisilla tavoilla, lahopuun jättäminen ja nurmikoiden korvaaminen monilajisemmalla kasvillisuudella säilyttävät ja lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta. Pienilläkin kunnossapidon toimintatavan muutoksilla sekä suunnittelijoiden ja kunnossapidon asiantuntijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan lisätä biodiversiteettiä.

”Monimuotoisuuden lisääminen edistää myös ihmisten viihtymistä viheralueilla”, kertoo projektissa mukana ollut opiskelija Linda Hakkarainen.

Lisätiedot:

Sari Suomalainen (opintojakso)
lehtori
rakennettu ympäristö -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@hamk.fi

Linda Hakkarainen (selvitys)
opiskelija
rakennettu ympäristö -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@student.hamk.fi