Ennakointiosaamisella osuvaa osaamista tulevaisuuden tekijöille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Ennakointiosaamisella osuvaa osaamista tulevaisuuden tekijöille

Ennakointiosaamisella osuvaa osaamista tulevaisuuden tekijöille

23.02.2022 14:40

Yhä nopeammin muuttuva työelämä ja siirtyminen kohti kestävää, osallistavaa sekä oikeudenmukaista yhteiskuntaa edellyttää opettajilta ennakointiosaamista. Opettajan oma näkemys alakohtaisessa työelämän kehittymisessä antaa vahvan pohjan työelämäyhteistyöhön ja takaa valmistuvan opiskelijan osaamisen myös tulevaisuudessa. OPEKOI -opettajan ennakointiosaaminen -hanke tukee tulevaisuuden haltuunottoa ennakointiprosessilla, joka vahvistaa osallistujien tulevaisuuskyvykkyyttä ja organisaatioiden tulevaisuuskestävyyttä.

Array

OPEKOI -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön ennakointiosaamista perehtymällä tulevaisuuden työelämään, ennakointiosaamisen menetelmiin, kestävään kehitykseen ja teknologian sekä digitalisaation vaikutuksiin. OPEKOI (8 op) -koulutuksen osallistujien ennakointiosaaminen kehittyy ja he saavat konkreettisia työkaluja tulevaisuusorientoituneen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Koulutuksen pääteemat:
• Ennakointiosaamisen menetelmät ja skenaariotyöskentely
• Kestävä kehitys ja ilmastovastuu ennakointiosaamisena
• Tulevaisuuden työelämä, koulutus ja uusi teknologia
• Ennakointityöpajat: Oman koulutusalan ennakointiosaamisen kehittäminen

Koulutuksen kohderyhmään kuuluvat toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön parissa toimiva opetus- ja ohjaushenkilöstö, opinto-ohjaajat, esihenkilöt ja johto. Koulutus koostuu ennakko- ja välitehtävistä, online -työpajoista, webinaareista, ohjauksesta ja kehittämistehtävästä. Kehittämistehtävä aloitetaan pienryhmissä (skenaariotyöskentelyt) ja sitä viimeistellään kunkin henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti yksilö-, pari- tai ryhmätyönä.

Koulutus toteutetaan ajalla 23.8.-15.12.2022. 

Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot

Ilmoittautuminen

Koulutus on OPH:n rahoittamaa eli osallistujille maksutonta. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mahdollisimman pian!