Säätiö palkitsi nuoren tutkijan apurahalla  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Säätiö palkitsi nuoren tutkijan apurahalla 
Lauri Jaamala

Säätiö palkitsi nuoren tutkijan apurahalla 

23.05.2023 15:24

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiön hallitus myönsi Lauri Jaamalalle nuoren tutkijan 5000 euron apurahan. Tutkimus hyödyttää teräsrakentamisen alaa HAMKin toiminta-alueella. 

Array

Nuoren tutkijan apurahan saa tänä vuonna Lauri Jaamala teräsrakenteiden suunnitteluun liittyvään tutkimukseen. Jaamalan Suora suunnittelumenetelmä rakenneteräsputkille -väitöstutkimuksen tavoitteena on parantaa teräsrakentamisen kilpailukykyä ja kehittää teräsrakentamista. Tutkimus edistää erityisesti korkealujuusteräksestä valmistettujen kylmämuovattujen rakenneputkien käyttöä talonrakentamisessa.  

Nykyisillä pöytätietokoneilla on mahdollista analysoida tarkasti kokonaisia rakennesysteemejä niin, että rakenteita kuormitetaan vaurioon asti. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan hyödynnetä perinteisessä rakennesuunnittelussa. Väitöstyössä kehitetään teräsrakenteille suora suunnittelumenetelmä, jolla tietokoneiden mahdollistama tarkka analyysimenetelmä valjastetaan suunnittelukäyttöön. Lisääntynyt laskentatarkkuus mahdollistaa materiaalimenekiltään perinteistä mitoitusmenetelmää kevyempien rakenteiden suunnittelun ilman, että rakenteiden luotettavuus heikentyy. 

Jaamalan väitöstutkimuksen loppuunsaattaminen mahdollistaa suoran suunnittelumenetelmän kehittämisessä etenemisen seuraavaan vaiheeseen, jossa mallinnetaan rakenneputkien välisiä liitoksia. HAMKissa on jo tehty rakenneputkien liitoskokeita ja näitä tutkimustuloksia tullaan vahvasti hyödyntämään tutkimuksen 2. vaiheessa.  

Jaamala tekee väitöstutkimuksensa Tampereen yliopistoon, rakennustekniikan koulutukseen. Yhteistyökumppanina tutkimuksessa toimii rakenneputkien valmistaja SSAB. 

Säätiö julistaa vuosittain helmikuussa julkisen apurahojen hakukierroksen. Apuraha myönnetään Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen.  

Lisätietoja: 

Lauri Jaamala 
0503793828 
lauri.jaamala(at)tuni.fi 

Jyrki Miettunen  
asiamies  
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.  
jyrki.miettunen(at)hamk.fi  
puh 040 538 1681   

Annika Mastokangas  
sihteeri  
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö sr.  
annika.mastokangas(at)hamk.fi   

Säätiön verkkosivu.