Leikki säveliksi -koulutuksessa opitaan hyödyntämään musiikkia ja äänimaisemia varhaiskasvatuksessa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Leikki säveliksi -koulutuksessa opitaan hyödyntämään musiikkia ja äänimaisemia varhaiskasvatuksessa

Leikki säveliksi -koulutuksessa opitaan hyödyntämään musiikkia ja äänimaisemia varhaiskasvatuksessa

21.03.2023 09:18

Luovat menetelmät ja taidekasvatus ovat keskeinen osa varhaiskasvatusta, ja niillä on tärkeä rooli lapsen tasapainoisessa kasvussa ja kehityksessä. Leikki säveliksi -koulutuksessa syvennytään musiikkipedagogiikkaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin päiväkoti-ikäisten lasten ohjaamisessa ja kasvatuksessa. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen työntekijöille.

Array

Leikki säveliksi -koulutuksessa varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat uudenlaisia valmiuksia hyödyntää musiikkia ja äänimaisemia työssään. Opinnoissa käsitellään musiikkipedagogiikkaa sekä erilaisia tapoja hyödyntää musiikkia.

Sisältöjä ovat esimerkiksi

  • Miten käyttää kuvionuotteja
  • Erilaiset tavat tuottaa musiikkia ja äänimaisemia omalla keholla ja äänellä sekä ympäristöstä löytyvillä materiaaleilla
  • Erilaiset tavat hyödyntää perinteisiä akustisia soittimia
  • Miten hyödyntää elektronisia erikoisinstrumentteja (esim. sound beam -äänimatto)

Osallistuja saa koulutuksessa välineitä musiikkipedagogisten toteutusten suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
Koulutuksessa on 2 opetuspäivää Hämeenlinnassa. Päivien välillä on itsenäistä työskentelyä.

Koulutus järjestetään 
26.4. ja 26.5.2023, ilmoittaudu viimeistään 2.4.2023 Lue lisää

Hinta: Koulutus on OPH:n rahoittamaa, eli osallistujalle maksutonta
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen viimeistään 2.4.2023. Ryhmään otetaan 20 osallistujaa, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät
Lisätiedot: Koulutussuunnittelija Anna Selenius, 050 478 4030, anna.selenius@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU