HAMK tekee saavutettavuussuunnitelmat eri toiminnoilleen - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK tekee saavutettavuussuunnitelmat eri toiminnoilleen

HAMK tekee saavutettavuussuunnitelmat eri toiminnoilleen

01.12.2022 09:50

HAMKin eri toimintojen saavutettavuussuunnitelmat ovat työn alla. Suunnitelmat tehdään yhteisöllisesti kymmenien ihmisten voimin.

Erillisten toimintojen saavutettavuussuunnitelmat muodostavat yhdessä koko HAMKin saavutettavuussuunnitelman. Saavutettavuussuunnitelmat tehdään seuraavista kokonaisuuksista:

 • Fyysinen esteettömyys
 • Digitaaliset oppimis- ja toimintaympäristöt
 • Viestintä
 • Opiskelu, opiskelijan tuki
 • Kirjasto- ja tietopalvelut
 • Henkilöstön palvelut, rekrytointi, osaamisen kehittäminen
 • Hallinto- ja talous- ja hankepalvelut
 • Opiskelijakunta

Saavutettavuussuunnitelmat julkaistaan osana HAMKin www-sivustoa joulukuussa 2022.

Saavutettavuusasiantuntijoiden vertaisverkosto

Jokaisen toiminnon vastaava on nimennyt tiimistään saavutettavuusasiantuntijoita. Saavutettavuusasiantuntijat alkavat kehittää osaamistaan saavutettavuusasioissa ja mm. tekevät toimintonsa saavutettavuussuunnitelmaa toiminnon vastaajan johdolla. 

HAMKin rehtori ja saavutettavuuden ohjausryhmän puheenjohtaja Pertti Puusaari kertoo: – Osallistavalla työskentelyllä saavutettavuussuunnitelman laatimisessa haluamme varmistaa mahdollisimman monen hamkilaisen saavutettavuusosaamisen ajantasaisuuden ja laadun. 

Saavutettavuusasiantuntijat muodostavat epävirallisen vertaisverkoston, joka kokoontuu säännöllisesti. Näin varmistetaan keskustelu yli yksikkörajojen, kootaan parhaita käytäntöjä, opitaan yhdessä ja rakennetaan yhä saavutettavampaa korkeakoulua.

Opiskelijaryhmä kävelee syksyisellä kampuksella.
Saavutettavat ympäristöt, palvelut ja sisällöt palvelevat meitä kaikkia.
 • Merja Saarela
 • tutkijayliopettaja
 • Puh. +358407650710
 • Merja Saarela toimii HAMK Smart -tutkimusyksikössä Moniaistisuus ja avustavat teknologiat -tutkimusryhmän vetäjänä.