Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta parantaa liiketoimintaa kiertotalousosaamisella - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta parantaa liiketoimintaa kiertotalousosaamisella
Kuutioita, joissa on erilaisia kiertotalouteen viittaavia symboleita

Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta parantaa liiketoimintaa kiertotalousosaamisella

20.02.2023 14:08

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa pk-yrityksille maksuttomia tilaisuuksia, joissa yritykset saavat tietoa kiertotalouden liiketoimintamalleista ja niiden mahdollisuuksista parantaa yrityksen kilpailukykyä. Ilmoittautuminen on auki. 

Array

Kiertotalous ja digitaalisuus ovat nousseet merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa murroksessa ja uudet kiertotalouden luomat liiketoimintamahdollisuudet ovat vasta tuloillaan. Niillä pystytään vastaamaan kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden ja asiakasodotusten vaatimuksiin ja näin vahvistamaan yritysten kilpailukykyä.

Erityisesti digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden liiketoimintamallien mahdollistajana. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia mm. materiaalien kierrätykseen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen sekä kiertotaloutta tukevien palvelujen kehittämiseen.

Hämeen ammattikorkeakoulun vetämässä Kiertotaloudella uutta liiketoimintaa (KIITO) -hankkeessa tavoitteena on edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä kiertotalouden liiketoimintamalleja kehittämällä sekä turvata osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa Hämeen pk-yrityksissä.

Yrityksiä haetaan nyt mukaan, ja ilmoittautuminen on auki. Osallistuminen on yritykselle maksutonta.

Osallistuminen tarkoittaa yritykselle mm. webinaareja, tietoiskuja, innovaatiotyöpajoja sekä opiskelijayhteistyötä, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuva ja kehittämissuunnitelma kiertotalouden liiketoiminnan mahdollisuuksista yrityksessä. Mukaan on jo ilmoittautunut toimijoita liiketoiminnan eri kehitysvaiheista.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja sen osatoteuttajia Hämeen TE-toimisto ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen verkkosivu 

Lisätiedot:

Anne-Mari Järvenpää
projektipäällikkö
Tieto- ja viestintätekniikka (biotalous) -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 0400534131
anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi

 

Logoja: EU, LAB, TE-palvelut, HAMK