Hae mukaan elokuussa käynnistyvään Resurssiviisas osaaja 22 op -koulutukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Hae mukaan elokuussa käynnistyvään Resurssiviisas osaaja 22 op -koulutukseen

Hae mukaan elokuussa käynnistyvään Resurssiviisas osaaja 22 op -koulutukseen

13.03.2023 09:26

Resurssiviisas osaaja -koulutus (eng. Resource-wise Sustainability Studies) on maksuton ja työelämälähtöinen YAMK-tason täydennyskoulutus, jossa voit syventyä valintasi mukaan joko teollisuuden resurssiviisaaseen materiaalitekniikkaan tai rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseen. Samalla voit vahvistaa TKI-projektien projektinhallintataitojasi. Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Resource-wise

 

Koulutuksen kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen, mikäli olet suorittanut tekniikan alan tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon tai vaihtoehtoisesti suorittanut toisen asteen koulutuksen ja saavuttanut työkokemuksen kautta riittävän teknisen osaamisen. Koulutus sopii työssä käyville tekniikan alan asiantuntijoille, työttömille työnhakijoille ja esimerkiksi yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään koulutuksen teemoihin liittyvyiä tuotteita, palveluja tai innovaatioita. 

Toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 24.8.2023–31.5.2024 ja koulutukseen sisältyvät lähiopetuspäivät järjestetään pääosin HAMKin Hämeenlinnan Korkeakoulukeskuksesssa. Koulutukseen sisältyy monimuoto-opintoja, itsenäistä työskentelyä sekä työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämisprojektin (5 op) toteuttaminen. 

Koulutus toteutetaan HAMKin englanninkielisen Sustainable Technologies- YAMK-tutkinnon rinnalla ja kouluttajat ovat HAMK Tech -tutkimusyksikön kouluttajia ja yhteistyökumppaneita. Koulutuksen kieli on englanti ja opetusmateriaalit ovat englanniksi, mutta ohjausta opintoihin voidaan järjestää myös suomeksi. Täydennyskoulutuksessa myös erikseen sovittuja tehtäviä, kuten projektityön, voi halutessaan tehdä suomeksi. Kokonaan englannin kielellä suoritetut opinnot voi myöhemmin sisällyttää Sustainable Technologies -YAMK-tutkintoon. Tutkinto-opiskelijaksi hakeudutaan erikseen.

Sisältö

Koulutukseen sisältyy yhteensä 22 op YAMK-opintoja, jotka ovat:

  • Resurssiviisaus teollisuudessa (2 op)
  • Energiatehokas rakennettu ympäristö (15 op) TAI Teollisuuden resurssiviisas materiaalitekniikka (15 op)
  • Projektityö (5 op), joka on työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistehtävä

Infotilaisuus

Tervetuloa koulutuksen infotilaisuuteen, joka toteutetaan Teams-etäyhteydellä keskiviikkona 26.4.23 klo 16–17. Voit liittyä tilaisuuteen tästä linkistä. Tilaisuus on kaksikielinen (suomi/englanti). Tilaisuudessa ovat mukana kouluttajat Päivi Laaksonen ja Kaisa Kontu ja tilaisuudessa esitellään koulutuksen sisältöä sekä koulutuksen alustava aikataulu.

Hakuaika ja koulutukseen hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 17.4.–17.5.2023. Linkki hakulomakkeeseen lisätään tälle sivulle ennen hakuajan alkua. Hakemuksessa pyydettävät liitteet ovat motivaatiokirje ja CV (suomeksi tai englanniksi). Opiskelijavalintaan liittyy myös lyhyt, vapaamuotoinen englanninkielinen Teams-haastattelu, jolla varmistetaan hakijan riittävä englannin kielen osaaminen.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Heini Liminka, puh. 050 346 2497, heini.liminka@hamk.fi

Information in English

To read the information in English, click here.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU