Ammatilliset opettajakorkeakoulut perustivat tutkimusryhmän - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ammatilliset opettajakorkeakoulut perustivat tutkimusryhmän
ryhmä ihmisiä palaverissa

Ammatilliset opettajakorkeakoulut perustivat tutkimusryhmän

29.11.2022 08:32

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmän tavoite on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämälähtöisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tulevaisuudessa haluttuja, aktiivisia ja arvostettuja tutkimus- ja kehittämiskumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

 

Array

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmän tehtävinä on:

  • Parantaa työelämälähtöisen oppimisen ja ammattikasvatuksen tutkimustoiminnan ja sen tulosten näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä sekä levittää uutta ja ajankohtaista tietoa, toimintatapoja, tutkimustuloksia ja kehittämistoiminnan hyviä käytänteitä ammatillisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi.
  • Edistää ja kehittää ammatillista osaamista ja työelämäläheistä oppimista sekä ammattikasvatusta koskevaa soveltavaa tutkimusta sekä opettajakorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä. Painopisteinä ovat ammatillista koulutusta, ammattikorkeakoulutusta, ammatillista oppimista, opettajuutta, pedagogiikkaa, ammattikasvatusta sekä työelämässä oppimista ja digitalisaation merkitystä oppimisessa ja koulutuksessa koskevat aiheet. 
  • Edistää ja vahvistaa ammattikorkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, työelämässä oppimisen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen tutkimusperusteista kehittämistä.
  • Vahvistaa tutkimuksen painopisteiden osalta korkeakoulujen, elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja yhteisöjen kanssa verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Lisätä ammatillisen opettajuuden vetovoimaisuutta ja arvostusta.
  • Edistää ja aktivoida yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja keskustelua, jotta voidaan vaikuttaa ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulutusta koskevaan päätöksentekoon.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusryhmään kuuluvat:

Irma Kunnari, Merja Alanko-Turunen ja Jani Siirilä, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 

Mika Tammilehto, Hämeen ammattikorkeakoulu

Sirpa Laitinen-Väänänen ja Minna Silvennoinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Esa Virkkula ja Kati Korento, Oulun ammattikorkeakoulu 

Sanna Ruhalahti ja Jiri Vilppola, Tampereen ammattikorkeakoulu

Seuraa tutkimusryhmämme postauksia: #aokkittutkii

Lisätietoja:

Mika Tammilehto
Tutkijayliopettaja, tenure track
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
mika.tammilehto@hamk.fi  
puh. +358504347888