Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja julkistettu - Hämeen ammattikorkeakoulu
Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja julkistettu

Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja julkistettu

04.04.2022 19:42

Esihenkilöiden ammatillisen kasvun tukeminen vertaisryhmämentoroinnin avulla -hankkeen (Verme) päätösseminaari pidettiin 29.3.2022. Seminaarissa käsiteltiin vertaisryhmämentoroinnista saatuja kokemuksia muun muassa haastatellen kahta esihenkilöä, esiteltiin alustavia tutkimustuloksia sekä kuultiin kokemuksia Turun ammattikorkeakoulun johtamisvalmennuksesta ja vertaisryhmämentoroinnista Helsingin yliopistossa.

Hankkeen yhtenä tuotoksena julkaistiin Esihenkilöiden vertaisryhmämentoroinnin käsikirja. Käsikirja on konkreettinen työkalu vermen järjestämiseen omassa organisaatiossa. Hämeen ammattikorkeakoulussa verme-ryhmien tavoitteena oli esihenkilöiden johtamisosaamisen lisääminen ja työhyvinvoinnin edistäminen. Osallistujat ovat raportoineet ammatillisesta kasvustaan ja johtajaidentiteettinsä syvenemisestä verme-toiminnan seurauksena. Lisäksi osallistujat ovat kokeneet vermen lisänneen työhyvinvointia säännöllisillä tapaamisilla ja mahdollisuudella jakaa omaa työarkeaan vertaisten kanssa.

Lisätietoja aiheesta:

Projektipäällikkö
Leena Nikander
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
etunimi.sukunimi@hamk.fi
+358 40 587 7028